Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 10600

Novinky ve verzi 10600

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2014, release 10600
Vztaženo k verzi: GLX 2013, release 10300
K dispozici od: 8. 1. 2014


Online databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 10601 – k dispozici od 2. 10. 2014


 

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn.

Obsah: 
Vyhláška č. 435/2013 Sb.Vyhláška č. 354/2013 Sb.
Ostatní 

Vyhláška č. 435/2013 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné
  podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  - 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné
  podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

  - 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 36,00 Kč u motorové nafty.

nahoru

Vyhláška č. 354/2013 Sb.

 • Podle vyhlášky č. 354/2013 Sb. byly upraveny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014.

nahoru

Ostatní

 • Po spuštění parametru glx.exe /update  systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu GLX. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program GLX ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód.
 • V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

nahoru