Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2011

Novinky ve verzi TAX 2011

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2011, release 5700
Vztaženo k verzi: TAX 2010, release 5600
K dispozici od: 20. 10. 2010

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
Daň z příjmůSilniční daň
Závislá činnostOstatní

Daň z příjmů

 • Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci může nyní prostřednictvím zvolených předkontací určit, zda se doklady z uzávěrkových operací, zápočty či daňové doklady k zálohovým fakturám budou z ekonomického systému POHODA načítat do programu TAX do běžných příjmů a výdajů či zda jde o úpravy podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů.
  Pokud v programu POHODA použijete stávající předkontace „1Zpříjem – Příjmy zvyšující základ daně“ či „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“, načtou se uzávěrkové doklady do programu TAX automaticky do běžných příjmů, resp. výdajů z podnikání, tzn. do sekce §7 Podnikání.
  Jde-li o úpravy zvyšující či snižující výsledek hospodaření podle § 5 a § 23, zvolte u požadovaných dokladů v programu POHODA předkontace „8ZP§5,23 - Příjmy zvyšující základ daně – úpravy dle §5 a 23“ nebo „9ZV§5,23 – Výdaje snižující základ daně – úpravy dle §5 a §23“. Uvedené doklady se automaticky načtou při přenosu dat z ekonomického systému POHODA do sekce §7 Úprava a vstoupí tak do Přílohy č. 1 oddíl E daňového přiznání.
 • Hlavní činnost v agendě Adresář poplatníků, resp. v daňovém přiznání, je nyní možné vybrat prostřednictvím číselníku ekonomických činností (CZ-NACE), který byl přidán do agendy Nastavení/Seznamy.

 • Přiznání k dani z příjmů sestavené za hospodářský rok je nyní možné odeslat z programu TAX na Českou daňovou správu elektronicky.

nahoru

Závislá činnost

(pouze varianty TAX Profi a TAX Standard)

 • Do agendy Závislá činnost byl zapracován formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, včetně přílohy.

 • Do nabídky Nastavení/Seznamy přidán číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) . Tento číselník využijete při vyplnění tiskopisu Počet zaměstnanců ke dni, který je povinnou přílohou formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • K tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byla doplněna Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů. Sestava se zpřístupní po zatržení příslušné volby v sekci Otázky.
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, včetně příloh, je nyní možné podat na portál České daňové správy v elektronické podobě.

nahoru

Silniční daň

 • Přeplatek z minulého roku lze nyní zadat přímo ve vystaveném přiznání v sekci Daň, v poli Období v tabulce „3 oddíl – Na zálohách zaplaceno poplatníkem“. Přeplatek se tak automaticky promítne v řádku 31 - Na zálohách zaplaceno.
  Pokud přiznání za předchozí rok vyjde s přeplatkem a bude označeno jako oficiální, zatrhne se při vystavení přiznání na další rok v dialogovém okně Průvodce zavedením přiznání k silniční dani automaticky volba „Převod přeplatku z minulého roku“ a výše přeplatku se automaticky přenese do sekce Daň „3 oddíl – Na zálohách zaplaceno poplatníkem“.

 • Ve variantě TAX Profi byl umožněn import vozidel z ekonomicko-informačního systému POHODA.

nahoru

Ostatní

 • Pro fyzické i právnické osoby byl aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář.
 • V případě, že v programu TAX není v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Obecné zadána cesta ke složce Data ekonomického systému POHODA, případně v sekci XML komunikace není nastavena cesta k instalačnímu adresáři ekonomického systému POHODA, přednastaví se po kliknutí na tři tečky složka Data, resp. aplikační adresář poslední nainstalované verze programu POHODA.
 • Do místní nabídky byl přidán povel Otevřít data v Excelu, který zobrazíte prostřednictvím pravého tlačítka myši. Tento povel otevře program MS Excel, pokud jej máte nainstalován na svém počítači, a zobrazí v něm vybrané záznamy agendy.
 • Do nabídky Nápověda byl přidán povel Nejčastější otázky a odpovědi, prostřednictvím kterého se otevřou stránky společnosti STORMWARE s nejčastějšími dotazy a odpověďmi, týkající se programu TAX.
 • Do nabídky Nápověda byl přidán povel Vzdálená pomoc, jehož prostřednictvím spustíte klientskou část programu pro navázání vzdálené pomoci s pracovníkem zákaznické podpory.
 • Je-li do programu TAX přidána nová agenda, mají stávající uživatele pro novou agendu automaticky nastavena všechna práva (včetně mazání).
 • Byla aktualizována databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ a PSČ.
 • Do agend Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byl přidán údaj s datovou schránkou příslušné instituce.
 • Přiznání k dani z nemovitostí je nyní možné označit jako oficiální.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout