Plánované změny v kompatibilitě

Popis plánovaných změn v XML komunikaci programu POHODA
Popis
Termín
Release
Podrobnosti
XML komunikace v agendě Zakázky je od verze 13100 upravena pro nastavení parametru Stav zakázky. V programu POHODA došlo ke změně, nově je možné definovat vlastní hodnoty do stavu zakázky. XML komunikace byla proto rozšířena o novou definici parametru "Stav zakázky" pomocí elementu status , který umožní definovat stav zakázky přes refType (ID, IDS). Současně zůstane ponechána i původní definice stavu zakázky přes element contractState.
Pokud při importu zakázky nedohledáme přiřazený stav zakázky v programu Pohoda, pak se vytvoří „Warning“ a zakázka bude vytvořena bez nastavené hodnoty v parametru "Stav“.
Pouze ve verzi 13100 bude program POHODA podporovat v XML dokumentu zadání obou variant "Stavu zakázek". Pokud budou ve vstupním XML dokumentu zadány obě varianty, pak bude mít větší prioritu nová definice stavu zakázky přes element status. Původní element contractState nebude od verze 13200 podporován.

Odkaz na novou verzi XSD schéma contract.xsd
Květen 2022
13100


Poslední aktualizace 17. 05. 2022