Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2018

Novinky ve verzi TAX 2018

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2018, release 6400
Vztaženo k verzi: TAX 2017, release 6300
K dispozici od: 19. 12. 2017

TAX 2018 – novinky ve verzi

Nejnovější aktualizace: TAX, rel. 6407 - k dispozici od 17. 8. 2018.

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX


Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:
NastaveníRozvahaDaň z hazardních herRegistrace
Adresář poplatníkůPříloha v účetní závěrceDaň z nemovitých věcíObecná podání
Tisk a export datInfomační plochaDaň z nabytí nemotivých věcíPříkazy k úhradě
Elektronické podepisování PDF dokumentůZálohováníZávislá činnostOstatní
VýkazyDaň z příjmů fyzických osobSilniční daň

Nastavení

V nové verzi programu jsme rozdělili agendu Nastavení programu do tří samostatných agend. Nově tak můžete provést jednotlivá nastavení v agendách, které jsou rozčleněny podle funkce, kterou v programu TAX plní. Zároveň jsme upravili vzhled těchto agend do stromové struktury.

Jak?V agendě Nastavení/Nastavení programu aktuálně provedete nastavení, které se uplatní v rámci celého programu TAX.

Pro nastavení, které se aplikuje v rámci celého programu TAX, využijte agendu Nastavení programu

Nastavení provedené v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka se projeví pouze v jednotce daného poplatníka. Můžete tak pro určitého poplatníka nastavit např. datovou schránku odlišnou od datové schránky užívané v rámci celého programu. Údaje zadané v agendě Nastavení poplatníka mají přednost před údaji v agendě Nastavení programu, respektive v agendě Uživatelské nastavení.

V agendě Nastavení poplatníka provedete nastavení, které se projeví pouze v jednotce konkrétního poplatníka

V nové agendě Nastavení/Uživatelské nastavení definujete parametry, které se týkají konkrétního uživatele. Nastavení pro daného uživatele se promítne v rámci celého programu TAX.

Nastavení pro konkrétního uživatele zase definujete v agendě Uživatelské nastavení

Adresář poplatníků

Uvítali byste, kdyby program vyplnil alespoň některé údaje při zakládání poplatníka za vás? Pak jistě využijete novou funkci pro načtení těchto údajů z informačního systému ARES, kterou jsme zapracovali do agendy Adresář poplatníků varianty TAX Profi.

TAX nově zkontroluje platný formát IČ ihned po jeho vyplnění a zároveň automaticky načte údaje z informačního systému ARES. Pak už jen stačí doplnit zbylé údaje o poplatníkovi a záznam uložit. Po vyplnění IČ u nového poplatníka program TAX také zkontroluje unikátní číslo v agendě Adresář poplatníků. Zda je stejné IČ již zadané u některého z uložených poplatníků, se tak dozvíte téměř okamžitě.

Jak?V agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekci Ostatní nejprve zatrhněte volbu Načíst údaje o poplatníkovi na základě IČ dle IS ARES. V agendě Adresář poplatníků poté stačí po založení nového záznamu vyplnit IČ poplatníka a informace z IS ARES budou automaticky načteny.

Díky této volbě se po založení nového záznamu a vyplnění IČ poplatníka automaticky načtou informace z IS ARES

V agendě Adresář poplatníků máte možnost ověřit údaje o poplatníkovi v informačním systému ARES i dodatečně.

Jak?Pokud chcete zkontrolovat již zadané údaje o poplatníkovi v IS ARES, stačí kliknout myší na podtržený název pole nebo na ikonu prohlížeče Explorer, která nabídne povel Ověřit IČ v IS ARES…

Ověřit údaje o poplatníkovi v IS ARES můžete i dodatečně, stačí zvolit povel Ověřit IČ v IS ARES...

Po stisku povelu se zobrazí Průvodce pro ověření IČ v IS ARES, který porovná údaje zadané v programu s údaji v informačním systému ARES a upozorní na případné nesrovnalosti.

Pokud si nepřejete při každém ověření zobrazovat první stranu průvodce, odtrhněte v agendě Uživatelské nastavení volbu Nabízet první stranu Průvodce pro ověření IČ v IS ARES nebo v zobrazeném průvodci zatrhněte možnost Toto upozornění příště nezobrazovat. Tím dojde automaticky také k odtržení zmíněné volby v agendě Uživatelské nastavení.

Nechcete, aby se vám při každém ověření zobrazovala první strana průvodce? Stačí zatrhnout možnost Toto upozornění příště nezobrazovat

V případě odlišných údajů je možné data ze systému ARES načíst do programu TAX po zatržení volby Aktualizovat údaje dle IS ARES, kterou naleznete na druhé straně průvodce.

V případě, že se údaje neshodují, můžete je aktualizovat dle IS ARES

Potřebujete zkontrolovat data v programu s daty v IS ARES u více poplatníků najednou? Program TAX má pro vás novinku v podobě hromadného ověření a aktualizace adres přes informační systém ARES, a to třeba i pro stovky vybraných záznamů najednou.

Jak?V agendě Adresář poplatníků je pro tuto situaci připraven nový povel Záznam/Aktualizovat dle IS ARES… Než jej použijete, nezapomeňte vybrat záznamy, které si přejete zkontrolovat.

Pro zkontrolování dat u více poplatníků najednou využijte povel Záznam/Aktualizovat dle IS ARES...

Kliknutím na povel se zobrazí průvodce Aktualizace adres podle IS ARES, který vám s hromadnou aktualizací pomůže.

S hromadnou aktualizací vám pomůže průvodce Aktualizace adres podle IS ARES

Bude-li na základě zadaného IČ nalezen v programu TAX záznam s rozdílnou adresou, dojde k automatické aktualizaci údajů podle informačního systému ARES. Výsledky aktualizace zobrazí průvodce na poslední straně. Díky tomuto výpisu jednoduše zjistíte, u jakých záznamů (IČ) byla adresa změněna, jaké IČ se nepodařilo ověřit nebo které IČ je neplatné. Tento soubor bude automaticky uložen do složky LOG v datové složce systému TAX.

Jak?Probíhající kontrolu a aktualizaci můžete kdykoliv přerušit, a to tlačítkem Zastavit. Tlačítkem Pokračovat můžete proces znovu spustit. Aktualizace naváže tam, kde jste ji předtím stopli. Informace o každém ověření dat v IS ARES se zapisuje na záložku Události v agendě Adresář poplatníků. Máte tak přehled o tom, kdo a kdy údaje poplatníka v IS ARES ověřoval.

Informace o ověření dat najdete na záložce Události v agendě Adresář poplatníků

V agendě Adresář poplatníků nově naleznete i pole Web pro evidenci webových stránek firmy.

Chcete evidovat i webové stránky firmy? Nově je to možné díky novému poli v agendě Adresář poplatníků

Upravili jsme sestavu Termíny plateb, kterou naleznete mezi tiskovými sestavami agendy Adresář poplatníků.

Sestava Termíny plateb nyní zobrazuje všechny lhůty budoucích plateb pouze v roce, který jste zvolili před náhledem.

Potřebujete pro platbu sociálního pojištění zobrazit kromě údajů pro důchodové pojištění i data pro platbu nemocenského pojištění? Pro tento účel jsme v programu TAX upravili tiskovou sestavu Přehled termínů plateb.

Tisk a export sestav

V dialogovém okně Tisk jsme provedli drobné úpravy pro snazší práci s hromadným tiskem sestav.

Z místní nabídky u sestav jsme odstranili povel Tisknout hromadně a povel Všechny sestavy ve spodní části dialogového okna Tisk jsme přejmenovali na Vytisknout výběr. Nově tak budete vybírat sestavy k hromadnému tisku pomocí tohoto tlačítka.

Sestavy k hromadnému tisku budete nově vybírat pomocí tlačítka Vytisknout výběr

Jak?Po zvolení povelu Vytisknout výběr se zobrazí dialogové okno Výběr sestav k tisku, kde označíte sestavy, které požadujete vytisknout. Do dialogového okna se načítají sestavy, které jsou zobrazené zároveň i v dialogovém okně Tisk. To znamená, že tiskové sestavy, pro které neexistuje náplň, se při výběru sestav k tisku nenabízí. Program TAX si následně bude pamatovat označení sestav v rámci příslušné agendy a také v rámci daného poplatníka. Nastavení zůstane zachováno i po ukončení práce s programem.

Sestavy, které chcete vytisknout, si zvolíte v dialogovém okně Výběr sestav k tisku

Dokumenty můžete nově v programu TAX přímo exportovat do PDF. Tento způsob nahradil původní tisk pomocí tiskárny STORMWARE PDF Printer.

Vytváření PDF souborů se nyní provádí přímo z programu TAX bez použití tiskárny STORMWARE PDF Printer. Nastavení exportu se převezme z původního STORMWARE PDF Printeru.

PDF soubory můžete nově vytvářet přímo z programu TAX

Jak?Volbu pro nastavení PDF exportu naleznete v dialogovém okně Tisk ve výklopném seznamu u tlačítka PDF. Nově tak můžete využít například funkci Připojit k existujícímu souboru, která připojí exportovaný dokument k již existujícímu souboru nebo v případě hromadného exportu spojí všechny dokumenty do jednoho souboru.

V dialogovém okně Nastavení PDF najdete novou funkci Připojit k existujícímu souboru

Potřebujete převést do formátu PDF více sestav najednou? Pak jistě využijete nové povely pro hromadný export sestav do PDF, které jsme zapracovali do výklopného seznamu u tlačítka PDF.

Jak?Ve výklopném seznamu tlačítka PDF se nově v agendách přiznání nachází povel Exportovat výběr do PDF. Po stisku tohoto povelu se zobrazí stejné okno jako v případě povelu Vytisknout výběr, kde vyberete potřebné sestavy pro export do PDF. I zde si program TAX pamatuje nastavení označených sestav v rámci agendy a daného poplatníka, a to i po ukončení programu. Po potvrzení okna tlačítkem OK provede systém export vybraných sestav do souboru ve formátu PDF na základě parametrů zadaných v dialogovém okně Nastavení PDF.

Nově můžete exportovat do PDF i více sestav najednou

Jak?V ostatních agendách jako např. Závazky, Pohledávky a také v seznamových agendách se nabízí obdobný povel, a to Exportovat vše do PDF. Pomocí této funkce převedete zvolenou sestavu do formátu PDF, a to pro všechny vybrané záznamy v agendě najednou. Export do PDF opět proběhne na základě nastavení v dialogovém okně Nastavení PDF.

V agendách Závazky, Pohledávky nebo v seznamových agendách najdete povel Exportovat vše do PDF, díky kterému převedete všechny vybrané záznamy do PDF

Obliba používání formátu PDF stále roste. A v programu TAX je odeslání PDF dokumentů zase o kousek jednodušší.

V dialogovém okně Tisk v agendách přiznání nyní pod tlačítkem PDF naleznete také nový povel Odeslat výběr e-mailem, pomocí kterého odešlete e-mailem všechny vybrané sestavy najednou.

Odeslání PDF dokumentů z programu TAX provedete pomocí nového povelu

Jak?Povel Odeslat výběr e-mailem otevře již výše zmíněné dialogové okno pro výběr sestav. Po označení sestav a potvrzení okna tlačítkem OK dojde k exportu sestav do PDF dle parametrů v dialogovém okně Nastavení PDF. Následně se otevře výchozí e-mailový klient. Všechny vytvořené soubory budou přiložené v příloze této zprávy.

Díky nové ikoně v nástrojové liště velmi rychle odešlete e-mailem také výchozí sestavu ve formátu PDF.

Nová ikona ušetří několik kliknutí myší potřebných pro odeslání PDF souboru e-mailem přes dialogové okno Tisk.

Jak?Po kliknutí na ikonu program TAX exportuje výchozí tiskovou sestavu do souboru ve formátu PDF a následně otevře novou zprávu ve výchozím e-mailovém klientovi, kde je PDF soubor již automaticky přiložen k připravené zprávě. Před samotným odesláním stačí doplnit e-mailovou adresu a přidat nebo upravit předmět a text zprávy.

Odesílat elektronická podání přímo do datových schránek úřadů umožňuje program TAX již delší dobu. Nově však můžete prostřednictvím datové schránky poslat i PDF soubory.

Jak?PDF dokumenty vytvořené programem TAX můžete rovnou odeslat prostřednictvím povelu Odeslat datovou schránkou, který naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk.

Prostřednictvím datové schránky nově můžete posílat i soubory PDF

V agendách jednotlivých přiznání naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF také povel Odeslat výběr datovou schránkou, pomocí kterého můžete datovou schránkou odeslat více sestav příslušného přiznání najednou. Vybrané sestavy se nejprve vyexportují do PDF dle Nastavení PDF a poté program otevře okno pro odeslání do datové schránky, kde jsou PDF soubory již automaticky přiloženy jako příloha zprávy.

Při odesílání více sestav najednou program PDF soubory automaticky přiloží ke zprávě

Elektronické podepisování PDF dokumentů

Potřebujete PDF dokumenty vytvořené z programu TAX opatřit elektronickým podpisem? Potom se vám bude hodit nová možnost nastavit elektronický podpis PDF dokumentů, kterou naleznete ve variantě TAX Profi.

Jak?V agendě Uživatelské nastavení v sekci PDF elektronický podpis můžete nově přednastavit údaje o elektronickém podpisu, které se při exportu dokumentů do formátu PDF vloží do vytvořeného souboru. Elektronický podpis, nastavený pro jednotlivé uživatele, se promítne do všech poplatníků vedených v programu TAX. Není tak potřeba zadávat podpis zvlášť ke každému poplatníkovi, kterého evidujete v agendě Adresář poplatníků.

V sekci PDF elektronický podpis si nově můžete nastavit údaje o elektronickém podpisu

Pokud u vás dojde k situaci, že u určitého poplatníka potřebujete použít jiné údaje pro elektronický podpis, využijete k tomu stejnojmennou sekci v agendě Nastavení poplatníka. Zde zadané údaje se použijí pouze pro zvoleného poplatníka a jsou upřednostněny před nastavením elektronického podpisu v agendě Uživatelské nastavení.

Po zatržení volby Použít elektronický podpis máte možnost nastavit jednotlivé parametry elektronického podpisu, které se zobrazí ve vytvořeném PDF dokumentu v panelu Podpisy a také v dialogovém okně Vlastnosti podpisu. Jedná se o podpisový certifikát, šifrovací algoritmus, důvod a místo podpisu a typ podepsání dokumentu. V případě typu Certifikovat se dokument certifikuje, elektronicky podepíše a uzamkne se pro další změny. Díky volbě Podepsat mohou být do dokumentu přidávány elektronické podpisy dalších uživatelů. Pokud zvolíte možnost Podepsat a uzamknout, dokument se elektronicky podepíše a uzamkne se pro další změny.

Zatržením volby Zobrazit elektronický podpis určíte, jestli bude elektronický podpis ve vytvořeném souboru viditelný, či nikoliv. Můžete také zvolit, zda se má použít automatický text podpisu, či vlastní obrázek a text. Dále je možné nastavit další vlastnosti podpisu, jako je umístnění podpisu na stránce či opakování v rámci celého dokumentu.

Pro vložení časového razítka do vytvořeného dokumentu zatrhněte volbu Použít časové razítko. Časové razítko obsahuje především aktuální datum a čas, sériové číslo razítka a identifikaci autority, která toto razítko vydává. Pro přístup na server je důležité zadat jméno a heslo uživatele

Veškeré údaje, které zde k podepisování PDF dokumentu zadáte, můžete ještě dodatečně změnit v dialogovém okně Elektronické podepsání PDF, které se zobrazuje při samotném vytváření PDF dokumentu v případě, že jste v nastavení nezatrhli volbu Automaticky podepsat.

Potřebujete zadané údaje k podepisování PDF dokumentu dodatečně změnit? Slouží k tomu dialogové okno Elektronické podepsání PDF

Zda bude, či nebude exportovaný dokument elektronicky podepsán, ovlivňuje zatržení volby Elektronický podpis v nabídce PDF dialogového okna Tisk. Pokud je provedeno nastavení elektronického podpisu v agendě Uživatelské nastavení, resp. Nastavení poplatníka, je volba automaticky zatržena. Jejím odtržením nedojde ke zrušení provedeného nastavení, pouze nebude právě exportovaný záznam elektronicky podepsaný.

Chcete, aby se exportovaný dokument elektronicky podepsal? Pak v nabídce PDF zatrhněte příslušnou volbu

Výkazy

Ve výkazech Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu jste již nyní zvyklí zadávat údaje v tisících Kč. V rámci sjednocení všech výkazů jsme obdobně upravili i agendu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. I zde je nyní třeba zadávat hodnoty v tisících Kč.

Rozvaha

V agendě Rozvaha jsme na základě § 4 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. upravili zadávání hodnoty korekce v aktivech rozvahy. Změna se týká všech typů rozvahy od nově vystavených tiskopisů za rok 2017. Hodnotu korekce je nyní třeba zadávat kladnou částkou.

Jak?Do jednotlivých sekcí týkajících se aktiv rozvahy zadejte do sloupce Korekce kladnou hodnotu místo dosud zadávané záporné hodnoty. Pro výpočet sloupce Netto v tiskové sestavě se hodnota korekce automaticky odečte od brutto hodnoty aktiv.

V případě vytvoření rozvahy za rok 2017 automatickým načtením dat z programu POHODA dojde také k načtení kladné hodnoty korekce.

Příloha v účetní závěrce

Nevyhovuje Příloha v účetní závěrce zpracovaná v programu TAX zcela vašim potřebám? Chtěli byste si vložit do programu vlastní soubor s přílohou? Tak právě tuto možnost vám nabídne nová verze programu TAX.

Jak?Do Průvodce zavedením Přílohy v účetní závěrce jsme vložili nové pole Šablona, pomocí kterého ovlivníte sestavení přílohy.

Program TAX vám při zavádění Přílohy v účetní závěrce nabídne kromě šablon i možnost vložit si vlastní soubor s přílohou

Formu Přílohy v účetní závěrce tak, jak ji doposud znáte, najdete nyní pod typem šablona programu TAX (*.odt). Stejnou podobu přílohy je nově možné sestavit i ve formátu *.docx prostřednictvím možnosti šablona programu TAX (*.docx). V případě, že požadujete vložit vlastní soubor s přílohou, zvolte v nabídce možnost žádná (vložení vlastního souboru).

V sekci Obecné následně přes tři tečky v poli Soubor klikněte na možnost Načíst přílohu ze souboru a vyberte požadovaný dokument. V již vystavené příloze v účetní závěrce máte ještě dodatečně možnost soubor vyměnit za šablonu programu TAX a naopak.

Po kliknutí na možnost Načíst přílohu ze souboru můžete vybrat požadovaný dokument přílohy

Do pole Soubor lze vložit jakýkoliv formát souboru. Pokud podáváte Přiznání k dani z příjmů včetně výkazů elektronicky, doporučujeme vkládat přílohu ve formátu, který je akceptován ze strany Daňového portálu Finanční správy ČR (EPO). V tomto případě se jedná o formáty *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.txt, *.rtf. Ostatní formáty budou při elektronickém podání Přiznání k dani z příjmů ignorovány.

Infomační plocha

Jedna z novinek na vás čeká ihned po spuštění programu TAX. Je to nová informační plocha, kterou jsme se snažili inovovat tak, aby vám poskytla ještě lepší přehled o vaší databázi poplatníka.

Hned po spuštění programu na vás čeká nová informační plocha

O informace, které jste na informační ploše vídali doposud, samozřejmě nepřijdete. Na ploše se stále zobrazuje datum poslední provedené zálohy dat, kalendář nejbližších daňových termínů a identifikace uživatelů, kteří aktuálně pracují s databází poplatníka. Nově tu najdete například informaci o míře zabezpečení databáze poplatníka a termíny nejbližších plateb, které se načítají z jednotlivých přiznání označených jako Oficiální.

Z levého panelu se pak například dozvíte, kdo je v programu přihlášen, kdo dnes slaví svátek nebo jaký tip jsme pro vás připravili na daný den.

Do programu TAX jsme také přidali informační lištu, díky které s vámi budeme moci jednodušeji komunikovat a předat vám důležité informace.

Nové barevně odlišené informační pruhy budou sloužit k zobrazení různých provozních informací, například o probíhající odstávce některého ze systému Finanční správy. Zobrazí se stručné předměty zpráv, pro přečtení bližších informací zvolte povel Přečíst. Informační lištu je možné také skrýt.

Informační lišta bude vždy barevně odlišená a dozvíte se z ní užitečné provozní informace

Pokud zvolíte povel Přečíst, dojde ke spuštění výchozího internetového prohlížeče s vyfiltrovanými aktivními zprávami pro aktuální produkt, resp. variantu, ze které jste zvolili daný povel. Zprávy jsou evidovány a děleny do dvou kategorií dle důležitosti. Každá kategorie se v programu TAX zobrazuje s vlastním barevně odlišeným pruhem.

Jak?Na webové stránky se zprávami se můžete přepnout i ručně pomocí odkazu Zprávy z informační plochy na panelu poplatníka nebo přes nabídku Nápověda/Zprávy.

Pro přepnutí na webové stránky se zprávami slouží povel Zprávy z nabídky Nápověda

Pokud nebudete chtít s panelem poplatníka po levé straně informační plochy pracovat, můžete ho jedním kliknutím jednoduše skrýt.

Sami si můžete také zvolit, jakou barvu informační plochy chcete používat.

Jak?Barevné schéma je možné přepnout přímo na informační ploše, a to stiskem pravého tlačítka myši, kde vyberete možnost Barevné schéma. Můžete volit z těchto možností: Výchozí, Tmavé, Šedé, Moderní.

Další možností je uživatelské schéma, které můžete vytvořit pomocí vlastního souboru CSS stylu. Vytvoření vlastního stylu je podrobněji popsáno v nápovědě programu TAX.

Můžete si vybrat ze čtyř barevných schémat

Zálohování

Do programu TAX jsme přidali novou funkci pro zálohování a obnovení systémové databáze. Díky ní nepřijdete o nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů v případě, že dojde k poškození databáze.

Jak?Zálohování systémové databáze může provést každý uživatel, který má v přístupových právech povolenou možnost Zálohování ve větvi Soubor/Databáze. Nastavení parametru odmazávání systémové zálohy a načtení systémové databáze ze zálohy může provádět administrátor a dále uživatelé, kteří mají přiděleno právo na administrátorské funkce.

Záloha systémové databáze je vytvořena automaticky při ukončení práce s programem TAX nebo je možné provést zálohu ručně přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat.

V dialogovém okně Záloha databáze aktuální účetní jednotky určíte způsob datové a systémové zálohy. První způsob zálohování zkomprimuje databázi aktuálně otevřeného poplatníka a uloží vytvořený soubor do složky Data/Zálohy a zároveň provede zálohu systémové databáze do složky Data/Zálohy/ZálohySYS v datové složce programu TAX.

Pokud systémovou databázi zálohovat nechcete, odtrhněte zvýrazněnou volbu

Pokud zvolíte druhý způsob zálohování, můžete si vybrat složku, kam se zkomprimovaná databáze aktuálně otevřeného poplatníka a systémová databáze zálohují. Nechcete-li systémovou databázi zálohovat, stačí odtrhnout volbu Včetně systémové databáze.

V případě poškození systémové databáze je možné obnovit zálohovanou systémovou databázi ručně přes nabídku Soubor/Zálohování/Načíst systémovou zálohu.

Zálohovanou systémovou databázi můžete obnovit i ručně přes povel Načíst systémovou zálohu...

V zobrazeném dialogovém okně Načtení systémové databáze ze zálohy můžete vybrat způsob načtení systémové databáze. Zcela novou systémovou databázi vytvoříte prostřednictvím volby Vytvořit novou systémovou databázi.

V dialogovém okně si vyberete způsob načtení zálohy, případně si můžete vytvořit i novou

V dialogovém okně Nastavení mazání záloh systémové databáze můžete zvolit, zda chcete, či nechcete mazat staré zálohy systémové databáze, příp. nastavit počet ponechaných záloh databází. Dialogové okno vyvoláte prostřednictvím volby Soubor/Zálohování/Systémová databáze.

Také můžete určit, jestli chcete mazat staré zálohy systémové databáze

Daň z příjmů fyzických osob

PřipravujemePodáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob z hlediska § 7 ZDP (Příjmy ze samostatné činnosti) pouze z příjmů, které na vás byly rozděleny v rámci spolupráce? Pak jistě oceníte nový způsob zadávání těchto příjmů do programu TAX, který bude zapracován do následující aktualizace programu spolu s Přiznáním k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Jak?Ve vystaveném přiznání v sekci Otázky naleznete v poli Typ evidence novou možnost – Spolupráce. Po výběru této možnosti systém v sekci Otázky automaticky zatrhne volbu Byly příjmy dosažené ve spolupráci a zpřístupní sekci §7 Spolupráce pro zadání údajů. Zároveň dojde k odstranění sekcí, které pro tuto situaci nevyužijete. Jedná se o sekci §7 Podnikání§7 Úprava. Při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) se při volbě tohoto způsobu zadání příjmů ze spolupráce již nebudou zobrazovat chyby, které byly pro tuto situaci nerelevantní.

Pokud budete podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob pouze z příjmů, které na vás byly rozděleny v rámci spolupráce, TAX zatrhne zvýrazněnou volbu

PřipravujemePotřebujete zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro případ, kdy podle § 7 ZDP (Příjmy ze samostatné činnosti) máte pouze příjem ve formě podílu na zisku společníka společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti? V takovém případě využijete další novou možnost, kterou nabízí pole Typ evidence v sekci Otázky. I tuto volbu zapracujeme do následující aktualizace programu TAX.

Jak?V sekci Otázky vyberte v poli Typ evidence možnost Podíly. Výběrem dojde k zatržení volby Byly příjmy dosažené ve společnosti, z k.s. nebo v.o.s. v sekci Otázky a zpřístupní se sekce §7 Podíly pro zadání potřebných dat. Současně se opět automaticky skryjí sekce (§7 Podnikání, §7 Úprava), které se v tomto případě nevyplňují. Při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) se při výběru této možnosti a zadání korektních údajů již neobjeví chyby nepodstatné pro tuto situaci.

Pokud máte v poli Typ evidence zvolenou možnost Podíly, TAX automaticky zatrhne příslušnou volbu

V sekci §7 Podnikání jsme v souvislosti s touto úpravou změnili nabídku pole Druh v tabulce Příloha č. 1 - § 7 Příjmy ze samostatné činnosti. Ze seznamu druhů činností jsme odstranili možnost společníci v.o.s., která byla dříve označena písmenem F. Zmíněná tabulka tak nově obsahuje pouze ty druhy činností, které mají být uváděny do tiskopisu Příloha č. 1 DAP do tabulky B. Druh činnosti.

Pokud automaticky načítáte data z ekonomického systému POHODA, ve kterém pro § 7 ZDP evidujete pouze činnosti s typem §7 Podíly společníků, bude ve vystaveném přiznání v programu TAX v poli Typ evidence automaticky nastavena možnost Podíly.

Zapracovali jsme drobnou úpravu týkající se načítání dat pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob z programu POHODA v případě, že využíváte stanovení výdajů procentem z příjmů.

Jak?Pokud máte v programu POHODA v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daň z příjmů zatrženou volbu Při výpočtu používat paušální výdaje, nebude se hodnota výdajů přenášet z programu POHODA, ale výdaje z příjmů dle § 7 Příjmy ze samostatné činnosti se dopočítají až v okamžiku načtení dat do programu TAX. Nebude tak již docházet ke korunovým rozdílům ve výdajích z důvodu, že v programu POHODA se hodnota výdajů počítá z nezaokrouhlené částky příjmů.

Daň z hazardních her

PřipravujemeOd zdaňovacího období 2018 vám umožníme vystavit ve variantě TAX Profi další nové přiznání – Přiznání k dani z hazardních her. Tento tiskopis včetně jeho elektronického podání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) pro vás chystáme do některé z následujících aktualizací programu TAX.

Předmětem daně z hazardních her dle § 2 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud je k provozování této hry potřeba základní povolení, nebo tato hra má být podle zákona ohlášena. Poplatník této daně je povinen podat přiznání nejpozději do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, a to pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Při podání tohoto přiznání nelze využít tzv. e-tiskopisu (tj. datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu podané prostřednictvím Daňového portálu dle § 71 odst. 3 daňového řádu).

Jak?Novou agendu Daň z hazardních her naleznete v nabídce Přiznání.

V některé z dalších aktualizací programu TAX najdete novou agendu Daň z hazardních her

Přiznání budete moci v agendě poprvé vystavit za zdaňovací období 1. čtvrtletí roku 2018. Ve vystaveném přiznání se v panelu sekcí po levé straně budou nabízet právě ty hazardní hry, které si sami označíte v sekci Otázky.

V sekci Otázky si můžete označit ty hazardní hry, které potřebujete

Na základě ručně vyplněných hodnot v jednotlivých sekcích hazardních her vám program TAX vypočte celkovou daňovou povinnost k dani z hazardních her. V agendě Daň z hazardních her poté můžete vystavit závazek, resp. závazky prostřednictvím povelu Záznam/Vytvořit závazky…

Poté, co TAX vypočte celkovou daňovou povinnost k dani z hazardních her, můžete vytvořit závazek, resp. závazky

V agendě Odvody/Závazky se vytvoří záznamy v členění na daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her a daň z technických her tak, jak stanovují pokyny k této dani.

Daň z nemovitých věcí

Zpřístupnili jsme tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5450 – vzor č. 16.

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 403/2017 Sb.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je možné vystavit pro rok 2018. I pro nadcházející zdaňovací období je platný tiskopis MFin 5546 – vzor č. 3, včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551 – vzor č. 3.

Vystavujete Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za fyzickou osobu a potřebujete v přiznání vyplnit dalšího poplatníka pro případy solidární daňové povinnosti? V tom případě nejprve proveďte nastavení v sekci Otázky daného přiznání.

Jak?Pro případy, kdy je nutné uvést do přiznání další osobu v případě solidární daňové povinnosti, jsme od zdaňovacího období 2018 do sekce Otázky přidali volbu Solidární daňová povinnost. Teprve po zatržení této volby se v levém panelu zobrazí sekce Další osoba, kde budou zpřístupněna pole pro zadání údajů o dalším poplatníkovi. Stejnou volbu jsme zapracovali i do Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně.

Nová volba se vám bude hodit tehdy, kdy je potřeba uvést do přiznání další osobu v případě solidární daňové povinnosti

Závislá činnost

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro kalendářní rok 2017 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5459 – vzor č. 22. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2017 aktualizovány na MFin 5459/1 – vzor č. 22. Aktualizován byl také tiskopis Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 17 a tiskopis Příloha č. 2, MFin 5330 – vzor č. 14.

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2017 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2017 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 16.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 22.

Silniční daň

Můžete vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2017 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání byly pro rok 2017 aktualizovány, MFin 5408 – vzor č. 25.

Registrace

Aktualizovali jsme tiskopis Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby na vzor č. 12. Pro právnické osoby jsme zapracovali vzor č. 10.

Do agendy Registrace jsme do nabídky Záznam doplnili povel Otevřít přiznání. Povel se již v předchozích verzích nacházel v místní nabídce tabulky agendy. Pro sjednocení s ostatními agendami jsme ho přidali i do nabídky Záznam.

Obecná podání

Také v agendě Obecná podání nově naleznete v menu Záznam povel Otevřít přiznání, pomocí kterého se přepnete do vystaveného podání. I zde se stejnojmenný povel nacházel již ve starších verzích v místní nabídce tabulky agendy.

Příkazy k úhradě

Do agendy Příkazy k úhradě jsme na záložku Položky příkazu doplnili pole Zpráva pro příjemce.

V nabídce přístupných sloupců tabulky nově naleznete sloupec Export HB, pomocí kterého snadno a rychle zjistíte, zda a kdy byl daný příkaz k úhradě odeslán do banky.

Potřebujete zrušit export u více příkazů k úhradě najednou? Pak jistě využijete změnu ve funkčnosti povelu Záznam/Zrušit export. Povel, který již znáte ze starších verzí programu, nyní umožňuje hromadné zrušení exportu příkazů k úhradě.

Jak?Po zvolení povelu Záznam/Zrušit export se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete, zda si přejete zrušit export pouze u aktuálního příkazu, nebo u všech vybraných příkazů.

Nově můžete v programu TAX zrušit export u více příkazů k úhradě najednou

Bylo ošetřeno smazání již vyexportovaného příkazu k úhradě. Pokud je příkaz již odeslán do banky, nelze tento záznam z agendy odstranit. Pro smazání je nutné nejdříve zrušit odeslání příkazu prostřednictvím povelu Záznam/Zrušit export.

Také v přenosové agendě Závazky můžete zaznamenat několik drobných vylepšení.

V nabídce Záznam zde nově naleznete povely pro označení záznamů. Konkrétně se jedná o povel Označit, Označit všeZrušit označení.

V hlavní nabídce jsme povel Přenést do dokladu přejmenovali na Proplatit z důvodu sjednocení názvu se stejným povelem v místní nabídce tabulky agendy. Navíc jsme do hlavní nabídky doplnili povel Proplatit vše, který jste mohli dosud použít pouze pomocí místní nabídky v tabulce agendy.

Ostatní

V rámci průvodců pro vystavení jednotlivých přiznání jsme provedli drobnou úpravu. Na první straně průvodců jsme pole pro zadání roku přesunuli na první pozici. Nově se tak dle vybraného roku vyfiltrují v následujícím poli, kterým zpravidla bývá pole Typ přiznání, pouze taková přiznání, která jsou ve zvoleném roce platná.

Agendu Sociální pojištění jsme přejmenovali na Správy sociálního zabezpečení.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) byl aktualizován podle vyhlášky č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, zemí, finančních úřadů a územních pracovišť a dále číselník předčíslí bankovních účtů finančních úřadů.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503278 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout