Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2016

Novinky ve verzi TAX 2016

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2016, release 6200
Vztaženo k verzi: TAX 2015, release 6100
K dispozici od: 17. 12. 2015

TAX 2016 - dopis k nové verzi

Nejnovější aktualizace: TAX, rel. 6211 - k dispozici od 26. 9. 2016.

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob
Registrace Daň z nemovitých věcí
Závislá činnost Silniční daň
  Ostatní

Daň z příjmů fyzických osob

Potřebujete vložit k daňovému přiznání přílohy a podat je elektronicky i  s přiznáním na Daňový portál Finanční správy ČR?

Z programu TAX je nyní možné podat spolu s daňovým přiznáním za zdaňovací období 2015 veškeré přílohy, a to ve formátu, který Daňový portál Finanční správy ČR podporuje.

Jak?Přílohy daňového přiznání, například Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištění, Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru apod., vložíte ve vystaveném přiznání v sekci Rekapitulace do sloupce Příloha povelem Načíst přílohu. Při elektronickém podání daňového přiznání budou následně na Daňový portál automaticky odeslány i tyto přílohy.

Přílohu k daňovému přiznání vložíte pomocí povelu Načíst přílohu.

Jak?Na Daňový portál Finanční správy se nyní odešle i volně zapsaná neformátovaná textová příloha uvedená v sekci Jiné přílohy. Do uvedené sekce můžete také vložit a následně spolu s daňovým přiznáním elektronicky odeslat i obecné přílohy, které využijete v případě, že k daňovému přiznání chcete přiložit například přílohu většího rozsahu.

Jak?Daňový portál Finanční správy umožňuje k daňovému přiznání přiložit soubory s celkovou velikostí nejvýše 4 000 kB.

Pokud chcete k daňovému přiznání vložit přílohu většího rozsahu, využijte k tomu sekci Jiné přílohy/Obecné přílohy.

Daň z příjmů právnických osob

Další novinkou programu TAX je možnost vložení k Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2015 k určitým řádkům II. oddílu zvláštní přílohy.

Jak?Věcnou náplň částky, popřípadě její propočet je možné uvést k určitým řádkům, označeným v tiskopise Přiznání k dani z příjmů právnických osob indexem 8), v sekci Zvláštní přílohy.

Sekci Zvláštní přílohy využijete pro uvedení věcné náplně částky k určitým řádkům tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

I v případě právnické osoby je nyní možné k daňovému přiznání za zdaňovací období 2015 vložit přílohy a spolu s ním je podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Jak?Chcete-li spolu s daňovým přiznáním odeslat i volně zapsanou neformátovanou textovou přílohu, je nutné ji uvést do sekce Jiné přílohy. Jestliže potřebujete k přiznání přiložit formátovaný text nebo přílohu většího rozsahu, využijte ve stejné sekci obecné přílohy. Tyto přílohy musí být ve formátu, který podporuje Daňový portál Finanční správy ČR. Ten umožňuje k daňovému přiznání přiložit soubory s celkovou velikostí nejvýše 4 000 kB.

Účtujete podle vyhlášky 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích? Pak vás jistě potěší nová funkčnost programu TAX, díky které můžete nyní odeslat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu k účetní závěrce na Daňový portál Finanční správy ČR současně s přiznáním k dani z příjmů.

Jak?Od zdaňovacího období 2015 mohou i nevýdělečné organizace odeslat povinné přílohy na Daňový portál Finanční správy ČR současně s daňovým přiznáním. Stačí ve vystaveném přiznání v sekci Otázky zatrhnout volbu Účetní závěrka přiložena. Tím se zpřístupní sekce Výkazy a po zatržení volby Odeslat včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce přiřadíte k daňovému přiznání již konkrétní výkazy. Dále zde uvedete osobu, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce.

Nevýdělečné organizace odešlou na Daňový portál Finanční správy ČR současně s daňovým přiznáním všechny povinné přílohy.

Jak?Elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR provedete prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Registrace

Chcete, případně máte povinnost, se registrovat k dani z příjmů fyzických/právnických osob, k dani silniční, k dani z příjmů ze závislé činnosti či k dani z příjmů fyzických/právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně? Pak využijete novou přihlášku k registraci, kterou vám program TAX nabízí.

Jak?Při založení nového záznamu v agendě Přiznání/Registrace se vám zobrazí Průvodce zavedením registrace, kde ve výklopném seznamu pole Typ přiznání zvolíte možnost Přihláška k registraci a vyberete rok, pro který chcete tento tiskopis vystavit.

Novou přihlášku k registraci vystavíte pomocí Průvodce zavedením registrace, který se zobrazí po založení nového záznamu v agendě Přiznání/Registrace.

Jak?Jednotlivé části formuláře nadefinujete v sekci Otázky. Program TAX vám poté na základě zatržených otázek zpřístupní pouze ty části formuláře, které potřebujete vyplnit.

Daň z nemovitých věcí

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016, MFin 5450 – vzor č. 15.

Máte pozemek či stavbu, které jsou od daně osvobozeny? Právní důvody nároku na osvobození dle § 4 nebo § 17a zákona o dani z nemovitých věcí již nebude nutné zadávat ručně ve formátu podporovaném Daňovým portálem Finanční správy. V nové verzi programu TAX stačí pouze zvolit právní důvod nároku na osvobození z výklopného seznamu.

Usnadnili jsme vám vyplňování právních důvodů nároku na osvobození pozemku či stavby od daně. Nyní si můžete vybírat z přednastavených možností z výklopného seznamu.

Závislá činnost

Aktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 22, včetně Přílohy č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 15.

Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2015 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2015 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 14.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 20.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2015 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční byly pro rok 2015 aktualizovány na MFin 5408 – vzor č. 23.

Ostatní

Do agendy Země v nabídce Nastavení/Seznamy jsme podle Českého statistického úřadu zapracovali číselník zemí (CZEM). Tento číselník je nyní možné využít v jednotlivých agendách pro vyplnění názvu státu, případně jeho kódu.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, finančních úřadů a územních pracovišť.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

nahoru