Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.4 Odeslané e-maily

Agenda Odeslané e-maily obsahuje přehled odeslaných e-mailů pomocí poštovního klienta SMTP, Gmail nebo Microsoft Outlook (cloudové služby). V této agendě dohledáte veškerou provedenou komunikaci s jednotlivými institucemi a zaměstnanci prováděnou prostřednictvím SMTP protokolu, Gmail nebo Microsoft Outlook (cloudové služby). Zobrazí se e-mail, na který byl tiskopis odeslán, předmět a text zprávy včetně přiložených příloh.

V poli Stav bude zaznamenáno, zda byl e-mail úspěšně odeslán. Pokud došlo k nějaké chybě, např. není zadán správně název serveru, číslo postu či e-mailová adresa, program vás na tuto skutečnost upozorní.

Nedojde-li ke správnému odeslání e-mailu, můžete ho upravit a pokusit se ho přímo z této agendy znovu odeslat.