Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Personalistika > Ověření zaměstnance v insolvenčním rejstříku

6.3 Ověření zaměstnance v insolvenčním rejstříku

Prostřednictvím povelu Záznam/Insolvenční rejstřík můžete ověřit, zda zaměstnanec není evidován v insolvenčním rejstříku provozovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR na serveru www.justice.cz. Pro správnou funkčnost je nezbytné, abyste měli u zaměstnanců správně vyplněné rodné číslo, neboť ověření se provádí podle zadaného rodného čísla.

Ověření zaměstnanců v insolvenčním rejstříku je možné provést hromadně pomocí povelu z nabídky Záznam/Insolvenční rejstřík, kdy se zobrazí průvodce Ověřování v insolvenčním rejstříku.

Jakmile dojde k ověření v insolvenčním rejstříku, zobrazí se jeho výsledek. Bude-li mít ověřovaná osoba v insolvenčním rejstříku záznam, otevře se dialogové okno Ověření v insolvenčním rejstříku s upozorněním. Z něj můžete přes tlačítko Detail přejít přímo na internetové stránky insolvenčního rejstříku, kde najdete bližší informace o průběhu insolvenčního řízení. Údaje o insolvenčních řízeních jsou čerpány z insolvenčního rejstříku, který je provozován na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Společnost STORMWARE s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost a aktuálnost.