Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Říjen 2019

Popisovaná verze:
POHODA Říjen 2019, release 12300, 14. 10. 2019
Vztaženo k verzi:
POHODA Květen 2019, release 12200
Aktualizace:
POHODA release 12302,
vydáno 18. 11. 2019

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 12300.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 12300 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Účetnictví

Sestavili jste saldo a chyběla vám možnost promítnout do něj dodatečně provedené změny v účetnictví? Program POHODA vám to nyní umožní.

Nově nemusíte saldo zavřít a znovu sestavit, stačí v nabídce Záznam zvolit nový povel Aktualizovat saldo. Záznamy se aktualizují podle parametrů, které jste nastavili při sestavení salda. Pokud chcete sestavit saldo podle jiných parametrů, např. k jinému datu, je nutné agendu zavřít a saldo znovu sestavit.

Do salda můžete nově promítnout i dodatečně provedené změny

Sledujete zaúčtování dlouhodobého majetku v saldu? Nyní můžete ke každému záznamu v agendě Dlouhodobý majetek zadat párovací symbol, pod kterým se budou zaúčtované majetkové operace párovat v agendě Saldo.

Pod zadaným párovacím symbolem se budou zaúčtované majetkové operace párovat v agendě Saldo

U nově vytvořených záznamů v agendě Počáteční stavy salda jsme adresu propojili s adresářem. Nyní ji můžete jednoduše celou smazat nebo třeba vložit do adresáře.

Použili jste u dokladu funkci časového rozlišení a chcete vidět jeho zaúčtování? POHODA vám to nyní umožní a navíc díky nové tiskové sestavě také zjednoduší kontrolu zaúčtování s pohybem na účtech časového rozlišení.

Do agend, ve kterých je dostupná funkce časového rozlišení (Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady), jsme u kontrolních sestav Zaúčtování dokladů a Zaúčtování dokladu (košilka) přidali do dialogového okna Tisk volbu Včetně časového rozlišení. Jejím zatržením se na sestavu vytisknou také záznamy z agendy Časové rozlišení včetně jejich zaúčtování.

Když v dialogovém okně Tisk zatrhnete volbu Včetně časového rozlišení, vytisknou se na sestavu i záznamy z agendy Časové rozlišení

Kromě zaúčtovaných záznamů z běžného účetního období se může na sestavě zobrazit i zaúčtování záznamů z následujícího účetního období za podmínky, že při přepnutí na přelom účetních období došlo k zaúčtování dokladů k časovému rozlišení. Za ostatní období je na sestavě vidět součet částek bez uvedení předkontace. Díky tomu hodnotu časového rozlišení snadno porovnáte s částkou faktury zaúčtovanou na účty časového rozlišení.

Do agendy Časové rozlišení jsme přidali novou tiskovou sestavu Přehled zaúčtování časového rozlišení členěnou dle jednotlivých analytických účtů. Pro kontrolu zaúčtovaných hodnot časového rozlišení v běžném, resp. následujícím období bez datové uzávěrky použijte sloupec Čas. rozlišení za období.

Díky nové sestavě budete mít přehled o zaúčtování časového rozlišení

Do agendy Účetnictví/Časové rozlišení jsme přidali funkce spojené se zamykáním a odemykáním záznamů.

Funkce najdete v nabídce Záznam/Zámek a jejich použití je stejné, jako jste již zvyklí z ostatních agend. Zamykat a odemykat záznamy může uživatel, který má k těmto funkcím přidělená přístupová práva, v řadě POHODA E1 navíc práva zámku k účetním dokladům. Nově se záznamy agendy Časové rozlišení uzamknou v účetní jednotce po provedení datové uzávěrky.

I v agendě Časové rozlišení můžete jednotlivé záznamy zamknout či odemknout

Rozšířili jsme kontrolní funkci tiskových sestav Kontrola účtů v agendě Účetní deník (v účetních jednotkách typu Účetnictví) a Kontrola předkontací v agendách Peněžní deník a Nepeněžní deník (v účetních jednotkách typu Daňová evidence a Jednoduché účetnictví). Nově do těchto sestav budou vstupovat doklady zaúčtované na předkontace, které nejsou pro danou agendu platné.

Do tiskových sestav Kontrola účtů a Kontrola předkontací vstupují nově i doklady s neplatnou předkontací

Nově můžete u interních dokladů použít funkci Vypočíst DPH ze zaokrouhlení dostupnou v nabídce Záznam/Zaokrouhlení...

Funkci využijete především při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud je celková částka zálohové faktury zaokrouhlená a zároveň je zatržená volba Vypočíst DPH ze zaokrouhlení, tak je u daňového dokladu vystaveného po likvidaci zálohové faktury aplikován nejen způsob zaokrouhlení, ale nově i funkce výpočtu DPH ze zaokrouhlení.

Novou funkci využijete hlavně při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

Fakturace

Vystavujete vždy po úhradě vydané zálohové faktury daňový doklad k této platbě? POHODA ho za vás nyní vystaví automaticky.

POHODA zvládá spoustu věcí automaticky, nově například sama vystaví daňový doklad po likvidaci vydané zálohové faktury

V agendě Globální nastavení/Platby stačí zatrhnout volbu Po likvidaci vydané zálohové faktury vystavit daňový doklad k přijaté platbě bez upozornění. Doklad se vystaví do agendy Interní doklady automaticky po provedení likvidace vydané zálohové faktury v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady. Vzhledem k tomu, že daňový doklad kopíruje způsob zadání částek na zálohové faktuře, doporučujeme uvádět na ní i příslušnou sazbu DPH, příp. upravit až samotný daňový doklad.

Smažete-li likvidaci vydané zálohové faktury, tak se navázaný daňový doklad k přijaté platbě z agendy Interní doklady neodstraní. Po opakované likvidaci stejné zálohové faktury dojde k vystavení nového daňového dokladu k přijaté platbě. Podle konkrétní situace zvažte, který z daňových dokladů v účetnictví ponecháte a který smažete.

V agendě Uživatelské nastavení/Interní doklady můžete nově nastavit, do jaké číselné řady a s jakou předkontací se daňový doklad zaúčtuje. Nastavení se týká nejen automatického vystavení daňových dokladů k přijaté platbě, ale i ručně vytvořených dokladů k úhradám vydaných či přijatých zálohových faktur povelem Daňový doklad z nabídky Záznam.

Pole Předkontace najdete pouze v účetní jednotce typu Účetnictví. Vedete-li daňovou evidenci, daňová/nedaňová předkontace se na daňový doklad vyplní stejně jako dosud podle zvolené předkontace u zálohové faktury.

Do pole Číselná řada jsme nastavili prvně založenou číselnou řadu pro agendu Interní doklady. Doporučujeme vám toto nastavení zkontrolovat a případně upravit.

Do agendy Uživatelské nastavení/Interní doklady jsme přesunuli i část pro vyměření a odpočet DPH, kterou jste dosud našli v sekci Faktury přijaté. Funkčnost zůstává beze změny.

V agendě Uživatelské nastavení/Interní doklady si můžete také nastavit, do jaké číselné řady a s jakou předkontací se daňový doklad zaúčtuje

Chcete mít přehled, k jakým přijatým platbám je vystavený daňový doklad? To snadno zjistíte pomocí předdefinovaného dotazu Daňové doklady k přijaté platbě v agendách Banka a Pokladna. Na vytvořený daňový doklad k přijaté platbě se můžete přepnout ze záložky Doklady.

Díky novému předdefinovanému dotazu snadno zjistíte, k jakým přijatým platbám je daňový doklad vystavený

Připomínáme, že pokud jste daňový doklad k přijaté platbě vystavili bez vazby na zálohovou fakturu, můžete tyto doklady na sebe dodatečně navázat, a to přímo v agendách Vydané, popř. Přijaté zálohové faktury funkcí Navázat na daň. doklad… na záložce Likvidace.

Potřebujete rychle zjistit, ke kterým uhrazeným zálohovým fakturám není vystaven daňový doklad ani konečná zúčtovací faktura? Pak jistě oceníte nové předdefinované dotazy, pomocí nichž tyto doklady jednoduše vyfiltrujete.

Díky novým předdefinovaným dotazům budete mít o zálohových fakturách rychleji přehled

Dosud jste mohli využívat pouze tiskovou sestavu Zálohové faktury k vystavení daň. dokl., kterou lze volitelně vytisknout s filtrem dokladů, které již přesáhly lhůtu 15 dnů od úhrady a dosud nebyly uplatněny v zúčtovací faktuře nebo nemají vazbu na daňový doklad k přijaté platbě.

Nově lze tyto zálohové faktury snadno vybrat pomocí předdefinovaných dotazů Bez daň. dokladů k přijaté platbě a Bez daň. dokladů k přijaté platbě nad 15 dnů. Předdefinované dotazy najdete v agendách Vydané a Přijaté zálohové faktury po stisku pravého tlačítka myši nad záložkou tabulky nebo přes nabídku Výběr/Uložené dotazy v kontextovém menu a nabídce Záznam.

V agendě Přijaté objednávky si pomocí nově přidaných předdefinovaných dotazů můžete filtrovat objednávky, které jsou plně či částečně připravené k expedici, nebo naopak objednávky, které nelze vyskladnit. Stejné předdefinované dotazy můžete použít také při přenosu přijatých objednávek do prodejních dokladů. Díky tomu jednoduše vyberete objednávky, které můžete ihned fakturovat.

V agendě Přijaté objednávky se po stisknutí pravého tlačítka myši nad záložkou tabulky zobrazí předdefinované dotazy, pomocí kterých provedete požadovaný filtr dokladů. Na výběr máte tyto dotazy:

  • Lze vyskladnit část zásob – vybere objednávky, ze kterých je možné vyskladnit jakékoliv množství alespoň jedné zásoby. Nezahrne objednávky, které lze vyskladnit celé.
  • Lze vyskladnit část zásob nebo všechny – vybere objednávky, ze kterých je možné vyskladnit jakékoliv množství alespoň jedné zásoby. Zahrne i objednávky, které lze vyskladnit celé.
  • Lze vyskladnit všechny zásoby – vybere objednávky, z nichž lze vyskladnit všechny zásoby.
  • Nelze vyskladnit část zásob nebo žádné – vybere objednávky, ze kterých nelze vyskladnit část zásob a dále objednávky, z nichž nelze vyskladnit žádnou zásobu.
  • Nelze vyskladnit žádné zásoby – vybere objednávky, ze kterých nelze vyskladnit žádnou zásobu, a to ani v částečném množství.

Předdefinované dotazy se Vám zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši nad záložkou tabulky

V dokladových agendách je nyní možné pomocí složeného dotazu filtrovat záznamy s vazbou na jinou agendu.

Například v agendě Vydané faktury můžete vybrat doklady, které obsahují položku přenesenou z agendy Přijaté objednávky. V nabídce Záznam/Výběr zvolte povel Složený dotaz. V dialogovém okně ve sloupci Pole agendy vyberte možnost Položky faktury.Typ a ve sloupci Hodnota požadovanou agendu (Přijaté objednávky). V případě použití operátoru „=“ se po potvrzení dialogového okna tlačítkem Použít vyfiltrují pouze doklady obsahující položky z vámi zvolené agendy.

Pomocí složeného dotazu si vyfiltrujete záznamy s vazbou na jinou agendu

Při přenosu vydané zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury prostřednictvím povelů Přenést s výběrem položek a Přenést i položky se nově vkládá i záruka, pokud je pro danou skladovou položku uvedená v agendě Zásoby. Funkčnost byla doplněna i pro další přenosy, kdy položky přenášeného dokladu neobsahují pole Záruka.

V konečné zúčtovací faktuře můžete nově vidět i záruku

Vytváříte doklady přenosem příjemek a výdejek? POHODA vám to nyní usnadní díky klávesovým zkratkám Ctrl+Alt+R pro otevření přenosové agendy Příjemky a Ctrl+Alt+D Výdejky.

Díky novým klávesovým zkratkám vytvoříte doklady přenosem příjemek a výdejek rychleji

Používáte tiskové sestavy Likvidace přijatých, resp. vydaných faktur? Nově do těchto tiskových sestav vstupují i doklady, které jsou uhrazené pouze zálohou.

Elektronická evidence tržeb

Plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty, která se v rámci elektronické evidence tržeb vykazují ve zvláštní položce datové věty, lze nově odeslat na server správce daně i z agend Prodejky, Kasa a z programu Kasa Offline.

Pro účely EET se osvobozená plnění evidují odlišně než v ostatních agendách, v nichž je osvobozené plnění určeno použitým typem členění DPH. V agendách Prodejky, Kasa a v programu Kasa Offline se členění DPH nepoužívá, proto jsme do těchto agend doplnili příznak Osvobozené plnění.

Příznak k položce můžete přidat několika způsoby. V agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje v poli Položka EET lze k zásobě přiřadit příznak Osvobozené plnění. Po vložení zásoby do prodejky se k položce automaticky tento příznak nastaví. Při odeslání dokladu na EET POHODA sečte položky se stejným příznakem a celkovou částku vykáže v položce datové věty zakl_nepodl_dph. Přímo do prodejky lze vložit textovou položku s příznakem osvobozeného plnění prostřednictvím povelu Položka EET z nabídky Záznam. Položku lze tímto příznakem označit i dodatečně přímo na dokladu, a to volbou Osvobozené plnění z nabídky Položka EET dostupné v kontextovém menu.

I z agendy Prodejky můžete odeslat na server správce daně plnění osvobozená od DPH

V ostatních agendách se nastavení příznaku u zásoby ignoruje a osvobozené plnění se i nadále určuje pouze typem členění DPH.

Při odesílání tržeb do systému EET nově ukládáme k záznamům o tržbách také informace o certifikátech použitých při tvorbě datových vět a jejich následném odeslání.

Díky tomu je možné při dodatečném odesílání tržeb z agendy Elektronická evidence tržeb použít pro každou tržbu stejný certifikát, se kterým byla původně vytvořena. Pokud POHODA konkrétní certifikát nenajde, použije certifikát, který má uživatel aktuálně přiřazen.

Díky této funkčnosti již není nutné při dodatečném odesílání tržeb vybírat v agendě Elektronická evidence tržeb záznamy a před jejich odesláním měnit certifikát.

Sklady

Používáte k prodeji agendu Kasa a chcete svým zákazníkům zobrazit seznam prodaných položek, anebo třeba informace o probíhající slevové akci? Pro tyto účely jsme pro agendu Kasa přidali možnost zobrazení informací o prodeji a obrázků na zákaznickém monitoru, kterým může být i grafický zákaznický displej.

Zákaznický monitor, který můžete nově použít při prodeji z agendy Kasa, ocení jistě všichni zákazníci

Nejprve je potřeba provést nastavení zákaznického monitoru. K tomu slouží agenda Zákaznické monitory z nabídky Nastavení/Kasy. V ní vyplníte název monitoru, zvolíte režim zobrazení, velikost písma a barevné téma. V části Obrázky prezentace pak můžete jednoduše připravit prezentaci, která se bude zobrazovat na zákaznickém monitoru u režimů Prezentace a Položky prodejky/Prezentace. Takto nastavený zákaznický monitor se pak přiřadí zavedené kase v agendě Kasy. V sekci Nastavení stačí aktivovat volbu Zákaznický monitor a vybrat ze seznamu jeden ze zavedených monitorů.

V agendě Zákaznické monitory je potřeba si daný monitor nejprve nastavit

Platí vaši zákazníci různými formami úhrad? V agendě Kasa a v programu Kasa Offline jich můžete nyní používat prakticky neomezeně.

V agendě Kasy v sekci Formy úhrad si nově ze seznamu vyberte oblíbené formy úhrady. Ty se budou primárně zobrazovat v dialogovém okně Vyúčtování prodeje při použití funkce Více forem úhrad. V případě potřeby přidávejte další formy ze seznamu na posledním řádku tabulky. Můžete si tak zavést další formy úhrady, například pro každý druh a nominální hodnotu stravenek.

V tomto dialogovém okně se zobrazí formy úhrady, které jste si nastavili v agendě Kasy v sekci Formy úhrad

Využíváte agendu Servis, kde se na záložce Položky servisu evidují zásoby použité na servisní práce? Množství zásoby z nevyřízených servisních záznamů nyní uvidíte v agendě Zásoby v nově přidaném poli Servis. Množství zásoby uvedené v tomto poli nedovolí POHODA vyskladnit, podobně jako v případě reklamovaného množství zásoby.

Množství zásoby uvedené v poli Servis nedovolí POHODA vyskladnit

Do tabulky agendy Servis jsme přidali sloupce Zásoba název a Zásoba text zobrazující název a doplňující text zásoby vložené na záložce Předmět servisu.

U zásob nově uvidíte i název a doplňují text zásoby

Nepoužíváte u jednotlivých zásob pole Kód, ale pouze Čárový kód? Pak vás jistě potěší, že nově můžete pro převod mezi sklady a v řadě POHODA E1 i pro synchronizaci skladů využít namísto kódu právě čárový kód.

V agendě Globální nastavení/Sklady přibyla do části Převod mezi sklady volba Čár. kód. Volbu zatrhněte, pokud chcete, aby se při převodu či synchronizaci zásob poznávala jejich shoda na základě čárového kódu.

Pro převod mezi sklady můžete nově použít čárový kód

Při přenosu přijaté objednávky do výrobního listu nebo převodky se nově přenáší i pole Poznámka z položek objednávky.

Z položek objednávky se do výrobního listu nebo převodky přenáší i pole Poznámka

Do položek výrobního listu v řadě POHODA E1 jsme přidali sloupec Expirace. Podmínkou zobrazení sloupce je aktivní volba Evidence expirací v agendě Globální nastavení/Sklady.

U položek výrobního listu můžete mít přehled také o tom, kdy budou expirovat

Personalistika a mzdy

Provádíte svým zaměstnancům srážku z čisté mzdy? Program POHODA vám nově nabízí možnost zadat srážku v procentech.

V agendě Personalistika jsme na záložku Srážky přidali nový sloupec % srážka, kde si můžete pro nově zadanou srážku přednastavit výši procenta. Ve vystavené mzdě se vypočítá výše srážky zadaným procentem z čisté mzdy zaměstnance.

Potřebujete rychle zkontrolovat počet odpracovaných hodin u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce? Program POHODA vám s tím pomůže díky nové tiskové sestavě.

Do agendy Personalistika jsme do seznamu tiskových sestav přidali sestavu Odpracované hodiny – DPP. Zaměstnancům můžete snadno zkontrolovat, zda nepřekročili limit 300 hodin, které mohou v průběhu kalendářního roku na dohodu odpracovat.

Díky nové sestavě snadno zjistíte, zda nepřekročil zaměstnanec stanovený limit odpracovaných hodin

Exportujete mzdové sestavy do formátu PDF zabezpečené heslem? Program POHODA umožňuje nově nastavit silnější heslo.

V agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje můžete v poli Heslo použít nejen písmena a číslice, ale nově i speciální znaky a znaky s diakritikou.

V poli Heslo můžete použít písmena, číslice a nově také speciální znaky a znaky s diakritikou

Pro pracovně-právní dokumenty v agendě Personalistika jsme na dialogové okno Tisk do nabídky PDF přidali volby Exportovat vše do PDF a Odeslat vše e-mailem. Díky tomu můžete tyto dokumenty nově vyexportovat do formátu PDF a odeslat e-mailem pro více zaměstnanců najednou.

Pracovně-právní dokumenty z agendy Personalistika můžete nově odeslat více zaměstnancům najednou

Přístupová práva

Při nastavení přístupu uživatele ke zvolené firmě jste byli dosud zvyklí přidávat záznamy jednotlivě. Nově je možné k uživateli, resp. roli přidat vybrané účetní jednotky hromadně.

Pokud v agendě Přístupová práva na záložce Práva (v řadě POHODA E1 na záložce Přímá práva) kliknete na tlačítko Přidat, otevře se agenda s filtrem dosud nepřidaných účetních jednotek. Zde provedete výběr jednotek, které chcete uživateli přidat, a v hlavní nabídce zvolíte povel Přidat vše.

V řadě POHODA E1 je možné provést stejným způsobem hromadný přenos účetních jednotek také pro role.

Uživateli můžete nově účetní jednotky, ke kterým bude mít přístup, přidat hromadně

XML a homebanking

Ukončili jsme podporu XML komunikace verze 1.0 v programu POHODA.

O této změně jsme vás již s předstihem informovali ve zvláštním zpravodaji a detailnější informace jsou dostupné i v sekci věnované XML komunikaci na našich internetových stránkách.

XML export pro agendu Zásoby jsme rozšířili o přenos nového pole Servis, které zobrazuje množství zásoby v nevyřízených servisních záznamech.

Do XML exportu dat z programu POHODA jsme přidali seznamové agendy Členění DPH a Předkontace.

XML import dat přes automatickou úlohu v řadě POHODA E1 nově respektuje nastaveného uživatele včetně jeho přístupových práv a uživatelského nastavení.

Program POHODA nově podporuje načítání a likvidaci avíza v cizí měně pro službu RaiffeisenBank avíza (REVO Payments).

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu ČS George (ABO), která je určená pro načítání výpisu z České spořitelny – internetového bankovnictví George.

mServer

mServer nově používá při čtení přihlašovacích údajů (jméno a heslo) do programu POHODA kódování UTF-8.

Komunikace přes mServer byla rozšířena o nepovinný parametr Stw-check-duplicity, který je součástí hlavičky HTTP požadavku. Tento parametr umožní zapnout kontrolu duplicity XML komunikace.

Ostatní

Nově lze pro dopravce Zásilkovna nastavit doručení zásilky prostřednictvím dalšího dopravce – například Česká pošta.

V agendě Adresář/Dopravci vyberte typ dopravce Zásilkovna a u typu doručení zásilky zvolte přepínač Dopravce. Tím se zpřístupní seznam, ze kterého vyberte dopravce pro doručování zásilek. Po vygenerování zásilky bude tento dopravce předvyplněný na záložce Položky podání v poli ID pobočky (dle standardu společnosti Zásilkovna).

Pro dopravce Zásilkovna můžete nastavit doručení zásilky prostřednictvím dalšího dopravce

Rozšířili jsme nabídku druhů zásilek pro dopravce Česká pošta o druh Balík do balíkovny.

Nastavení druhu zásilky provedete v agendě Dopravci v poli Druh zásilky u dopravce Česká pošta.

Potřebujete mít k dispozici aktuální kurzy cizí měny i o víkendu? Program POHODA nově načte kurzový lístek i v případě, že je aktuálním dnem sobota, neděle nebo svátek a zároveň je v agendě Globální nastavení/Cizí měny zvolená varianta načítání kurzů dle aktuálního kurzového lístku pro daný den.

Tato varianta načítání kurzového lístku znamená, že lze každý den po otevření účetní jednotky načíst denní kurzy pro aktuální den, pokud již byly vyhlášeny Českou národní bankou. ČNB vyhlašuje denní kurzy pouze v pracovních dnech, a proto se pro dny pracovního klidu načtou kurzy z posledního dne, na který byly kurzy vyhlášeny.

POHODA a Kasa Offline nově podporují propojení platebních terminálů PAX provozovaných společností ComGate Payments, a.s.

Více informací o zavedení a provozu platebních terminálů naleznete v článku na našich internetových stránkách.

Od nové verze programu POHODA, rel. 12300 měníme v základní řadě POHODA název systémové databáze z Pohoda.sys na PohodaSys.mdb. Tato změna by mohla mít vliv například na některé externí zálohovací nástroje, které pracují s přímo zadanými názvy zálohovaných souborů.

Od verze POHODA Květen 2019, rel. 12204 jsme v rámci zabezpečení systémové databáze zavedli výchozí heslo pro uživatele Admin, a tím i aktivaci přístupových práv pro síťové varianty programu POHODA s licenčním číslem pro rok 2020.

Heslo budete potřebovat pouze v ojedinělých případech – při spuštění programu po první instalaci, po instalaci do nového adresáře nebo opětovném vytvoření systémové databáze. Vaše výchozí heslo uživatele Admin naleznete na dokumentu Potvrzení o licenci a zákaznické podpoře pro rok 2020 a v Zákaznickém centru v sekci Licenční čísla.

Po zadání správného hesla následuje dialogové okno pro změnu výchozího hesla na vlastní heslo uživatele Admin.

Pro řady POHODA E1 a SQL jsme zavedli funkčnost úplného zabezpečení databází tak, aby bylo možné je zajistit např. proti otevření v jiné instalaci programu POHODA.

V rámci agendy Účetní jednotky lze pro zabezpečení databází využít stejnojmennou volbu z nabídky Databáze, která spustí Průvodce zabezpečení databází. V průvodci nejprve určete, zda se zvolená operace bude provádět se všemi účetními jednotkami, nebo pouze s aktuálně vybranými účetními jednotkami. Na další straně pak nastavte heslo pro zabezpečení. Databáze budou zabezpečeny interním heslem programu a navíc svázány se systémovou databází aktuální instalace programu POHODA.

Po aplikaci zabezpečení je heslo vyžadováno při importu nebo při automatickém přidávání nově nalezených databázových souborů.

Rozšířili jsme sledování historie změn záznamů i pro agendu Globální nastavení, ze které se vždy zaznamenávají všechny provedené změny.

Při otevření agendy Přehled historie záznamů se zobrazí průvodce, pomocí kterého můžete vytvořit soupis záznamů dle nastavených parametrů i pro agendu Globální nastavení. V řadách POHODA a POHODA SQL naleznete agendu pod nabídkou Soubor, v řadě POHODA E1 pak pod nabídkou Soubor/Historie.

Do agendy Odeslané datové zprávy a do agend jednotlivých podání jsme přidali tiskovou sestavu Odeslaná datová zpráva, která zobrazí detail odeslané zprávy včetně přílohy.

Zaktualizovali jsme seznam kódů bank, který je platný od 1. 9. 2019.

Aplikace mPOHODA

V aplikaci mPOHODA si nově můžete určit, zda synchronizací dat do programu POHODA má dojít po importu dokladů také k jejich zaúčtování.

Doklady přenesené do programu POHODA mají nyní automaticky nastavenou předkontaci Nevím a členění DPH UNevím. Chcete-li, aby byl doklad po synchronizaci dat rovnou zaúčtován, pak v aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení dokladů v sekci Zaúčtování vyberte volbu Použít výchozí nastavení z programu POHODA.

Pro správné zaúčtování je třeba, aby uživatel, který provádí synchronizaci dat, měl v programu POHODA v agendě Uživatelské nastavení v sekcích Faktury vydané a Pokladna vyplněné předkontace a členění DPH. V případě vydaných faktur se při importu dat v první řadě přebírá zaúčtování dle nastavení odběratele v agendě Adresář.

Jsou-li v programu POHODA v účetních jednotkách typu Účetnictví u zásob nastaveny výnosové účty, pak se vyhledá příslušná předkontace a doplní se k položce dokladu.

Plátci DPH mohou v aplikaci nastavit také členění DPH, které se má přiřadit k položkám dokladů spadajících do přenesené daňové povinnosti. Požadované členění stačí vybrat v agendě Nastavení dokladů ze seznamu v poli Členění DPH pro přenesenou daňovou povinnost.

Máte rozpracovanou zakázku a průběžně v aplikaci mPOHODA zapisujete do faktury provedené práce? Nastavením příznaku Pozastavit na dokladu si zajistíte, že vaše účetní rozpracovanou fakturu neuzamkne vůči úpravám spuštěním synchronizace dat v programu POHODA dříve, než požadujete.

Nechcete-li, aby se aktuálně vytvářený doklad další synchronizací dat přenesl do programu POHODA, nastavte na detailu dokladu v sekci Podrobnosti přepínač Synchronizovat do POHODA na stav Pozastavit. Dokud není tento stav změněn, doklad je možné i nadále upravovat.

Když nastavíte přepínač Synchronizovat do POHODA na stav Pozastavit, doklad se do programu POHODA nepřenese

Záznam, u kterého je nastaven příznak Pozastavit, je v hlavním seznamu dokladů označený ikonou synchronizace.

Na nově vytvářený doklad se automaticky nastaví příznak synchronizace uvedený v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace.

Aby se nesynchronizovaný doklad dostal do programu POHODA, je nutné u něj změnit příznak synchronizace, a to buď přímo na detailu dokladu přepnutím do stavu Povolit, nebo můžete provést hromadnou změnu příznaku kliknutím na tlačítko Povolit v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace.

Na závěr je nutné v programu POHODA spustit novou synchronizaci dat.

Z aplikace mPOHODA se nově synchronizují také výdejky.

Výdejka vytvořená v aplikaci mPOHODA se synchronizací dat přenáší do programu POHODA, kde dojde k vyskladnění zásob uvedených ve výdejce. Výdejku můžete následně přenést do vydané faktury, tu pak označit k synchronizaci a následnou synchronizací dat ji přenést do aplikace mPOHODA.

Po přenesení výdejky do programu POHODA dojde k vyskladnění daných zásob

V dnešní době je již zcela běžné při nákupu platit část v hotovosti a část například platební kartou. Aplikace mPOHODA si již umí poradit i s více formami úhrady při prodeji přes prodejky.

Kliknutím na tlačítko Přidat úhradu ve formuláři prodejky nebo na záložce Úhrady zadáte na prodejku další formu úhrady. Ve výklopném seznamu se nabízí pouze dosud nepoužité formy úhrady. Aplikace vám ukáže zbývající částku k úhradě, resp. částku k vrácení. Zadané formy úhrady se synchronizací dat přenesou spolu s prodejkou do programu POHODA.

Prodáváte opakovaně stejné zboží nebo služby, a nebo si často fakturujete se stejnými odběrateli? Pak jistě oceníte možnost připravit si pro takové obchodní případy šablonu.

V nové agendě Šablony založte nový záznam, vložte na něj nejčastěji prodávané položky z ceníku a případně uveďte odběratele, kterému opakovaně fakturujete. Šabloně je možné přiřadit i více odběratelů a vytvářet pak z jedné šablony hromadně více vydaných faktur.

Jestliže prodáváte často stejné zboží nebo služby či třeba fakturujete stejným odběratelům, oceníte novou agendu Šablony

Šablony faktur lze vytvářet a upravovat pouze ve webovém rozhraní aplikace. Na mobilním klientovi je záznam jenom ke čtení. Vydanou fakturu ze šablony vytvoříte na všech platformách aplikace.

Díky šabloně je celý obchodní případ dopředu připraven a jedním kliknutím na ikonu povelu Vytvořit vydanou fakturu se údaje ze šablony přenesou do vydané faktury, kterou jen zkontrolujte, uložte a fakturu předejte svému zákazníkovi. V případně hromadného vytvoření vydaných faktur se záznamy rovnou uloží.

Další informace o datu vystavení faktury, nastavení splatnosti či cizí měny na šabloně se dočtete v nápovědě k aplikaci.

O nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu se aplikace mPOHODA postará za vás.

Dle formy úhrady nastavené na dokladu aplikace mPOHODA automaticky zaokrouhlí celkovou částku a to tak, že doklad s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady nebo typu cizí měna zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

Fakturace je ještě snazší – mPOHODA nově odesílá QR kód a fakturu ve formátu ISDOC e-mailem.

Při odeslání faktury e-mailem vašemu odběrateli se QR kód pro platbu zobrazuje přímo v těle e-mailu, resp. při odeslání z mobilní aplikace je vložen jako příloha emailu. Odběratel tak může jednoduše kód načíst ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví a rychle provést platbu faktury.

Odesíláte-li fakturu e-mailem z mobilního zařízení, pak je jako příloha e-mailu vložena faktura také ve formátu ISDOC. Odběratel si ve svém účetním systému, například programu POHODA, spustí import dokladu ve formátu ISDOC a rychle tak vytvoří přijatou fakturu.

Aplikace mKasa

V aplikaci mKasa nově můžete zadat více forem úhrad k jedné prodejce.

Na stránce Platba přidáte další formu úhrady pomocí tlačítka . Vzhled stránky se přizpůsobí pro zadání více forem, které se zobrazí v přehledné tabulce. Klepnutím na řádek tabulky otevřete detail úhrady, kde můžete zadané údaje změnit, případně celý záznam odstranit. Počet zadaných forem úhrad není aplikací omezen a vše se přenese do programu POHODA.

Stisknutím tlačítka „+“ se na doklad přidá další úhrada

Pro aplikaci mKasa lze volitelně nastavit možnost zaúčtování prodejek po jejich importu do programu POHODA.

V agendě Nastavení/Kasy/Kasy v sekci Funkce a zabezpečení přibyla možnost Při importu vytvořit pokladní doklad s tržbou. Pokud je tato volba aktivní, dojde při importu prodejek z mKasy k jejich automatickému zaúčtování. V případě potřeby zaúčtovat prodejky zvlášť dle data vytvoření zatrhněte volbu Při importu zaúčtovat po dnech.

Pro správné nastavení předkontace je nutné, aby uživatel, který import dokladů provádí, měl v agendě Uživatelské nastavení vyplněnou předkontaci pro příjmový pokladní doklad.

U importovaných dokladů můžete mít na položkách jinou předkontaci než ve formuláři, stačí mít vyplněný výnosový účet u zásob a předkontace se automaticky doplní.

Záleží na vás, jak se prodejky po importu do programu POHODA zaúčtují

Chcete mít práci uživatele v aplikaci mKasa pod kontrolou? Nově můžete uživateli omezit přístup do agendy Historie.

V agendě Nastavení/Kasy/Kasy v sekci Funkce a zabezpečení přibyla volba Agenda Historie. Pokud je tato volba vypnutá, v aplikaci mKasa nebude agenda Historie přístupná.

Pro přístup do agendy a pro použití zakázaných funkcí je třeba se přepnout do režimu administrace. Nezapomeňte si tedy v programu POHODA vytvořit heslo pro povolení administrace v aplikaci.

Vytváříte adresy prostřednictvím aplikace mKasa? Nově můžete vytvořené adresy přenášet do programu POHODA.

Adresy vytvořené v aplikaci mKasa se přenesou do adresáře programu POHODA. Při importu se kontroluje duplicita záznamů a v případě, že v programu POHODA již existuje adresa s IČ použitým na adresním záznamu v aplikaci mKasa, nedojde k jeho importu. Pokud bude adresa při importu zamítnuta kvůli duplicitě, doklady se podle IČ spárují s existujícím záznamem.

Importované adresy jsou v adresáři označeny klíčem, který obsahuje název mKasy, ve které byla vytvořena. Klíč lze použít jako jeden z parametrů pro filtr adres určených k přenosu do mobilní aplikace. Adresy, které ve filtru obsažené nejsou, budou při přenosu dat z mKasy odstraněny.