Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 12400

Novinky ve verzi 12400

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2020, release 12400
Vztaženo k verzi: GLX 2019, release 12200
K dispozici od: 13. 1. 2020

GLX 2020 - dopis k nové verziOnline databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 12402 – k dispozici od 12. 8. 2020.

Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2020, rel. 12400.

Vyhláška č. 358/2019 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2020:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,
  - 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

V souvislosti se stanovením sazby za 1 kilowatthodinu elektřiny jsme do agendy Vozidla přidali druh paliva Elektřina.

Vyhláška č. 310/2019 Sb.

 • Vyhláška č. 310/2019 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank
 • Upravili jsme načítání etap pracovní cesty na tiskové sestavy Vyúčtování zahraniční pracovní cesty a Zahraniční cestovní příkaz s vyúčtováním.

Nyní na tyto tiskové sestavy vstupují i etapy obsahující apostrof v názvu.

 • Od nové verze programu GLX, rel. 12400 měníme název systémové databáze z GLX.sys na GLXsys.mdb. Tato změna by mohla mít vliv například na některé externí zálohovací nástroje, které pracují s přímo zadanými názvy zálohovaných souborů.

nahoru