Skip Navigation LinksSTORMWARE > Školení

Přehled školení

Vysíláme nová specializovaná online školení

Pro svou firmu jste zakoupili nový software nebo máte ve svém týmu nové kolegy bez odpovídajících zkušeností s používaným softwarem. Od své účetní a dalších zaměstnanců ovšem určitě požadujete okamžité výsledky. Obchod ani výroba nepočkají, než si uživatelé nastudují příručky a nápovědu a začnou nový program efektivně využívat. Pokud chcete zaškolení personálu na nově nasazený software maximálně urychlit, využijte k získání potřebných znalostí a vědomostí naší nabídky odborných školení pro začátečníky i pokročilejší uživatele.

Kategorie školení

Vyberte si vhodnou kategorii kurzu podle svých znalostí nebo zkušeností

Vstupní test

Test vám usnadní zvolit si kategorii kurzu, která pro vás bude nejvýhodnější

Školení od 1. 9. 2022

Standardizovaná školení pro vás pořádáme již mnoho let a za tu dobu pomohla nespočtu účetních, podnikatelů, fakturantů či skladníků při práci s našimi programy. Aby vám přitom i nadále mohla přinášet informace ve struktuře přizpůsobené měnícímu se prostředí našich programů i požadavků trhu, od září 2022 se vám naše školení představí v „novém kabátu“. Stávající kurzy jsme pro vás přepracovali do zcela nové podoby tak, abyste si z naší nabídky mohli vybrat přesně taková témata, o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Témata nových kurzů nenavazují na ta původní. Pokud si tedy přejete navštívit například všechna nabízená školení týkající se účetnictví, doporučujeme jednotlivé dílčí kurzy absolvovat již v rámci nového konceptu školení.

Podívejte se, jaká konkrétní témata jsme pro vás nachystali.

Přehled nových školení od 1. 9. 2022

Školení do 31. 8. 2022

Převážná většina školení dle původní koncepce se koná ve dvou dopoledních blocích od 9 do 12 hodin – vždy ve vypsaném termínu a následujícím dni. Pouze kurzy programu POHODA: Školení základních dovedností, Daňová evidence I a II (kurzy lze objednat dohromady i zvlášť), Účetní uzávěrka a Elektronická evidence tržeb jsou organizovány jako půldenní v rámci jednoho dne. Kurzy Účetnictví I a II na sebe navazují a je tedy možné absolvovat je dohromady jako kurz čtyřdenní, nebo si vybrat pouze část I, resp. II.

Připravíme vám i školení na míruPokud je váš čas drahý a nemůžete čekat na volné termíny vypsaných standardizovaných kurzů nebo chcete školení ušité na míru potřebám své firmy, můžete využít nabídky firemního nebo individuálního školení z kategorie individuálních služeb.

V následující tabulce uvádíme přehled standardizovaných školení vypisovaných už jen do 31. 8. 2022 s osvědčenou strukturou a osnovou. Podrobný popis s rozvrhem školení zobrazíte po kliknutí na název kurzu.

Kurzy pro uživatele programu POHODA
ŠkoleníObsahKat.Cena/os.
Školení základních dovednostíZákladní seznámení pro nové uživatele. Vysvětlení základních pojmů a funkcí. Seznámení s ovládáním programu a prací v jednotlivých agendách.B1 580 Kč
Účetnictví IKurz pro finanční účetní a uživatele produktu POHODA Profi, Premium nebo Komplet. Základní nastavení systému, např. v agendě Globální nastavení, Účtová osnova a Předkontace. Způsoby pořizování a likvidace závazků a pohledávek.C2 480 Kč
Účetnictví IINavazující kurz pro finanční účetní a uživatele produktu POHODA Profi, Premium nebo Komplet. Složitější operace. Zpracování dokladů v rámci dovozu a vývozu zboží. Přiznání k DPH. Zpracování výkazů pro Intrastat. Cizí měny. Zadávání majetku a výpočty odpisů. Leasingový majetek. Sledování saldokonta. Vedení skladů v účetnictví způsobem A.C2 480 Kč
Daňová evidence IKurz pro účetní a uživatele produktu POHODA Mini, Lite nebo Standard. Vše od nastavení systému, přes vystavení, zaúčtování a likvidaci dokladů až po tisk výstupních dokladů, soupisek, grafů a tiskopisů.C1 580 Kč
Daňová evidence IINavazující kurz pro účetní a uživatele produktu POHODA Mini, Lite nebo Standard. Práce s cizími měnami. Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení. Evidence majetku. Účtování na přelomu období a datová uzávěrka.C1 580 Kč
Skladové hospodářství - nastavení a zavedeníKurz pro fakturantky a skladníky, používající produkt POHODA Standard, Jazz, Premium nebo Komplet. Prvotní nastavení skladových agend účetní jednotky a počáteční zavedení skladových zásob do programu. Globální nastavení a nastavení práv. Založení a rozčlenění skladů. Možnosti cenotvorby a nastavení slev s využitím různých typů skladových zásob. Základní seznámení s prací s doklady příjemka a výdejka.D2 480 Kč
Skladové hospodářství - práce s dokladyKurz pro všechny uživatele, kteří denně pracují ve skladových agendách s různými typy skladových dokladů. Stručné seznámení se způsobem zavedení skladových zásob do programu a možnostmi skladových karet. Podrobné postupy práce s jednotlivými skladovými agendami a jejich doklady.C2 480 Kč
Efektivní práce v programu + novinkyCo všechno dokáže systém POHODA. Tipy a triky pro efektivní využití programu. Uživatelské nastavení systému, optimalizace pořizování dokladů, použití šablon. Možnosti výběru a třídění záznamů. Hromadná fakturace a další funkce pro větší produktivitu práce. V druhé části přehled a seznámení s nejdůležitějšími novinkami v programu POHODA.C2 480 Kč
Elektronická evidence tržebKurz pro všechny uživatele, kterých se týká elektronická evidence tržeb (EET). Seznámení s prvními kroky před evidováním tržeb, nastavením programu a odesláním dokladu správci daně. Používání EET v režimu PZD, v programu POHODA Kasa Offlineaplikaci mPOHODA. Doporučené hardwarové doplňky pro EET v programu POHODA.C680 Kč
Účetní uzávěrkaKurz pro hlavní účetní, finanční manažery a majitele firem a další pracovníky, kteří provádějí v programu POHODA uzávěrkové práce. Kurz je také vhodný pro pracovníky účetních firem používajících program POHODA.1 980 Kč
Finanční analýzaVýklad a praktická cvičení dovedností spojených s analýzou účetních dat obsažených v programu POHODA. Výklad tvorby vzorců analýz v programu POHODA. Seznámení s vybranými rozdílovými a poměrovými ukazateli finanční analýzy a možnostmi jejich výpočtu v programu POHODA (ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele obratu, ukazatele postavení firmy na trhu).D2 480 Kč
Personalistika a mzdyKurz pro personalistky a mzdové účetní, kteří používají produkt POHODA Standard, Premium nebo Komplet. Podrobné seznámení se mzdovými agendami. Propojení mzdových agend s účetnictvím.D2 480 Kč
Kurzy pro uživatele programu PAMICA
Personalistika a mzdyKurz pro personalisty a mzdové účetní, kteří používají produkt PAMICA. Základní ovládání programu. Globální nastavení. Zavedení zaměstnanců do agendy Personalistika. Založení pracovního poměru. Vytváření mezd. Nepravidelné pracovní poměry. Exekuce. Práce se základními tiskovými sestavami.C2 480 Kč
Efektivní práce v programuKurz pro personalisty a mzdové účetní, kteří si chtějí prohloubit základní dovednosti spojené s užíváním personálního a mzdového systému PAMICA a kteří chtějí zefektivnit práci s tímto programem. Pokročilé možnosti globálního nastavení. Uživatelské nastavení. Podrobné seznámení s definicí složek mezd a složek nepřítomností. Nastavení pracovních pozic, práce se seznamem uchazečů o zaměstnání a práce s agendou pro výběrová řízení. Efektivní vyhledávání a další činnosti pro efektivní práci v programu.D2 480 Kč
Začínáme s programemKurz pro stávající uživatele programu POHODA, kteří přecházejí nebo se chystají přejít na personální a mzdový systém PAMICA. Rozdíly v organizaci číselníků, personalistiky a evidence mzdových poměrů. Ukázka vlastní definice mzdových složek. Práce se střediskem a zakázkou na úrovni mezd. Používání srážek typu exekuce, insolvence. Přenos údajů o měsíčních mzdách do programu POHODA.C1 580 Kč
Kurz pro uživatele aplikace mPOHODA a mKasa
Mobilní aplikace
mPOHODA
a mKasa
Kurz pro uživatele, kteří vystavují prodejní doklady v terénu, a také pro podnikatele, jež mají ze zákona povinnost evidovat tržby (EET).B1 580 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2021.

Bezplatné online kurzy

Klasická školení na našich pobočkách mají bezesporu výhodu v tom, že se vám naši lektoři mohou věnovat individuálně a zodpoví všechny vaše dotazy. Z pohodlí domova či kanceláře si však můžete vyzkoušet i zkrácenou alternativu některých školení v podobě předtočeného videa. Více informací o těchto online kurzech a jejich aktuální nabídce najdete na našem webu.

Certifikát pro uživatele systému POHODA

Potřebujete objektivně zhodnotit, jak dobře ovládáte vy osobně nebo vaši zaměstnanci program POHODA? Pro zájemce připravila společnost STORMWARE praktický standardizovaný test, který ověřuje úroveň uživatelských znalostí, komplexního ovládání a efektivního využívání programu POHODA. Úspěšní absolventi zkoušky získají časově omezený certifikát vystavený na jméno.

Na stránce věnované certifikátu POHODA můžete získat další informace o účelu, průběhu a obsahu certifikačních testů a vybrat si termín pro jeho absolvování.

Individuální a firemní školení

Vedle standardizovaných kurzů nabízí společnost STORMWARE individuální školení pro jednoho účastníka, které je realizováno formou konzultace, nebo firemní školení pro skupinu účastníků. Délka, náplň a struktura konzultace nebo školení závisí na předem dohodnutém scénáři mezi objednatelem a společností STORMWARE a v jeho rámci je možné také zohlednit interní postupy používané v dané účetní jednotce.

Lektoři

Přednášející na našich kurzech jsou zkušení lektoři a specialisté na softwarové produkty STORMWARE Office s odbornými znalostmi účetnictví a dalších souvisejících oborů. Jejich zkušenosti vám pomohou dosáhnout maximální efektivity práce s produkty společnosti STORMWARE.

Ing. Tomáš Rain, Ph.D., působí na pozici vedoucího pražské pobočky. Pracoval pět let jako lektor a konzultant kancelářských, manažerských, ekonomických a účetních aplikací (MS Office, MS Project, POHODA). Specializuje se na školení finanční analýza, kurzy účetnictví, individuální konzultace a firemní školení.
Petra Šárková působí na pozici vedoucí pobočky v Ostravě. Má mnohaletou praxi v poskytování podpory a konzultací začínajícím i pokročilým uživatelům, vede standardizované kurzy i firemní školení jak v oblasti daňové evidence, tak účetnictví. V sídle ostravské pobočky i v rámci servisních výjezdů poskytuje odborné konzultace k vedení účetnictví v ekonomickém systému POHODA, dále vede předprodejní konzultace a prezentace produktů.
Ing. Ivana Kubalová pracuje na pozici konzultantky a lektorky v ostravské pobočce. Specializuje se na školení základních dovedností, školení daňové evidence a školení zaměřené na personalistiku a mzdy. Kromě standardizovaných kurzů a firemních školení poskytuje také individuální konzultace k aplikacím POHODA a PAMICA. K dalším jejím činnostem patří předprodejní prezentace a konzultace k produktům společnosti STORMWARE.
Ing. Tomáš Prudký působí na pozici vedoucího pobočky v Brně. Jako lektor se specializuje na standardizovaná školení, konkrétně na školení pro začínající uživatele, školení účetnictví, daňové evidence a školení POHODA efektivně. Dále se zaměřuje na předprodejní konzultace vedoucí k navržení vhodné varianty ekonomicko-informačního systému POHODA. V rámci servisních výjezdů poskytuje odborné i expertní konzultace, případně firemní školení k programu POHODA.
Ing. Petr Kroutilík působí v ostravské pobočce na pozici konzultanta a lektora. Poskytuje pomoc začínajícím uživatelům, specializuje se na problematiku skladového hospodářství a rozšířených možností informačního systému POHODA E1. Dále se věnuje problematice počítačových sítí, práci s databázemi a tvorbě tiskových sestav v aplikaci REPORT Designer. Kromě standardizovaných kurzů patří k jeho dalším činnostem firemní školení, individuální konzultace a kompletní implementace doplňku Business Intelligence (BI) a informačních systémů POHODA SQL a POHODA E1.
Ing. Jan Kotlovský působí na pozici vedoucího pobočky v Hradci Králové. Vede standardizované kurzy skladového hospodářství. Společnostem zavádějícím program POHODA do firemní infrastruktury poskytuje svými znalostmi podporu a pomoc prostřednictvím individuálních konzultací a firemních školení.
Stanislav Gracias, BBus., působí na pozici konzultanta a lektora v pražské pobočce. Specializuje se na školení pro začínající uživatele, kurzy účetnictví, daňové evidence, skladové evidence, účetní uzávěrky a POHODA efektivně + novinky v programu. Dále poskytuje individuální expertní služby a firemní školení k ekonomicko-informačnímu systému POHODA a aplikaci GLX.
Ing. Petr Fišar působí na pozici technika informačního systému POHODA a lektora na královéhradecké pobočce. Zaměřuje se na databázové prostředí, REPORT Designer, pobočkové zpracování dat a školení kurzu POHODA efektivně + novinky v programu.
Ing. Daniela Krýsová pracuje v centrále společnosti na pozici senior konzultantky na odborné lince programů POHODA, PAMICA, TAX a doplňku Business Intelligence a na pozici lektorky. Má několikaletou praxi jako mzdová účetní a ekonomka. Specializuje se na školení pro začátečníky, školení daňové evidence, účetnictví, skladového hospodářství, školení zaměřená na personalistiku a mzdy a účetní uzávěrku.
Bc. Iveta Žemličková pracuje v centrále společnosti na pozici senior konzultantky a lektorky. Specializuje se na školení pro začátečníky, školení daňové evidence, účetnictví, skladového hospodářství, na školení zaměřená na personalistiku a mzdy a účetní závěrky. Kromě standardizovaných kurzů poskytuje také podporu k programům POHODA, PAMICA a TAX.
Lukáš Šťastný působí na pozici senior informačního systému v centrále společnosti. Mimo své lektorské činnosti má několikaletou praxi v poskytování technické podpory zákazníkům a poskytování expertních služeb. V současné době se zaměřuje na školení POHODA efektivně + novinky v programu a interní zaškolování zaměstnanců.
Iva Bambulová pracuje v centrále společnosti na pozici konzultantky informačního systému na odborné lince programů POHODA, PAMICATAX. Jako lektorka se specializuje na standardizované kurzy pro začínající uživatele a kurzy daňové evidence a Účetnictví I.
Ing. Iveta Prombergerová pracuje v centrále společnosti na pozici konzultantky informačního systému na odborné lince programů POHODA, PAMICATAX. Jako lektorka se specializuje na standardizované kurzy pro začínající uživatele a kurzy daňové evidence a mezd v programu POHODA.

Školicí místnosti jsou vybaveny klimatizací, počítači a moderní prezentační technikou. Každý účastník kurzu má k dispozici pracoviště s počítačem a obdrží potřebné studijní materiály v tištěné podobě.

 

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 457112 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: