Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.1 Závazky

Agenda (CTRL+Z) slouží k evidenci závazků týkajících se odvodů daní a pojistného. Závazky je možné vytvořit automaticky zatržením příslušné volby při uzavírání přiznání nebo je do agendy Závazky zadat ručně. Závazky lze vložit do příkazu k úhradě a ten poté odeslat v elektronické podobě do banky. Záznamy v agendě Závazky je také možné pomocí povelu Záznam/Export závazků exportovat do programu POHODA. Nastavení exportu provedete v agendě Nastavení/Nastavení programu a dále v sekcích XML seznamy a Zaúčtování v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka.

Závazky