Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 13000

Novinky ve verzi 13000

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2022, release 13000
Vztaženo k verzi: GLX 2020, release 12700
K dispozici od: 10. 1. 2022

GLX 2022 - dopis k nové verziOnline databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 13003 – k dispozici od 23. 8. 2022.

Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2022, rel. 13000.

Vyhláška č. 375/2021 Sb.

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad:

 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 4 písm. a) činí:
  - 33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů.
 • Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Vyhláška č. 511/2021 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2022:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
  - 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Vyhláška č. 562/2021 Sb.

 • Vyhláška č. 462/2021 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2022.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.
 • V agendě Pojišťovny byl aktualizován seznam pojišťoven dle České kanceláře pojistitelů.
 • Do menu Nápověda jsme nově přidali odkaz na Portál POHODA s důležitými informacemi z oblasti daní, účetnictví, mezd i legislativních novinek. Ve stejném menu jsme přejmenovali dosavadní povel Objednat... na Koupit v e-shopu, který umožní provést online objednávku přímo v  našem e-shopu.
 • Nově si můžete uzamknout nástrojové lišty a předejít tak jejich nechtěnému posunutí nebo skrytí. Po uspořádání nástrojových lišt stačí zatrhnout v dialogovém okně Vlastní nastavení možnost Uzamknout lišty. Okno vyvoláte prostřednictvím povelu Upravit... dostupného v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad nástrojovou lištou.
 • V některých případech bude nutné obnovit panel nástrojů a menu. Na standardní liště kliknete pravým tlačítkem myši a zvolte povel Upravit… Zobrazí se dialogové okno Vlastní nastavení, ve kterém na záložce Lišty zvolíte tlačítko Obnovit vše.

nahoru