Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.5 E-maily k odeslání

Agenda E-maily k odeslání obsahuje přehled e-mailů čekajících na odeslání pomocí poštovního klienta SMTP. Do této agendy se přenesou e-maily, které chcete zkontrolovat před jejich odesláním. Při odesílání e-mailů pomocí povelů Odeslání PDF e-mailem, Odeslat vše e-mailem je možné zvolit volbu Uložit do agendy E-maily k odeslání.

Po zkontrolování e-mailových adres a příslušných příloh je možné e-maily odeslat povelem Odeslat u příslušného e-mailu, případně je odeslat hromadně povelem Odeslat vše z nabídky Záznam.

Odesláním se e-maily přesunou do agendy Odeslané e-maily, kde můžete zkontrolovat, zda byly odeslány úspěšně.