Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Personalistika > Hromadné hlášení změn

6.2 Hromadné hlášení změn

Zaměstnavatel je povinen vůči příslušné zdravotní pojišťovně plnit oznamovací povinnost spočívající v hlášení všech změn rozhodných pro stanovení výše odváděného zdravotního pojistného jednotlivých zaměstnanců. Ke splnění oznamovací povinnosti vyplňuje zaměstnavatel tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Prostřednictvím povelu Záznam/Hromadné hlášení změn lze hromadně za více zaměstnanců najednou vygenerovat údaje pro hlášení změn zdravotním pojišťovnám. Údaje budou vygenerovány na záložku Evidence podání. Takto je možné automaticky doplnit hlášení s kódy P – nástup do zaměstnání, O – ukončení zaměstnání (u zaměstnance přihlášeného kódy „P“, „A“, „E“ nebo „C) a opravy s kódem Y – oprava v položce datum přihlášení a Z – oprava v položce datum odhlášení. Na základě zadaných informací (např. datum nástupu, odchodu) se do tabulky v dialogovém okně Hromadné hlášení změn na zdravotní pojišťovny vygenerují položky s příslušným kódem. Zatržením pole X, zvolte záznamy, které chcete vygenerovat na záložku Evidence podání.