Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi GLX 2022, rel. 13000

GLX, rel. 13003

K dispozici od: 23. 8. 2022

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tato verze je určena k verzi programu GLX 2022, rel. 13000

Popis:

Vyhláška č. 237/2022 Sb.

 • Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb., se mění takto:
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Vzhledem k opětovnému nárůstu cen pohonných hmot se zvyšují také cestovní náhrady. S účinností od 20. srpna 2022 došlo vyhláškou č. 237/2022 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů se nahrazuje částkou 51,40 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.
 • V agendě Vozidla bylo přidáno pole Kód a aktualizován číselník pro osvobození.

GLX, rel. 13002

K dispozici od: 18. 5. 2022

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tato verze je určena k verzi programu GLX 2022, rel. 13000

Popis:

Vyhláška č. 116/2022 Sb.

 • Vzhledem k výraznému nárůstu cen pohonných hmot se mimořádně zvyšují cestovní náhrady. S účinností od 14. května 2022 došlo vyhláškou č. 116/2022 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se nahrazuje částkou 44,50 Kč a částka 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty se nahrazuje částkou 47,10 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

GLX, rel. 13001

K dispozici od: 16. 3. 2022

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tato verze je určena k verzi programu GLX 2022, rel. 13000

Popis:

Vyhláška č. 47/2022 Sb.

 • Vzhledem k výraznému nárůstu ceny elektřiny se mimořádně zvýší tuzemské cestovní náhrady v případě využití elektromobilů. Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo vyhlášku, kde se v § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, částka „4,10 Kč“ nahrazuje částkou „6,00 Kč“. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.
 • V aktualizaci operačního systému Microsoft Windows KB5002160 je obsažena chyba v komponentě ACE DAO 2016. Při spuštění nebo instalaci se program GLX zastaví a dále nereaguje. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty v případě, že zmíněnou verzi váš operační systém využívá.

Více informací včetně návodu na ruční odebrání chybné aktualizace naleznete v FAQ.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.