Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2016

Novinky ve verzi TAX 2016

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2016, release 6200
Vztaženo k verzi: TAX 2015, release 6100
K dispozici od: 17. 12. 2015

TAX 2016 - dopis k nové verzi

Nejnovější aktualizace: TAX, rel. 6211 - k dispozici od 26. 9. 2016.

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmů právnických osob
RegistraceDaň z nemovitých věcí
Závislá činnostSilniční daň
 Ostatní

Daň z příjmů fyzických osob

Potřebujete vložit k daňovému přiznání přílohy a podat je elektronicky i  s přiznáním na Daňový portál Finanční správy ČR?

Z programu TAX je nyní možné podat spolu s daňovým přiznáním za zdaňovací období 2015 veškeré přílohy, a to ve formátu, který Daňový portál Finanční správy ČR podporuje.

Jak?Přílohy daňového přiznání, například Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištění, Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru apod., vložíte ve vystaveném přiznání v sekci Rekapitulace do sloupce Příloha povelem Načíst přílohu. Při elektronickém podání daňového přiznání budou následně na Daňový portál automaticky odeslány i tyto přílohy.

Přílohu k daňovému přiznání vložíte pomocí povelu Načíst přílohu.

Jak?Na Daňový portál Finanční správy se nyní odešle i volně zapsaná neformátovaná textová příloha uvedená v sekci Jiné přílohy. Do uvedené sekce můžete také vložit a následně spolu s daňovým přiznáním elektronicky odeslat i obecné přílohy, které využijete v případě, že k daňovému přiznání chcete přiložit například přílohu většího rozsahu.

Jak?Daňový portál Finanční správy umožňuje k daňovému přiznání přiložit soubory s celkovou velikostí nejvýše 4 000 kB.

Pokud chcete k daňovému přiznání vložit přílohu většího rozsahu, využijte k tomu sekci Jiné přílohy/Obecné přílohy.

Daň z příjmů právnických osob

Další novinkou programu TAX je možnost vložení k Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2015 k určitým řádkům II. oddílu zvláštní přílohy.

Jak?Věcnou náplň částky, popřípadě její propočet je možné uvést k určitým řádkům, označeným v tiskopise Přiznání k dani z příjmů právnických osob indexem 8), v sekci Zvláštní přílohy.

Sekci Zvláštní přílohy využijete pro uvedení věcné náplně částky k určitým řádkům tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

I v případě právnické osoby je nyní možné k daňovému přiznání za zdaňovací období 2015 vložit přílohy a spolu s ním je podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Jak?Chcete-li spolu s daňovým přiznáním odeslat i volně zapsanou neformátovanou textovou přílohu, je nutné ji uvést do sekce Jiné přílohy. Jestliže potřebujete k přiznání přiložit formátovaný text nebo přílohu většího rozsahu, využijte ve stejné sekci obecné přílohy. Tyto přílohy musí být ve formátu, který podporuje Daňový portál Finanční správy ČR. Ten umožňuje k daňovému přiznání přiložit soubory s celkovou velikostí nejvýše 4 000 kB.

Účtujete podle vyhlášky 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích? Pak vás jistě potěší nová funkčnost programu TAX, díky které můžete nyní odeslat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu k účetní závěrce na Daňový portál Finanční správy ČR současně s přiznáním k dani z příjmů.

Jak?Od zdaňovacího období 2015 mohou i nevýdělečné organizace odeslat povinné přílohy na Daňový portál Finanční správy ČR současně s daňovým přiznáním. Stačí ve vystaveném přiznání v sekci Otázky zatrhnout volbu Účetní závěrka přiložena. Tím se zpřístupní sekce Výkazy a po zatržení volby Odeslat včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce přiřadíte k daňovému přiznání již konkrétní výkazy. Dále zde uvedete osobu, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce.

Nevýdělečné organizace odešlou na Daňový portál Finanční správy ČR současně s daňovým přiznáním všechny povinné přílohy.

Jak?Elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR provedete prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Registrace

Chcete, případně máte povinnost, se registrovat k dani z příjmů fyzických/právnických osob, k dani silniční, k dani z příjmů ze závislé činnosti či k dani z příjmů fyzických/právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně? Pak využijete novou přihlášku k registraci, kterou vám program TAX nabízí.

Jak?Při založení nového záznamu v agendě Přiznání/Registrace se vám zobrazí Průvodce zavedením registrace, kde ve výklopném seznamu pole Typ přiznání zvolíte možnost Přihláška k registraci a vyberete rok, pro který chcete tento tiskopis vystavit.

Novou přihlášku k registraci vystavíte pomocí Průvodce zavedením registrace, který se zobrazí po založení nového záznamu v agendě Přiznání/Registrace.

Jak?Jednotlivé části formuláře nadefinujete v sekci Otázky. Program TAX vám poté na základě zatržených otázek zpřístupní pouze ty části formuláře, které potřebujete vyplnit.

Daň z nemovitých věcí

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016, MFin 5450 – vzor č. 15.

Máte pozemek či stavbu, které jsou od daně osvobozeny? Právní důvody nároku na osvobození dle § 4 nebo § 17a zákona o dani z nemovitých věcí již nebude nutné zadávat ručně ve formátu podporovaném Daňovým portálem Finanční správy. V nové verzi programu TAX stačí pouze zvolit právní důvod nároku na osvobození z výklopného seznamu.

Usnadnili jsme vám vyplňování právních důvodů nároku na osvobození pozemku či stavby od daně. Nyní si můžete vybírat z přednastavených možností z výklopného seznamu.

Závislá činnost

Aktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 22, včetně Přílohy č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 15.

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2015 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2015 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 14.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 20.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2015 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční byly pro rok 2015 aktualizovány na MFin 5408 – vzor č. 23.

Ostatní

Do agendy Země v nabídce Nastavení/Seznamy jsme podle Českého statistického úřadu zapracovali číselník zemí (CZEM). Tento číselník je nyní možné využít v jednotlivých agendách pro vyplnění názvu státu, případně jeho kódu.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, finančních úřadů a územních pracovišť.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

nahoru

 


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501990 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout