Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2010

Novinky ve verzi TAX 2010

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2010, release 5600
Vztaženo k verzi: TAX 2009, release 5500
K dispozici od: 16. 10. 2009

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Aktivace licencíDaň z příjmů právnických osobDaň z nemovitostí
Daň z příjmů fyzických osobZávislá činnostiOstatní

Aktivace licencí

Do nové verze programu TAX byl v souladu s licenční smlouvou doplněn systém aktivací. Aktivace slouží k ověření legálnosti instalované licence programu a zjednodušeně řečeno má za účel znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním. Aktivovat je zapotřebí veškeré typy licencí, tedy jak základní licence pro jeden počítač, tak i přídavné síťové a nesíťové licence, a to do 30 dnů od instalace programu. Po prvním otevření programu se automaticky spustí Průvodce aktivací a k aktivaci budete vyzváni při každém spuštění, dokud program TAX úspěšně neaktivujete. Doporučený a zároveň nejrychlejší a nejpohodlnější způsob je online aktivace přes internet.

nahoru

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2009, MF 5405 – vzor č. 16.
 • Zapracovány legislativní změny.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2009, MF 5404 – vzor č. 19.
 • Zapracovány legislativní změny.
 • Při vystavení Přiznání DPPO za část roku, resp. za hospodářský rok je možné vybrat sazbu daně pro daný kalendářní, resp. hospodářský rok. Požadovanou sazbu vyberte v poli Sazba daně v sekci Přiznání.

nahoru

Závislá činnost

 • Prostřednictvím nové agendy Závislá činnost máte možnost provést Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009, včetně povinné přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců.
 • V této agendě můžete také zpracovat tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MF 5460 – vzor č. 14.
 • Pro oba tiskopisy jsou přidány pokyny, které je možné otevřít prostřednictvím povelu Otevřít pokyny z nabídky Záznam.

nahoru

Daň z nemovitostí

 • U dodatečného a dílčího přiznání k dani z nemovitostí za zdaňovací období roku 2010 máte možnost ovlivnit, které parcely, resp. stavby vstoupí na příslušný list tiskopisu a ovlivní daňovou povinnost z dodatečného nebo dílčího daňového přiznání uvedenou na řádku 403:
  - Pokud je v sekci Otázky u příslušného pozemku nebo stavby uveden typ změny Úprava, zpřístupní se u již evidované nemovitosti pole Změna v sekci Pozemek, resp. Stavba.
  - Pokud ve sloupci Změna uvedete Zrušeno, nevstoupí tato parcela, resp. stavba do přiznání a celková daňová povinnost bude o zrušenou parcelu či stavbu ponížena. Tato zrušená parcela, resp. stavba nově vstoupí na tiskovou sestavu Zrušené pozemky a stavby.
  - Uvedete-li u již evidované parcely či stavby typ Úprava, zobrazí se veškeré údaje o nemovitosti na příslušném tiskopisu a ovlivní daňovou povinnost na řádku 403 a zároveň celkovou daňovou povinnost na řádku 406.
  - Parcely, resp. stavby s typem Beze změny do dodatečného či dílčího přiznání nevstoupí, pouze ovlivní řádek 406.


 • Při kopírování řádného, resp. opravného přiznání máte možnost změnit období vystaveného přiznání.

nahoru

Ostatní

 • Nově zařazená agenda Archiv (pouze ve variantě Profi) umožňuje sledování vystavených přiznání všech poplatníků. Pomocí nastavení sloupců a filtrů v tabulce agendy můžete vybírat požadované údaje např. všechny poplatníky, kteří jsou povinni zaplatit pololetní zálohu na daň z příjmů apod. Z agend Daň z příjmů, DPH, Daň silniční, Registrace, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty vstupují do agendy Archiv pouze písemnosti označené jako oficiální.


 • Po instalaci následných update a nových verzí se zachovává uživatelské nastavení lišt, sloupců, příp. klávesových zkratek.
 • Události jednotlivých poplatníků byly přesunuty do nové agendy Události. V této agendě lze zobrazit souhrnně události všech poplatníků prostřednictvím povelu Otevřít události všech, resp. události konkrétního poplatníka prostřednictvím povelu Otevřít události. V souvislosti s touto změnou byly upraveny také tiskové sestavy.
 • Program TAX je nyní možné spouštět s parametry příkazového řádku /K (provede se kompakt databáze) a /Z (provede se kompakt databáze a záloha) např. pro naplánování automatického spouštění zálohování. Po provedení operace se výsledky akce zapíší do datového adresáře Log, soubor Batch.log.
 • Vyexportovaný příkaz k úhradě je označen v horní části formuláře v poli Export datem a časem odeslání příkazu. Nově již není možné odeslaný příkaz dále editovat. Prostřednictvím povelu Zrušit export přes nabídku Záznam je možné příznak o exportu zrušit a poté příkaz znovu odeslat.
 • Aktualizována databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ a PSČ.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503307 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout