Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2011

Novinky ve verzi TAX 2011

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2011, release 5700
Vztaženo k verzi: TAX 2010, release 5600
K dispozici od: 20. 10. 2010

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Daň z příjmů Silniční daň
Závislá činnost Ostatní

Daň z příjmů

 • Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci může nyní prostřednictvím zvolených předkontací určit, zda se doklady z uzávěrkových operací, zápočty či daňové doklady k zálohovým fakturám budou z ekonomického systému POHODA načítat do programu TAX do běžných příjmů a výdajů či zda jde o úpravy podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů.
  Pokud v programu POHODA použijete stávající předkontace „1Zpříjem – Příjmy zvyšující základ daně“ či „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“, načtou se uzávěrkové doklady do programu TAX automaticky do běžných příjmů, resp. výdajů z podnikání, tzn. do sekce §7 Podnikání.
  Jde-li o úpravy zvyšující či snižující výsledek hospodaření podle § 5 a § 23, zvolte u požadovaných dokladů v programu POHODA předkontace „8ZP§5,23 - Příjmy zvyšující základ daně – úpravy dle §5 a 23“ nebo „9ZV§5,23 – Výdaje snižující základ daně – úpravy dle §5 a §23“. Uvedené doklady se automaticky načtou při přenosu dat z ekonomického systému POHODA do sekce §7 Úprava a vstoupí tak do Přílohy č. 1 oddíl E daňového přiznání.
 • Hlavní činnost v agendě Adresář poplatníků, resp. v daňovém přiznání, je nyní možné vybrat prostřednictvím číselníku ekonomických činností (CZ-NACE), který byl přidán do agendy Nastavení/Seznamy.

 • Přiznání k dani z příjmů sestavené za hospodářský rok je nyní možné odeslat z programu TAX na Českou daňovou správu elektronicky.

nahoru

Závislá činnost

(pouze varianty TAX Profi a TAX Standard)

 • Do agendy Závislá činnost byl zapracován formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, včetně přílohy.

 • Do nabídky Nastavení/Seznamy přidán číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) . Tento číselník využijete při vyplnění tiskopisu Počet zaměstnanců ke dni, který je povinnou přílohou formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • K tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byla doplněna Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů. Sestava se zpřístupní po zatržení příslušné volby v sekci Otázky.
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, včetně příloh, je nyní možné podat na portál České daňové správy v elektronické podobě.

nahoru

Silniční daň

 • Přeplatek z minulého roku lze nyní zadat přímo ve vystaveném přiznání v sekci Daň, v poli Období v tabulce „3 oddíl – Na zálohách zaplaceno poplatníkem“. Přeplatek se tak automaticky promítne v řádku 31 - Na zálohách zaplaceno.
  Pokud přiznání za předchozí rok vyjde s přeplatkem a bude označeno jako oficiální, zatrhne se při vystavení přiznání na další rok v dialogovém okně Průvodce zavedením přiznání k silniční dani automaticky volba „Převod přeplatku z minulého roku“ a výše přeplatku se automaticky přenese do sekce Daň „3 oddíl – Na zálohách zaplaceno poplatníkem“.

 • Ve variantě TAX Profi byl umožněn import vozidel z ekonomicko-informačního systému POHODA.

nahoru

Ostatní

 • Pro fyzické i právnické osoby byl aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář.
 • V případě, že v programu TAX není v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Obecné zadána cesta ke složce Data ekonomického systému POHODA, případně v sekci XML komunikace není nastavena cesta k instalačnímu adresáři ekonomického systému POHODA, přednastaví se po kliknutí na tři tečky složka Data, resp. aplikační adresář poslední nainstalované verze programu POHODA.
 • Do místní nabídky byl přidán povel Otevřít data v Excelu, který zobrazíte prostřednictvím pravého tlačítka myši. Tento povel otevře program MS Excel, pokud jej máte nainstalován na svém počítači, a zobrazí v něm vybrané záznamy agendy.
 • Do nabídky Nápověda byl přidán povel Nejčastější otázky a odpovědi, prostřednictvím kterého se otevřou stránky společnosti STORMWARE s nejčastějšími dotazy a odpověďmi, týkající se programu TAX.
 • Do nabídky Nápověda byl přidán povel Vzdálená pomoc, jehož prostřednictvím spustíte klientskou část programu pro navázání vzdálené pomoci s pracovníkem zákaznické podpory.
 • Je-li do programu TAX přidána nová agenda, mají stávající uživatele pro novou agendu automaticky nastavena všechna práva (včetně mazání).
 • Byla aktualizována databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ a PSČ.
 • Do agend Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byl přidán údaj s datovou schránkou příslušné instituce.
 • Přiznání k dani z nemovitostí je nyní možné označit jako oficiální.

nahoru