Odemkněte potenciál systému POHODA

16.9 Odeslané datové zprávy

Agenda Odeslané datové zprávy obsahuje přehled odeslaných datových zpráv. V této agendě dohledáte vždy veškerou provedenou komunikaci na Datové schránky z programu PAMICA. Zobrazí se zde ID datové schránky, na kterou proběhlo odeslání, věc, ID zprávy a popis přílohy zprávy.

Nedojde-li ke správnému odeslání, můžete požadovanou zprávu upravit a pokusit se o nové odeslání přímo z této agendy pomocí tlačítka Znovu odeslat.