Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.1 Vkládání záznamů

Program TAX umožňuje vkládat záznamy dvojím způsobem, a to prostřednictvím povelu Vložit a Kopírovat.

Vložení nového záznamu

  • Stiskněte klávesu INSERT nebo klikněte na tlačítko Vložení nového záznamu.
  • Při tvorbě nového přiznání se vždy nejprve zobrazí průvodce zavedením příslušného přiznání. V ostatních agendách se kurzor nastaví do prvního pole nového záznamu a můžete začít zapisovat. (Nápovědu ke každému poli formuláře vyvoláte klávesovou zkratkou CTRL+F1.)
  • Stiskem klávesové zkratky CTRL+ENTER nebo kliknutím na tlačítko Vložení nového záznamuzáznam uložte.

Vložení nového záznamu kopírováním

Pokud opakovaně zapisujete podobný (nebo shodný) záznam, práci vám ulehčí jeho zkopírování a následná úprava, než abyste jej zapisovali celý znovu.

  • Vyberte záznam agendy, který chcete zkopírovat.
  • Stiskem klávesové zkratky CTRL+K jej zkopírujte.
  • Upravte záznam podle potřeby.
  • Záznam uložte.