Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

7.2 Pohledávky

Tato agenda slouží k evidenci pohledávek týkajících se daní a pojištění. Pohledávky je možné vytvořit automaticky zatržením volby při uzavírání přiznání nebo je do agendy Pohledávky zadat ručně. Záznamy v agendě Pohledávky je možné prostřednictvím povelu Záznam/Export pohledávek exportovat do programu POHODA. Nastavení exportu provedete v agendě Nastavení/Nastavení programu a dále v sekcích XML seznamy a Zaúčtování v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka.