Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2015

Novinky ve verzi TAX 2015

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2015, release 6100
Vztaženo k verzi: TAX 2014, release 6000
K dispozici od: 28. 11. 2014

TAX 2015 - dopis k nové verzi

Nejnovější aktualizace: TAX, rel. 6113 - k dispozici od 22. 10. 2015.

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Datová komunikaceDaň z příjmů fyzických osob
Registrace k daniDaň silniční
Daň z nabytí nemovitých věcíOstatní
 

Datová komunikace

Máte zřízenou datovou schránku? V tom případě vás jistě potěší novinka programu TAX, díky které nyní můžete odesílat tiskopisy ve formátu XML na příslušný úřad přímo z programu.

Velkou výhodou této novinky je, že oproti stávajícímu postupu, kdy jste předávali soubory úřadům prostřednictvím aplikace EPO (daňová přiznání), popř. aplikace VREP (přehled OSVČ), nevyžadují datové schránky zřízení elektronického podpisu.

Jak?Pokud budete chtít datové schránky v programu TAX využívat, tak stačí, když v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Datová komunikace zatrhnete volbu Používat datovou schránku a do příslušného pole zadáte přihlašovací údaje do své datové schránky. Po uložení údajů je služba datových schránek již aktivní, což si hned můžete ověřit například kontrolou stavového řádku, kde se objeví ikonka datové schránky. Na stejném místě pak můžete vidět i ikonu obálky, která značí nepřečtené zprávy.

Používání datových schránek si nastavíte v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Datová komunikace. Do příslušných polí zadejte přihlašovací údaje do své datové schránky a zatrhněte volbu Používat datovou komunikaci

Jak?Postup podání tiskopisů přes datovou schránku je více než snadný. Přes nabídku Záznam/Elektronicky odeslat, popř. nabídku Záznam/Podat Přehled OSVČ, automaticky otevřete průvodce pro elektronické podání, který vám se vším pomůže. Následně postupujete až na 4. stranu, kde zatrhnete volbu Odeslat do Datové schránky úřadu. Na téže straně průvodce pak prostřednictvím výběrového pole, resp. tlačítka se třemi tečkami vyvoláte okno pro vyhledání ID datové schránky příslušného úřadu. Po dokončení tohoto průvodce se ještě automaticky otevře průvodce pro odeslání datové zprávy, pomocí kterého provedete již samotné odeslání tiskopisu na příslušný úřad.

Pokud budete chtít odeslat tiskopis elektronicky přes datovou schránku, na&nbsp4.&nbspstraně průvodce zatrhněte volbu Odeslat do Datové schránky úřadu.

Chtěli byste si vést evidenci odeslaných datových zpráv? V tom případě vám usnadní práci nová agenda programu TAX, kterou najdete pod názvem Odeslané datové zprávy. V této agendě pak vždy zpětně dohledáte i veškerou svoji komunikaci s úřady, jíž jste učinili z programu TAX přes datovou schránku.

Registrace k dani

Chcete, případně máte povinnost být registrováni jako plátci DPH? Pak zajisté využijete novou přihlášku k registraci k DPH, kterou vám program TAX nabízí.

Pokud jste osobou povinnou k dani a jako plátce DPH se tedy registrujete z důvodu překročení zákonem stanoveného obratu, jste povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročili tento stanovený obrat. Jakožto identifikovaná osoba máte povinnost přihlášku podat nejdéle do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se stali identifikovanou osobou.

Jak?Po vstupu do agendy Přiznání/Registrace se vám zobrazí Průvodce zavedením registrace, kde ve výklopném seznamu pole Typ přiznání zvolíte možnost Registrace k DPH a vyberete rok, pro který chcete tento tiskopis vystavit.

Pro vystavení tiskopisu přihlášky k registraci k DPH zatrhněte v průvodci možnost Registrace k DPH a vyberte příslušný rok.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Podáváte-li přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde nabytou věcí je pozemek, a při výpočtu vycházíte ze směrné hodnoty nabyté věci, dokládáte spolu s přiznáním také tiskopis nazvaný Příloha č. 2 – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty pozemku. Tu můžete nyní nově vystavit i v programu TAX.

Směrnou hodnotu pozemku vám pak stanoví příslušný finanční úřad právě na základě této přílohy.

Jak?Pro úspěšné vyplnění údajů určujících přílohu č. 2 musíte nejprve upravit nastavení programu TAX, a to hned ve dvou sekcích agendy Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Zaprvé v sekci Otázky zatrhněte volbu Nabytí vlastnictví k nem. věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou. Zadruhé, tentokrát v sekci Majetek, zvolte alespoň u jednoho z nabyvatelů možnost Směrná hodnota. Teprve po uložení těchto změn bude v sekci Daň a přílohy téže agendy aktivní tabulka pro vyplnění přílohy č. 2.

Pro vystavení tiskopisu Příloha č. 2 - k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty pozemku zapište údaje postupně do&nbspjednotlivých řádků v sekci Daň a přílohy v agendě Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Jak?Tabulka je rozdělena do tří částí. Při jejím vyplňování doporučujeme, abyste postupovali od řádku č. 01 vzestupně, ostatně TAX vás sám automaticky navede postupně na další řádky, které musíte pro vystavení přílohy k přiznání vyplnit.

Daň z příjmů fyzických osob

Podáváte-li daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení, můžete nově v programu TAX uplatnit slevu na poplatníka pouze za část zdaňovacího období.

Z § 38gb zákona o dani z příjmů vyplývá, že poplatník, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, uplatní slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc zdaňovacího období.

Jak?Otevřete si agendu Přiznání DPFO, kde v sekci Slevy na dani zadejte do pole Výše částky za měs. počet měsíců, za které chcete uplatnit slevu na poplatníka. TAX poté automaticky vypočte za příslušné měsíce poměrnou část slevy.

Počet měsíců, za které chcete uplatit slevu na poplatníka, zadejte do pole Výše částky za měs. v sekci Slevy na dani.

Daň silniční

V programu TAX nyní najdete aktualizovanou sestavu Přehled záloh. Ocení jej především účetní firmy, které mají klienty, co platí silniční daň jednorázově, a zasílají jim přehled záloh pro aktuální rok.

Aktuální sestava s přehledem záloh již zobrazuje reálný přehled roční daňové povinnosti, ve kterém je započtena už také prosincová daň.

Ostatní

Mnohým z vás se stávalo, že se do polí Firma, resp. Název poplatníka u právnické osoby nevešly celé názvy. Například školská zařízení mají povinnost do svého názvu vkládat i adresu. Pole jsou proto rozšířena až na 255 znaků.

Nová verze daňových přiznání TAX nyní podporuje nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2015. Ten využijete především vy, kdo odesíláte tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ elektronicky prostřednictvím aplikace VREP na Českou správu sociálního zabezpečení.

Nově došlo k aktualizaci číselníku obcí a základních územních jednotek (ZÚJ), podle vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

V programu TAX byly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů a územních pracovišť.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499529 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout