Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2010

Novinky ve verzi TAX 2010

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2010, release 5600
Vztaženo k verzi: TAX 2009, release 5500
K dispozici od: 16. 10. 2009

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Aktivace licencí Daň z příjmů právnických osob Daň z nemovitostí
Daň z příjmů fyzických osob Závislá činnosti Ostatní

Aktivace licencí

Do nové verze programu TAX byl v souladu s licenční smlouvou doplněn systém aktivací. Aktivace slouží k ověření legálnosti instalované licence programu a zjednodušeně řečeno má za účel znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním. Aktivovat je zapotřebí veškeré typy licencí, tedy jak základní licence pro jeden počítač, tak i přídavné síťové a nesíťové licence, a to do 30 dnů od instalace programu. Po prvním otevření programu se automaticky spustí Průvodce aktivací a k aktivaci budete vyzváni při každém spuštění, dokud program TAX úspěšně neaktivujete. Doporučený a zároveň nejrychlejší a nejpohodlnější způsob je online aktivace přes internet.

nahoru

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2009, MF 5405 – vzor č. 16.
 • Zapracovány legislativní změny.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis přiznání pro zdaňovací období 2009, MF 5404 – vzor č. 19.
 • Zapracovány legislativní změny.
 • Při vystavení Přiznání DPPO za část roku, resp. za hospodářský rok je možné vybrat sazbu daně pro daný kalendářní, resp. hospodářský rok. Požadovanou sazbu vyberte v poli Sazba daně v sekci Přiznání.

nahoru

Závislá činnost

 • Prostřednictvím nové agendy Závislá činnost máte možnost provést Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009, včetně povinné přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců.
 • V této agendě můžete také zpracovat tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MF 5460 – vzor č. 14.
 • Pro oba tiskopisy jsou přidány pokyny, které je možné otevřít prostřednictvím povelu Otevřít pokyny z nabídky Záznam.

nahoru

Daň z nemovitostí

 • U dodatečného a dílčího přiznání k dani z nemovitostí za zdaňovací období roku 2010 máte možnost ovlivnit, které parcely, resp. stavby vstoupí na příslušný list tiskopisu a ovlivní daňovou povinnost z dodatečného nebo dílčího daňového přiznání uvedenou na řádku 403:
  - Pokud je v sekci Otázky u příslušného pozemku nebo stavby uveden typ změny Úprava, zpřístupní se u již evidované nemovitosti pole Změna v sekci Pozemek, resp. Stavba.
  - Pokud ve sloupci Změna uvedete Zrušeno, nevstoupí tato parcela, resp. stavba do přiznání a celková daňová povinnost bude o zrušenou parcelu či stavbu ponížena. Tato zrušená parcela, resp. stavba nově vstoupí na tiskovou sestavu Zrušené pozemky a stavby.
  - Uvedete-li u již evidované parcely či stavby typ Úprava, zobrazí se veškeré údaje o nemovitosti na příslušném tiskopisu a ovlivní daňovou povinnost na řádku 403 a zároveň celkovou daňovou povinnost na řádku 406.
  - Parcely, resp. stavby s typem Beze změny do dodatečného či dílčího přiznání nevstoupí, pouze ovlivní řádek 406.


 • Při kopírování řádného, resp. opravného přiznání máte možnost změnit období vystaveného přiznání.

nahoru

Ostatní

 • Nově zařazená agenda Archiv (pouze ve variantě Profi) umožňuje sledování vystavených přiznání všech poplatníků. Pomocí nastavení sloupců a filtrů v tabulce agendy můžete vybírat požadované údaje např. všechny poplatníky, kteří jsou povinni zaplatit pololetní zálohu na daň z příjmů apod. Z agend Daň z příjmů, DPH, Daň silniční, Registrace, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty vstupují do agendy Archiv pouze písemnosti označené jako oficiální.


 • Po instalaci následných update a nových verzí se zachovává uživatelské nastavení lišt, sloupců, příp. klávesových zkratek.
 • Události jednotlivých poplatníků byly přesunuty do nové agendy Události. V této agendě lze zobrazit souhrnně události všech poplatníků prostřednictvím povelu Otevřít události všech, resp. události konkrétního poplatníka prostřednictvím povelu Otevřít události. V souvislosti s touto změnou byly upraveny také tiskové sestavy.
 • Program TAX je nyní možné spouštět s parametry příkazového řádku /K (provede se kompakt databáze) a /Z (provede se kompakt databáze a záloha) např. pro naplánování automatického spouštění zálohování. Po provedení operace se výsledky akce zapíší do datového adresáře Log, soubor Batch.log.
 • Vyexportovaný příkaz k úhradě je označen v horní části formuláře v poli Export datem a časem odeslání příkazu. Nově již není možné odeslaný příkaz dále editovat. Prostřednictvím povelu Zrušit export přes nabídku Záznam je možné příznak o exportu zrušit a poté příkaz znovu odeslat.
 • Aktualizována databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ a PSČ.

nahoru