Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 12200

Novinky ve verzi 12200

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2019, release 12200
Vztaženo k verzi: GLX 2019, release 12100
K dispozici od: 11. 6. 2019

Online databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 12201 – k dispozici od 14. 10. 2019.


Do verze 12200 jsme zapracovali novinku reagující na tzv. daňový balíček 2019 platný od 1. 4. 2019.

NovinkaNa základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. byl aktualizován způsob výpočtu DPH shora u cestovních výdajů. Změna se projeví u cestovních výdajů zadaných s datem od 1. 4. 2019.


Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2019, rel. 12100.

Vyhláška č. 333/2018 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2019:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné
  podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  - 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné
  podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

  - 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 33,60 Kč u motorové nafty.

Vyhláška č. 254/2018 Sb.

 • Vyhláška č. 254/2018 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank i číselník pojišťoven v agendě Pojišťovny.
 • Upravili jsme export do MS Excel.

nahoru