Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 13300

Novinky ve verzi 13300

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2023, release 13300
Vztaženo k verzi: GLX 2022, release 13000
K dispozici od: 9. 1. 2023

GLX 2023 – dopis k nové verziOnline databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 13302 – k dispozici od 28. 6. 2023.

Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2023, rel. 13300.

Vyhláška č. 467/2022

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2023:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
  - 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Vyhláška č. 401/2022 Sb.

 • Vyhláška č. 401/2022 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2023.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.
 • V agendě Pojišťovny byl aktualizován seznam pojišťoven dle České kanceláře pojistitelů.
 • Zmodernizovali jsme vzhled ikon ve standardní liště programu, na záložkách a u jednotlivých povelů v nabídce Soubor.
 • Archivační formát PDF/A jsme rozšířili o úroveň „A“, tj. PDF/A-1a, PDF/A-2a a PDF/A-3a.
 • V agendě Vozidla jsme zaktualizovali seznam kódů vozidel podle nových pokynů k silniční dani.

nahoru