Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.3 Smazání záznamu

Téměř všechny záznamy můžete nevratně odstranit z databáze. Výjimku tvoří záznamy, pro které platí určitá omezení.

  • Vyberte záznam, který si přejete smazat.
  • Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+DELETE.
  • Potvrzením dotazu Opravdu chcete smazat aktuální záznam? dojde k nevratnému smazání vybraného záznamu.