Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.3 Příkazy k úhradě

Tato agenda (CTRL+SHIFT+B) slouží k vytváření, úpravám a tisku příkazů k úhradě. Při vytváření příkazu vložíte jednotlivé platby závazků do tabulky Položky příkazu, a to pomocí povelu Záznam/Závazky.

Příkazy k úhradě

Ke vložení do příkazu k úhradě se nabízejí pouze ty závazky, u nichž je vybrána forma úhrady příkazem a které zároveň ještě nebyly do žádného příkazu zahrnuty.

Pokud banka platbu vrátí, lze po zaškrtnutí políčka Vráceno v položce příkazu vložit závazek do příkazu znovu k opětovnému proplacení.

Agendu Příkazy k úhradě můžete využít také pro vytvoření příkazu k převodu peněžních prostředků mezi svými bankovními účty. V agendě zvolte povel Záznam/Bankovní účty a vyberte bankovní účet, na který požadujete peněžní prostředky převést. Přenosovou agendu Bankovní účty lze vyvolat také ze záložky Položky příkazu po stisku pravého tlačítka myši.

Příkazy k úhradě

Vytvořený příkaz k úhradě je možné odeslat v elektronické podobě do banky pomocí povelu Odeslat příkazy v nabídce Záznam.