Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2017

Novinky ve verzi TAX 2017

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2017, release 6300
Vztaženo k verzi: TAX 2016, release 6200
K dispozici od: 19. 12. 2016

TAX 2017 - dopis k nové verzi

Nejnovější aktualizace: TAX, rel. 6307 - k dispozici od 14. 8. 2017.

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:
Daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmů právnických osob
Přehled o peněžních tocíchPřehled o změnách vlastního kapitálu
Daň z nemovitých věcíElektronická podání
Daň z nabytí nemovitých věcíZávislá činnost
Silniční daňObecná podání
Ostatní

Daň z příjmů fyzických osob

Chcete vrátit přeplatek na dani z příjmů fyzických osob na korespondenční adresu nebo bankovní účet v cizí měně? Způsob vrácení přeplatku můžete nastavit přímo v programu TAX.

V programu TAX je nyní možné pro vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob zadat jakoukoliv adresu či bankovní účet.

Jak?Pokud v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vznikne přeplatek, automaticky se v programu TAX zobrazí nová sekce Vrácení přeplatku. Z výklopného seznamu pak jednoduše zvolíte vámi požadovaný způsob vrácení přeplatku a případně doplníte požadované údaje.

Díky nově přidané sekci můžete přímo v programu TAX určit způsob vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob.

V souvislosti s předchozí novinkou jsme rozšířili také formulář agendy Bankovní účty o údaje potřebné pro XML soubor generovaný při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO).

V agendě Bankovní účty můžete nyní zadat celou adresu bankovního ústavu i vlastníka účtu.

Pro potřeby vrácení přeplatku na dani jsme do formuláře agendy Bankovní účty přidali nová pole.

Potřebujete na Přehled pro OSSZ a Přehled pro ZP uvést v případě poplatníka – zahraniční osoby místo rodného čísla evidenční číslo pojištěnce, které mu bylo přidělené Českou správou sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovnou?

Jak?V agendě Přiznání DPFO v sekcích Sociální/Údaje o OSVČZdravotní/Údaje o OSVČ nově přibylo pole Číslo pojištěnce (RČ), které TAX automaticky vyplní rodným číslem poplatníka ze sekce Poplatník. Poplatníci – zahraniční osoby, které dosud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou do tohoto pole evidenční číslo pojištěnce přidělené správou sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovnou. Tento údaj pak vstoupí na tiskové sestavy Přehled OSSZ, Přehled pro ZP a Přehled termínů plateb.

Pokud zaměstnáváte cizince, který zatím nemá v ČR rodné číslo, vyplňte do tohoto pole přidělené evidenční číslo pojištěnce.

Další novinkou programu TAX je možnost vložení příloh k Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a jejich následné elektronické podání spolu s přehledem na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Jak?Přílohy k přehledu vložíte do sekce Sociální/El. přílohy, přičemž musí být ve formátu, který podporuje portál VREP.

Spolu s Přehledem o příjmech a výdajích OSVČ nově můžete elektronicky podat také potřebné přílohy.

Potřebujete pro platbu sociálního pojištění zobrazit kromě údajů pro důchodové pojištění i data pro platbu nemocenského pojištění? Pro tento účel jsme v programu TAX upravili tiskovou sestavu Přehled termínů plateb.

Jak?Tisková sestava Přehled termínů plateb již v části Sociální pojištění obsahuje i údaje nutné pro odvod nemocenského pojištění. Variabilní symbol pro nemocenské pojištění zadáte v agendě Přiznání DPFO v sekci Sociální/Údaje o OSVČ.

Na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb vstupuje údaj o variabilním symbolu pro nemocenské pojištění z agendy Přiznání DPFO, sekce Sociální/Údaje o OSVČ.

Jak?Číslo účtu pro nemocenské pojištění vstupuje do tiskové sestavy Přehled termínů plateb na základě zvolené správy sociálního zabezpečení v sekci Sociální/Údaje o OSVČ. Pole pro vyplnění čísla bankovního účtu nově najdete ve formuláři agendy Sociální pojištění.

Číslo účtu pro odvod nemocenského pojištění, které se zobrazuje na sestavě Přehled termínů plateb, zadejte přímo do formuláře agendy Sociální pojištění.

Vznikl vám nárok na daňový bonus, který můžete v rámci daňového přiznání uplatnit? Nově se v takovém případě pro daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 automaticky zatrhne volba Uplatnit daňový bonus v sekci Daň a zálohy. Nemusíte tak již myslet na to, že je potřeba pro uplatnění daňového bonusu tuto volbu vždy zatrhnout.

Pokud vám vznikl nárok na uplatnění daňového bonusu, TAX automaticky zatrhne volbu označenou na obrázku.

Díky novému poli ROZDÍL, v agendě Přiznání DPFO v sekci Příjmy/§7 Spolupráce, budete mít ihned přehled o tom, zda byla u spolupracující osoby překročena rozhodná částka pro platbu sociálního pojistného.

Jak?Nové pole představuje rozdíl podílu na společných příjmech (ř. 107 DAP) a podílu na společných výdajích (ř. 108 DAP) spolupracující osoby.

Částku rozhodnou pro platbu sociálního pojištění u spolupracující osoby si nově můžete zkontrolovat díky poli ROZDÍL.

Daň z příjmů právnických osob

Účtujete podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích, a vlastníte zároveň i program POHODA? V tom případě vás jistě potěší možnost automatického načtení dat z programu POHODA nejen pro Přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty v tisících Kč.

Údaje pro přiznání a výkazy již nemusíte do programu TAX zadávat ručně, ale můžete využít spolupráci s programem POHODA.

Jak?Při vystavení přiznání stačí na druhé straně Průvodce zavedením přiznání k dani z příjmů zatrhnout volbu Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA, díky které si TAX sám načte potřebná data přímo ze systému POHODA. Tato volba je přístupná pouze tehdy, je-li v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci XML komunikace zadaná cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA.

Rozšířili jsme možnosti spolupráce programů POHODA a TAX, což využijete například při zavedení přiznání k dani z příjmů.

Jak?V případě, že je program POHODA nainstalovaný na jiném počítači než program TAX, je nutné nejprve ručně v programu POHODA vytvořit XML soubor s daty, a to pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX. Poté v programu TAX na druhé straně průvodce zavedením přiznání zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadejte cestu k souboru vytvořenému programem POHODA.

Jak?U rozvahy a výkazu zisku a ztráty je nutné na první straně průvodce zavedením příslušného výkazu zatrhnout možnost Převod dat z programu POHODA. Na následující straně průvodce opět vyberete způsob načtení dat z programu POHODA.

Také při zavedení rozvahy a výkazu zisku a ztráty mohou nevýdělečné organizace nově využít data ze svého účetního programu POHODA.

Přehled o peněžních tocích

Do agendy Přehled o peněžních tocích jsme přidali nový sloupec Oficiální a také stejnojmenný povel pod nabídku Záznam. Přehledy o peněžních tocích, které budou označeny jako Oficiální, se budou následně zobrazovat v agendě Archiv mezi ostatními vystavenými výkazy.

Jak?Sloupec Oficiální si do tabulky agendy přidáte prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Chcete, případně máte povinnost v rámci účetní závěrky za rok 2016 odevzdat i Přehled o změnách vlastního kapitálu? Potom využijete novou agendu Přehled o změnách kapitálu, kterou vám program TAX nabízí.

V nabídce Přiznání nyní naleznete novou agendu Přehled o změnách kapitálu, ve které můžete každoročně vystavovat a archivovat jednotlivé výkazy.

Novou agendu Přehled o změnách kapitálu najdete v programu TAX pod nabídkou Přiznání.

Po vystavení tiskopisu můžete v jednotlivých sekcích ručně vyplnit údaje o snížení nebo zvýšení jednotlivých složek vlastního kapitálu a dále údaje o vyplacených podílech na zisku dle zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.

Daň z nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017, MFin 5450 – vzor č. 16.

Máte více pozemků či staveb stejného druhu, které se však nachází v různých katastrálních územích? Do panelu sekcí v Přiznání k dani z nemovitých věcí jsme doplnili kód katastrálního území, aby bylo ihned zřejmé, do jakého katastru daná nemovitost spadá.

Větší přehled o pozemcích a stavbách budete mít díky kódu katastrálního území, který jsme přidali do panelu sekcí v Přiznání k dani z nemovitých věcí.

Elektronická podání

Vzhled a funkčnost agendy Elektronická podání jsme sjednotili s ostatními produkty společnosti STORMWARE. Tuto novinku ocení především uživatelé programů POHODA a PAMICA.

Do agendy Elektronická podání jsme doplnili povel Smazat.

Pomocí povelu Záznam/Smazat nyní můžete odstranit potvrzení podání, která neobsahují vazbu na zdrojový záznam. Jedná se například o záznamy vytvořené importem doručenky, které nebyly následně navázány na zdrojové záznamy, nebo o záznamy, pro které již neexistuje zdrojové přiznání, protože bylo z databáze poplatníka odstraněno.

Pro odstranění podání, která nejsou svázaná se zdrojovým dokladem, využijte povel Záznam/Smazat.

Potřebujete zjistit aktuální stav podání u více záznamů najednou? Potom využijete možnost hromadného ověření stavu podání v agendě Elektronická podání.

Jak?Nový povel Záznam/Zjistit hromadně stav podání provede ověření stavu podání u aktuálně vybraných záznamů v agendě Elektronická podání, které mají stav podání Zpracovává se. Po dokončení hromadného ověření stavu podání se v agendě vyfiltrují záznamy, u kterých byl stav podání ověřen.

Zjistit hromadně stav podání je velmi praktický povel, díky kterému se dozvíte o aktuálních stavech více podání najednou.

V menu Záznam jsme přejmenovali povel Načíst stav z centra na Zjistit stav podání.

V agendě Elektronická podání byly do menu Záznam doplněny volby Exportovat datovou větu, Exportovat doručenku a Importovat doručenku (EPO).

Prostřednictvím povelu Exportovat datovou větu můžete datovou větu příslušného podání uložit na disk v XML formátu. Povel Exportovat doručenku umožní uložit soubor s příponou .p7s. Po zvolení povelu Importovat doručenku (EPO) se zobrazí Průvodce importem potvrzení elektronického podání, který se dosud zobrazoval po zvolení povelu Nový záznam (Insert). Samotný povel Nový záznam byl v agendě Elektronická podání zakázán.

Pod nabídkou Záznam v agendě Elektronická podání naleznete hned tři nové povely.

Potřebujete Českou správu sociálního zabezpečení informovat o vlastnictví nového kvalifikovaného certifikátu? Do agendy Elektronická podání jsme implementovali průvodce pro odeslání kvalifikovaného certifikátu na portál Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP).

Jak?V agendě Elektronická podání přes povel Záznam/Oznámení QCA na ČSSZ vyvoláte průvodce, pomocí kterého snadno a rychle zašlete ČSSZ zprávu o novém certifikátu. Službu lze použít pouze před vypršením platnosti dosud používaného kvalifikovaného certifikátu.

Průvodce pro zaslání zprávy ČSSZ o vlastnictví nového kvalifikovaného certifikátu vyvoláte přes povel označený na obrázku.

V místní nabídce agendy Elektronická podání nově najdete povel Otevřít zdrojový záznam.

Jak?Prostřednictvím místní nabídky agendy Elektronická podání, kterou vyvoláte pomocí pravého tlačítka myši v tabulce agendy, vás program po zvolení povelu Otevřít zdrojový záznam přepne přímo na konkrétní přiznání.

Na konkrétní přiznání se jednoduše dostanete rovnou z agendy Elektronická podání, přes povel Otevřít zdrojový záznam.

Načetli jste do agendy Elektronická podání potvrzení o odeslání výkazu prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO) a chcete záznam spárovat s příslušným přiznáním? Pak využijete nový povel, který jsme do programu TAX přidali.

Jak?Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný záznam v agendě Elektronická podání a v zobrazené místní nabídce zvolte nový povel Připojit zdrojový záznam ->. Program TAX vás přepne do agendy dle druhu podání, kde se postavte na přiznání, ke kterému si přejete potvrzení o odeslání navázat. Následně v hlavní nabídce zvolte povel Přenést do dokladu, čímž se potvrzení podání naváže na zdrojové přiznání.

Pomocí povelu na obrázku lze spárovat konkrétní přiznání s potvrzením o jeho odeslání.

Jak?Pokud jste potvrzení o elektronickém podání navázali omylem na nesprávné přiznání, můžete tuto vazbu zrušit pomocí povelu Odpojit zdrojový záznam. Tento povel opět naleznete v místní nabídce agendy Elektronická podání. Povel je aktivní pouze u záznamů, které byly ručně připojeny na zdrojový záznam.

Vazbu na zdrojový záznam můžete u potvrzení o podání přiznání snadno také zrušit, a to povelem Odpojit zdrojový záznam.

Do nové verze programu TAX jsme do agendy Elektronická podání zapracovali novou záložku Historie komunikace.

Na záložce Historie komunikace můžete sledovat veškerou komunikaci programu TAX s Daňovým portálem Finanční správy ČR (EPO), resp. s portálem Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP). Snadno si zde ověříte, v jakém stavu byl daný výkaz podán a jak dopadlo jeho přijetí na portálu EPO či VREP. Po každém ověření stavu podání prostřednictvím povelu Zjistit stav podání budete na tuto záložku přepnuti pro okamžité zjištění případných nesrovnalostí bránících přijetí podání na portálu EPO či VREP.

O podaných elektronických výkazech budete mít dokonalý přehled díky záložce Historie komunikace.

Jednotlivé záznamy o elektronickém podání se nyní v agendě zobrazují dle nastaveného filtru.

Jak?Ve stavovém řádku agendy Elektronická podání máte nově možnost zvolit, zda chcete v agendě vidět všechny záznamy o elektronickém podání, nebo pouze záznamy z aktuálního roku. Filtrování je prováděno na základě data ve sloupci Datum odeslání.

Nově si lehce vyfiltrujete například podání z aktuálního roku.

V souvislosti s úpravami agendy Elektronická podání jsme aktualizovali také tiskovou sestavu Seznam elektronických podání. Uzpůsobili jsme její zobrazení na šířku, aby obsáhla všechny potřebné údaje.

Na sestavě Seznam elektronických podání jsme provedli jen drobné, spíše vizuální změny.

V případě, že úspěšně odešlete výkaz na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) nebo na portál Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP) přímo z programu TAX, budete po dokončení průvodce pro elektronické odeslání podání automaticky přepnuti do agendy Elektronická podání.

Do agendy Elektronická podání se nově můžete přepnout také přímo z konkrétního přiznání prostřednictvím povelu Záznam/Otevřít el. podání. V agendě Elektronická podání budou následně zobrazeny pouze záznamy související s daným podáním.

Potřebujete mít přehled o tom, který výkaz byl již elektronicky odeslaný na Daňový portál Finanční správy ČR? Potom jistě uvítáte příznak El. odesláno, který je možné vložit na jakýkoliv výkaz odesílaný na portál EPO.

Jak?Po každém úspěšném odeslání přiznání na portál EPO se ve formuláři výkazu automaticky zobrazí příznak El. odesláno. Do tabulky jednotlivých agend je možné přidat prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky i sloupec El. odesláno, který v případě zatržení indikuje výkaz odeslaný na portál EPO přímo z programu TAX.

Příznakem El. odesláno TAX označí všechna přiznání, která jste úspěšně odeslali na portál EPO.

Jak?Příznakem El. odesláno můžete přiznání označit i ručně prostřednictvím povelu Záznam/Elektronicky odesláno. V případě potřeby lze příznak zrušit opětovným zvolením tohoto povelu.

Příznak El. odesláno můžete u záznamu zrušit opětovným zvolením povelu Záznam/Elektronicky odesláno.

Chcete mít u daně z příjmů fyzických osob navíc informaci o odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ? Do agendy Daň z příjmů fyzických osob jsme přidali kromě předešlé novinky i příznak El. odesláno OSVČ.

Jak?Nový příznak El. odesláno OSVČ značí skutečnost, že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ byl již odeslaný na portál VREP. Stejně jako v případě předešlé novinky je přiznání tímto příznakem automaticky označeno po úspěšném odeslání přehledu na VREP přímo z programu TAX nebo po ručním zvolení povelu Záznam/Elektronicky odesláno OSVČ. Také sloupec s názvem El. odesláno OSVČ je možné v agendě zobrazit prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Také u Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ lze zaznamenat informaci o jeho úspěšném odeslání na portál VREP.

Byl upraven průvodce pro elektronické odeslání podání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) a na portál Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP).

V programu TAX jsme upravili názvy generovaných souborů jednotlivých výkazů pro podání na portál EPO a VREP. Všechny soubory mají nyní stejnou strukturu názvu (například DPHDP-12345678-2016-listopad_radne_02.12.2016.xml)

Do průvodce se nyní automaticky načítá identifikátor datové schránky finančního úřadu, pokud jste v sekci Poplatník vyplnili pole Finanční úřad, resp. Územní pracoviště. Do průvodce pro odeslání podání na VREP se načte identifikátor datové schránky OSSZ zvolené v sekci Sociální/Údaje o OSVČ v poli OSSZ v, ve.

Potřebujete si pro archivaci vytisknout potvrzení o elektronickém odeslání výkazu? Potom můžete použít novou tiskovou sestavu Opis elektronického potvrzení podání.

Potvrzení o elektronickém odeslání výkazu si můžete přímo z programu TAX také vytisknout.

Jak?Tiskovou sestavu Opis elektronického potvrzení podání naleznete mezi dostupnými sestavami v agendě Elektronická podání.

Nový přírůstek najdete mezi tiskovými sestavami agendy Elektronická podání.

Jak?Tato sestava se zobrazí také mezi tiskovými sestavami u každého přiznání, které bylo odesláno na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO).

Chtěli byste příznak o elektronickém odeslání výkazu vidět přímo na daném přiznání? Do tiskové sestavy můžete nyní volitelně vložit razítko s údaji o odeslání přiznání.

Jak?Pokud elektronicky odešlete přiznání na portál EPO přímo z programu TAX, pak bude u tiskové sestavy odeslaného přiznání aktivní volba Včetně podacího razítka.

Zatržením volby označené na obrázku přidáte na dané přiznání razítko s údaji o jeho odeslání.

Jak?Na tiskopisu daného přiznání se v případě zatržené volby Včetně podacího razítka zobrazí v části Otisk podacího razítka finančního úřadu informace o elektronickém odeslání výkazu včetně údajů potřebných pro ověření stavu podání v aplikaci EPO.

Údaje potřebné pro ověření stavu podání se zobrazí na tiskopisu přiznání v části Otisk podacího razítka finančního úřadu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsou aktualizované tiskopisy Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 3, včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551– vzor č. 3.

Také v agendě Daň z nabytí nemovitých věcí nově najdete sloupec Oficiální a stejnojmenný povel pod nabídkou Záznam.

Jak?Sloupec Oficiální lze do tabulky agendy přidat prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky.

Pouze přiznání označená jako Oficiální se budou následně zobrazovat v agendě Archiv.

Závislá činnost

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro kalendářní rok 2016 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5459 – vzor č. 22. Pokyny k vyplnění Vyúčtování jsme pro rok 2016 aktualizovali na MFin 5459/1 – vzor č. 21. Aktualizován byl také tiskopis Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 16 a tiskopis Příloha č. 2, MFin 5330 – vzor č. 13.

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických, resp. právnických osob. Pro kalendářní rok 2016 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2016 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 15.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 21.

Od roku 2016 je u ročního zúčtování záloh automaticky zatržena volba Uplatnit daňový bonus v sekci Zúčtování. Avšak pouze za podmínky, že vám vznikne nárok na daňový bonus, který můžete v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti uplatnit.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2016 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční byly pro rok 2016 aktualizovány na MFin 5408 – vzor č. 24.

Obecná podání

Do agendy Obecná podání jsme přidali povel Záznam/Oficiální. Stejnojmenný sloupec lze k tabulce agendy připojit prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky. Obecná podání označená jako Oficiální se budou následně zobrazovat v agendě Archiv spolu s ostatními podáními.

Další povel, který můžete nově v agendě Obecná podání použít, je povel Záznam/Uzavřít. Tato funkce umožňuje uzamknout dané podání a zabezpečit tak danou písemnost před nechtěnými změnami po odevzdání podání. Uzavření je indikováno ve formuláři záznamu uzavřeného podání. Datum uzavření je také možné zobrazit v agendě prostřednictvím stejnojmenného sloupce.

Ostatní

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, zemí, finančních úřadů a územních pracovišť a dále číselník předčíslí bankovních účtů finančních úřadů.

V agendě Kódy bank naleznete aktuální číselník bankovních ústavů.

Agendu Ekonomické činnosti (CZ-NACE) jsme aktualizovali dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Nové pole pro zápis specifického symbolu, který využijete při platbě pojistného na zdravotní pojištění, najdete přímo v agendě Zdravotní pojišťovny.

Specifický symbol pro platbu pojistného na zdravotní pojištění zapište přímo do agendy Zdravotní pojišťovny.

Jak?Specifický symbol zadaný v agendě Zdravotní pojišťovny u příslušné zdravotní pojišťovny se přenáší do Přiznání k dani z příjmů fyzických osob do sekce Zdravotní/Údaje o pojišťovně, stejně jako ostatní údaje o zdravotní pojišťovně.

Z agendy Zdravotní pojišťovny TAX přenese údaj se specifickým symbolem do Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Jak?V případě, že z agendy Daň z příjmů fyzických osob vytvoříte závazek, resp. pohledávku, a to prostřednictvím povelu Záznam/Vytvořit závazky/pohledávky, přenese TAX specifický symbol opět do agendy Závazky, resp. Pohledávky i s dalšími údaji o zdravotní pojišťovně.

Pokud k přiznání vytvoříte závazek, přenese se specifický symbol pro platbu pojistného také do agendy Závazky.

Rovněž agenda Pohledávky nyní obsahuje pole Spec. sym. pro platbu pojistného na zdravotní pojištění.

Další novinkou je tisková sestava Důvody pro podání dodatečného přiznání.

Tuto sestavu využijete zejména v případech, kdy přiznání odesíláte klientovi a je třeba ho informovat i o důvodech, které byly uvedené pro podání dodatečného přiznání. Tisková sestava se mezi ostatními sestavami zobrazí v okamžiku, kdy je zapsaný text do pole určeného pro zápis důvodů pro podání dodatečného přiznání. Sestavu je možné zobrazit u agend Přiznání k dani z příjmů právnických osob, Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k dani z nemovitých věcíPřiznání k dani z přidané hodnoty.

Jednotlivé agendy programu TAX nově obsahují sloupce Vytvořil, Vytvořeno a Uloženo, pomocí kterých je možné záznamy dále filtrovat, případně snadno a rychle zjistit, kdo a kdy daný záznam vytvořil nebo editoval.

Jak?Sloupce můžete v jednotlivých agendách zobrazit běžným způsobem, tzn. přes pravé tlačítko myši a povel Sloupce…

Nabídku sloupců v agendě Adresář poplatníků jsme rozšířili o další pole z formuláře agendy. Jedná se například o pole Účetnictví, Kategorie ÚJ, Hlavní činnost, Zdravotní poj., OSSZ a VS OSSZ, Číslo pasu a Státní příslušnost.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 495349 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout