Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 12700

Novinky ve verzi 12700

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2021, release 12700
Vztaženo k verzi: GLX 2020, release 12400
K dispozici od: 11. 1. 2021

GLX 2021 - dopis k nové verziOnline databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 12702 – k dispozici od 26. 10. 2021.

Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2021, rel. 12700.

Vyhláška č. 375/2021 Sb.

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad:

 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 4 písm. a) činí:
  - 33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů.
 • Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Vyhláška č. 589/2020 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2021:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
  - 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Vyhláška č. 510/2020 Sb.

 • Vyhláška č. 510/2020 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.
 • V agendě Pojišťovny byl aktualizován seznam pojišťoven dle České kanceláře pojistitelů.
 • Byl aktualizován seznam obcí v agendě Obce.
 • Pokud je náhled na tiskovou sestavu vícestránkový, je umožněn posun na další stranu rolováním (stejně jako v PDF dokumentu).

nahoru