Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2015

Novinky ve verzi Květen 2015

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2015, release 11000
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2015, release 10900
K dispozici od: 21. 5. 2015

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2015
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11004 - k dispozici od 17. 8. 2015.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
SkladyPersonalistika a mzdyXML
ÚčetnictvíAdresářOstatní
FakturaceHomebanking a platební terminály 

Sklady

NovinkaPoskytujete svým zákazníkům akční nabídky na vybrané zboží? Potřebujete si připravit prodejní akci nebo vybrat zboží, na které se vztahuje, a to vše pouze na předem určené časové období? Využijte možností cenových akcí, které vám POHODA nyní přináší.

Díky nové agendě Cenové akce můžete u zásob definovat libovolné množství prodejních akcí.

Jak? V nabídce Sklady naleznete novou agendu Cenové akce, ve které můžete definovat libovolné množství prodejních akcí. K těm na záložce Zásoby přiřadíte zásoby, které do příslušných akcí spadají. Můžete je vkládat po jedné, ale i hromadně. V druhém případě stačí v přenosové agendě vyfiltrovat požadované záznamy a zvolit povel Přenést vše.

Všechny cenové akce obsahují časové údaje o své platnosti a výši poskytované slevy. Slevu si můžete následně ručně upravit na záložce Zásoby, a to pro každou položku zvlášť. V agendě Zásoby pak na nové záložce Cenové akce uvidíte, ve kterých cenových akcích je zásoba zahrnuta.

Jak?Při vkládání zásoby do výdejového dokladu program POHODA automaticky použije akční cenu, pokud je pro dané datum a zásobu definována. Použitá cena však může být ještě ovlivněna nastavením priority cen v agendě Globální nastavení/Sklady 2. V ní si máte možnost sami určit, kterou cenu upřednostňovat v situacích, kdy existuje jak akční, tak individuální cena, případně můžete jednoduše zvolit, aby byla vždy použita nejnižší cena.

Sami si určíte, zda má POHODA při výdeji zásob prioritně používat akční, individuální, nebo nejnižší cenu.

Chování cenových akcí jde přizpůsobit i pomocí dalších voleb v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 2. Novými volbami ovlivníte, zda chcete při výdeji zásob v přenosové agendě zobrazovat sloupec s akční cenou nebo zda si přejete přenášet již uzavřené cenové akce datovou uzávěrkou do nové účetní jednotky.

 

Z agendy Cenové akce si také snadno vytisknete přehledy cenových akcí nebo vyhodnotíte prodeje jednotlivých zásob v období akce. Sestava Kontrola akčních cen vám pak pomůže rychle zkontrolovat, zda nejsou některé akční ceny pod hodnotou nákupní či vážené nákupní ceny.

U tiskové sestavy si můžete zvolit, zda se má akční cena kontrolovat s nákupní cenou, váženou nákupní cenou nebo oběma.

NovinkaPotřebujete jednoduše vybrat všechny zásoby, které patří do konkrétní kategorie internetového obchodu? Rychlý výběr vám nyní v agendě Zásoby umožní strom členění, do kterého jsme nově přidali i strom kategorií.

Jak?Kliknutím na položku stromu vyberete do tabulky agendy zásoby odpovídající příslušné kategorii. Modrozelená barva ikony s červenou tečkou indikuje, do které kategorie je aktuální zásoba zařazena.

Všechny zásoby patřící do konkrétní kategorie integrovaného obchodu odteď jednoduše vyberete pomocí nově přidaného stromu kategorií v agendě Zásoby.

Jak?Prostřednictvím pravého tlačítka myši můžete z místní nabídky zvolit rozsah zobrazení zásob. Zvolíte-li výběr pouze položek dané větve, zobrazí se v tabulce agendy jenom skladové zásoby patřící do příslušné kategorie. V případě, že zvolíte zobrazení včetně podvětví, budou v tabulce agendy zobrazeny nejen zásoby patřící do zvolené větve kategorie, ale i zásoby patřící do všech podvětví té stejné kategorie.

Panel se zobrazí pouze v případě, že máte v agendě Globální nastavení v sekci Sklady zatrženou volbu Používat panel členění skladů.

NovinkaSledování historie změn v agendě Zásoby se rozrostlo o nová pole.

Nově můžete sledovat historii například u čárového kódu, nezákladních měrných jednotek nebo údajů na záložce Zaúčtování.

NovinkaPOHODA vám již delší dobu umožňuje zobrazit upozornění, pokud při vyskladnění klesne stav zásoby pod jeho minimální limit. Stejné upozornění nově uvidíte i v agendě Výroba.

Jak?Pro využití této možnosti zatrhněte volbu Upozornit na výdej zásob pod minimální limit v agendě Globální nastavení/Sklady 1.

NovinkaVe formuláři agendy Výdejky nově najdete pole pro zadání formy úhrady.

Další novinku spatříte ve formuláři agendy Výdejky.

NovinkaPřehlednější a rychlejší je nyní prodej zásob evidující šarže přímo z agendy Kasa.

Při vkládání takové zásoby do prodejky jsme přidali do dialogového okna Výběr evidenčního čísla zásoby sloupec Expirace. Jednotlivé šarže se seřadí vždy od nejbližšího data expirace. Tím budete mít vždy zaručeno, že vyskladníte nejstarší číslo šarže. Dialogové okno Výběr evidenčního čísla zásoby bylo také upraveno pro jednodušší ovládání na dotykovém displeji.

V dialogovém okně Výběr evidenčního čísla zásoby nově najdete sloupec Expirace.

NovinkaTiskové sestavy v agendách Prodejky a Kasa obsahují v sekci Forma úhrady i částku přijaté cizí měny. Konkrétně se jedná o sestavy Prodejka (daňový doklad), Daňový doklad – paragon (graficky) a všechny varianty paragonové sestavy Daňový doklad.

NovinkaTisková sestava Pohyb zásob za období v agendě Zásoby nově umožňuje zobrazit pouze ty zásoby, se kterými byl v daném období proveden pohyb.

Potřebujete zobrazit přehled pouze těch zásob, u kterých byl proveden pohyb? Pomůže Vám tisková sestava Pohyb zásob za období.

Na dialogové okno Tisk přibyla u této sestavy volba Pouze nenulové pohyby. Při jejím zatržení nebude tisková sestava zobrazovat zásoby, které byly v daném období bez pohybu.

NovinkaV kontrolních tiskových sestavách agend Příjemky a Výdejky najdete novou sestavu Nevyfakturované položky.

Nová sestava zobrazuje položky jednotlivých nepřenesených dokladů, a to včetně uvedeného množství na dokladu a informace o přeneseném a nepřeneseném množství těchto položek. Zatržením volby Pouze nepřenesené položky můžete určit, že se zobrazí pouze ty, které dosud nebyly plně přeneseny.

Nový přírůstek mají i tiskové sestavy agend Příjemky a Výdejky.

Účetnictví

NovinkaNově jsme přidali speciální členění DPH Nevím do agend, které vstupují do Přiznání k dani z přidané hodnoty. Tento typ využijete v případě, kdy chcete rozhodnutí o správném vstupu do řádků tohoto přiznání odsunout na později, například z důvodu využívání služeb daňového poradce.

Jak?Nové členění DPH vám POHODA nabídne pouze ve formuláři daných agend ve stejnojmenném poli. Stačí stisknout klávesu F4 a rozbalí se seznam typů členění DPH, které při vytváření dokladů běžně používáte. Na konci seznamu pak najdete typ UNevím Bez členění DPH – uskutečněná plněníPNevím Bez členění DPH – přijatá plnění.

Nově přidané členění DPH Nevím Vám pomůže v případech, kdy budete chtít rozhodnutí spojené s přiznáním k DPH nechat na později.

V případě použití speciálního členění DPH se ignoruje členění DPH zadané na položkách dokladu. Pokud při sestavení přiznání k DPH program zjistí, že pro vybrané zdaňovací období mají některé doklady členění Nevím, nepůjde vám přiznání vytvořit. Kontrola také probíhá při využití funkce pro uzamknutí přiznání k DPH přes nabídku Záznam/Uzavřít...

Jak?Doklady s tímto členěním DPH si snadno zkontrolujete díky sestavě Doklady se členěním Nevím, kterou naleznete přímo v agendě Přiznání DPH. Sami si pak můžete určit způsob řazení jednotlivých dokladů na sestavě, a to buď podle čísla, nebo podle data zdanitelného plnění. To vám umožní volba Seřadit dle dokladů v dialogovém okně Tisk. V poli Období vyberete požadované zdaňovací období (měsíc nebo čtvrtletí), které budete chtít kontrolovat.

Přehled dokladů se členěním Nevím uvidíte na této tiskové sestavě.

NovinkaPomocí nově přidaných sestav budete mít informace o hospodaření firmy zase o něco přehlednější.

Díky tiskové sestavě Výsledovka analyticky dokladově uvidíte vyčísleny náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle jednotlivých analytických účtů včetně uvedení zdrojových dokladů za dané období.

Na konci sestavy je vyčíslen celkový hospodářský zisk za období, vypočtený jako rozdíl výnosů a nákladů. Podle potřeby můžete tisknout součty syntetických účtů.

Tisková sestava Výsledovka po střediscích dokladově také zobrazuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek včetně uvedení zdrojových dokladů za dané období. Na rozdíl od předchozí sestavy se ale údaje rozčleňují podle středisek použitých u dokladů. Volitelně lze zobrazit analytické účty.

Výsledovka analyticky dokladově Vám ulehčí orientaci v údajích o hospodaření firmy.

Obě tiskové sestavy naleznete v agendě Účetní deník.

NovinkaK některým tiskovým sestavám z agend Účtová osnova a Účetní deník jsme nově přidali součty obratů strany MD a DAL. Jednoduše tak zjistíte přírůstky a úbytky na jednotlivých účtech.

Jedná se o sestavy Pohyb na účtu a Pohyb na účtech, resp. jejich další varianty (např. Pohyb na účtu po střediscích).

NovinkaAby tisková sestava Kniha interních dokladů byla přehlednější, rozšířili jsme ji o celkovou rekapitulaci hodnot.

Celkovou rekapitulaci hodnot Vám poskytne tisková sestava Kniha interních dokladů.

Tisková sestava vám například zobrazí, v jaké výši byly doklady zlikvidovány, jakou výši lze ještě zlikvidovat, celkovou hodnotu interních dokladů a jejich počty.

Jak?Naleznete ji v agendě Interní doklady přes nabídku Účetnictví. Pomocí pole Sestavit k datu v dialogovém okně Tisk si ji můžete zobrazit k určitému datu.

NovinkaVystavujete doklady v režimu přenesené daňové povinnosti? Pak u skladových položek jistě oceníte rozšíření funkčnosti pro přepočet rozsahu plnění.

Dříve se při sestavování Výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti automaticky u jednotlivých položek přepočítávala pouze váhová měrná jednotka na požadovanou měrnou jednotku podle kódu předmětu plnění. Pokud jste při fakturaci použili jinou měrnou jednotku, program POHODA do pole Rozsah plnění uvedl hodnotu 0 a pole jste tak museli ručně upravit.

Nově pokud při fakturaci u skladové položky použijete jinou měrnou jednotku, než která je uvedena u příslušného kódu předmětu plnění, pokusí se POHODA při sestavení Výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti rozsah plnění přepočítat dle zadaných měrných jednotek u dané zásoby.

POHODA umožňuje automatický přepočet rozsahu plnění dle zadaných měrných jednotek u dané zásoby.

Fakturace

NovinkaPracujete se zakázkami a k jejich vyhodnocení využíváte agendu Sledování zakázek? Potom vás určitě potěší, že jsme ještě více rozčlenili částky záznamů, které do agendy vstupují.

Nově jsme do programu POHODA přidali sloupce Náklad, Výnos, Plán nákladu, Plán výnosu a Ostatní. Hodnoty v těchto sloupcích se vyplní podle sloupců Částka a Druh operace, přičemž výnosy se zobrazí jako kladná položka a náklady zase jako záporná. Data tak můžete jednoduše vyexportovat do programu Microsoft Excel a se zakázkami dále pracovat a vyhodnocovat.

Práci při vyhodnocování zakázek Vám usnadní nové sloupce v agendě Sledování zakázek.

Jak?Budete-li chtít se sloupci pracovat, můžete si je přidat pomocí povelu Sloupce… z místní nabídky, kterou vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši.

NovinkaZadáváte v programu POHODA zálohové faktury a následně je přenášíte do konečné zúčtovací faktury? Pro usnadnění vytváření těchto dokladů program POHODA přináší následující změny.

Na první změnu narazíte v případě, že do konečné zúčtovací faktury budete chtít přenést zálohovou fakturu, ve které je hodnota pro odpočet zálohy vyšší než výše úhrady zálohové faktury. Pokud k takové situaci dojde, program vás upozorní a nabídne možnost vložení uhrazené částky.

Při přenosu zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury Vám POHODA vše potřebné pohlídá.

Stejně tak vás program POHODA upozorní na špatně zadané členění DPH u odpočtu zálohové faktury. Pokud tedy budete mít odpočet zálohy rozepsaný na základ daně a daň a u dané položky nastavené členění DPH Nezahrnovat do přiznání DPH, zobrazí se vám upozornění s možností automatického odstranění nesprávného členění.

Poslední změna na vás čeká při samotném přenosu zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury pomocí povelu Přenést do dokladu, kdy se nově do dokladu přenese i zadané středisko, činnost či zakázka.

NovinkaDosud jste mohli přenášet doklady v režimu Registrace DPH v EU pouze do dokladů se stejným režimem. Nyní můžete přenášet doklady bez registrace DPH v EU do dokladů s tímto režimem a naopak.

Nově je umožněn i přenos z agend nepodporujících režim Registrace DPH v EU, například z agendy Servis.

Pokud se přenáší doklad bez režimu Registrace DPH v EU, tak se do nově vytvořeného dokladu s režimem Registrace DPH v EU přenesou sazby DPH zadané u původního dokladu.

Personalistika a mzdy

NovinkaV agendě Personalistika jsme do nabídky tiskových sestav v sekci Daně z příjmů doplnili tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Tiskopis je určen pro poplatníka – zaměstnance a slouží k uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Automaticky se v něm předvyplní základní údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli.

V tiskových sestavách agendy Personalistika naleznete v sekci Daně z příjmů nově přidaný tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

NovinkaPro lepší přehlednost jsme rozdělili uvádění nezdanitelných náhrad na tiskové sestavě Výplatní páska, resp. Výplatní pásky do dvou samostatných řádků.

Doposud se nezdanitelné náhrady na výplatní pásce uváděly souhrnně v jednom řádku. Nyní jsme je rozdělili do dvou, aby odpovídaly polím ve formuláři mezd na záložce Čistá mzda.

NovinkaPři elektronickém odesílání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) pomocí povelu Záznam/Odeslání oznámení… v agendě Personalistika se nově zobrazí informace o počtu zaměstnanců, za které budete oznámení odesílat.

Při odeslání Oznámení o nástupu do zaměstnání Vás POHODA upozorní, za kolik zaměstnanců je oznámení odesíláno.

Jak?Chcete odeslat oznámení pouze za některé zaměstnance? V agendě Personalistika si je nejprve označte a prostřednictvím dynamických záložek proveďte jejich výběr. Až poté oznámení odešlete pomocí povelu Odeslání oznámení… z nabídky Záznam. Pokud vyberete pouze jednoho zaměstnance, informace o počtu zaměstnanců se při zvolení tohoto povelu nezobrazí.

Adresář

NovinkaKvůli snadnějšímu zadávání adres jsme v agendě Adresář změnili vzhled formuláře. Všechna pole jsou zachována, jen na prvních pozicích jsou nyní pole IČ a DIČ.

V agendě Adresář nově najdete na prvních pozicích pole IČ a DIČ.

POHODA nově zkontroluje platný formát IČ ihned po jeho vyplnění a zároveň automaticky načte údaje z programu ARES. Pokud je v něm uvedeno i DIČ, tak se na jeho základě vyhledají také zveřejněné bankovní účty z Registru plátců DPH. Ty vám program POHODA umožní přidat k příslušné adrese prostřednictvím dialogového okna Zveřejněné účty ke vložení. Pak už jen stačí doplnit zbylé údaje k adrese a záznam uložit.

Jak?V agendě Nastavení /Globální nastavení v sekci CRM je automaticky zatržena volba Načíst adresy na základě IČ (ARES). Pokud budete chtít zadávat adresy v agendě Adresář tak, jak jste byli doposud zvyklí, volbu odtrhněte.

Se zatrženou volbou Načíst adresy na základě IČ (ARES) se automaticky po zadání IČ v agendě Adresář načtou údaje firmy.

NovinkaPo vyplnění pole IČ u nové adresy program POHODA automaticky zkontroluje i unikátní číslo v Adresáři.

Dříve vás program na duplicitu IČ upozornil až v momentě uložení adresy, nyní ho zkontroluje ihned po jeho vyplnění. Jestli je stejné IČ již zadané u některé z uložených adres v agendě Adresář, se tak dozvíte téměř okamžitě. Poté můžete pokračovat v zadávání adresy, anebo zrušit nově zakládaný záznam.

NovinkaPotřebujete rychle vybrat adresy, které se vztahují k určité skupině událostí? V tom případě využijete nový povel pro hromadné označení adres z událostí.

Jak?V agendě Události proveďte výběr požadovaných záznamů. Poté povelem Označit adresy z nabídky Záznam/Označení jednoduše označíte i související adresy v agendě Adresář. Ty můžete vyfiltrovat pomocí dynamické záložky Moje označené, která se zobrazí po kliknutí myší do záhlaví sloupce X v tabulce agendy Adresář.

Povel Označit adresy Vám podstatně usnadní práci při výběru adres vztahujících se k určité skupině událostí.

NovinkaAutomatické vložení adresy do agendy Adresář, anebo navázání adresy na dokladu na záznam v agendě Adresář patří mezi běžné funkce programu POHODA. Dříve bylo podmínkou vyplnění poštovní adresy včetně pole Firma. Nově stačí, aby na adrese dokladu bylo vyplněno pole Jméno.

Homebanking a platební terminály

NovinkaJiž ve starších verzích programu POHODA jste mohli v příkazu k úhradě vyplňovat zprávu pro příjemce. Generování zprávy pro příjemce do příkazu k úhradě podporujeme nově i u Raiffeisenbank (formát ABO) a PPF banky (formát ABO a Gemini).

NovinkaPři importu výpisů se upřesňující zpráva určená pro příjemce platby vloží na záložku Poznámky u vytvořeného bankovního dokladu i pro ČSOB (formát ABO).

NovinkaPro načítání výpisů PayU jsme přidali podporu pro automatickou likvidaci opravného daňového dokladu v případě, že výpis obsahuje položky typu c (vrácení peněz).

NovinkaKomunikaci s platebními terminály jsme rozšířili o hardwarové zařízení typu Ingenico dodávané Raiffeisenbank.

V programu POHODA můžete nově využít hardwarové zařízení typu Ingenico dodávané Raiffeisen bank.

Jak?Pojďme si tedy ve zkratce shrnout, jak terminál nastavíte. V nabídce Nastavení/Hardware zvolte Platební terminál Ingenico a protokol Raiffeisen. Předkontaci pro poplatky zadáte v agendě Globální nastavení/Likvidace v sekci Předkontace pro poplatky v poli Raiffeisen. Kompletní nastavení komunikace s platebními terminály a načítání bankovních výpisů naleznete na našich internetových stránkách: www.stormware.cz/podpora/FAQ.

 

Předkontaci pro poplatky jednoduše navolíte v poli Raiffeisen.

Raiffeisenbank neposílá samostatný soubor s avízy, ale položky s platbou přijatou přes platební terminál včetně poplatků jsou součástí bankovního výpisu ve formátu Multicash. POHODA při načtení výpisu automaticky zlikviduje uvedené doklady včetně vydaných faktur placených kartou a ostatních pohledávek, které vznikly zaúčtováním prodejek. Zároveň s tím program proúčtuje i sražený poplatek.

NovinkaKomunikace s platebním terminálem ČSOB byla rozšířena o podporu protokolu TCP/IP. Odteď si díky tomu můžete připojit platební terminál v rámci své ethernet sítě nebo Wi-Fi.

Jak?Správu připojení najdete v agendě Nastavení/Hardware, kde u typu Platební terminál Ingenico zvolte protokol ČSOB a poté volbu Připojení přes Ethernet. Pro správnou funkci postačí nastavit IP adresu a port, který má zařízení v rámci sítě přiřazeno.

Na obrázku vidíte nastavení připojení platebního terminálu přes ethernet síť.

XML

NovinkaUživatelský export dat z programu POHODA do XML nově jde i v agendách Parametry internetových obchodů a Saldo.

NovinkaPOHODA podporuje tisk sestavy Doklad FM přes XML na fiskální tiskárnu.

NovinkaXML import a export agendy Zásoby byl rozšířen o atribut payVAT, který určuje, zda nákupní nebo prodejní cena je s nebo bez DPH. Při importu souvisejícího a alternativního zboží můžete zadat, zda se bude jednat o vytvoření vazby, její aktualizaci či smazání.

Při XML importu a exportu agendy Zásoby můžete rozlišit, zda jsou nákupní či prodejní ceny s nebo bez DPH.

NovinkaAktualizační import agendy Adresář jsme rozšířili o aktualizaci volitelných parametrů.

NovinkaXML import/export pro agendu Zakázky byl rozšířen o přenos údajů na záložce Poznámky.

Ostatní

NovinkaPotřebujete další způsob třídění záznamů, abyste mezi nimi získali přehled? I proto jsme pro vás připravili novinku, která vám pomůže jednoduše označovat záznamy pomocí barev a dále s nimi pracovat.

Třídění záznamů vám usnadní nová agenda Štítky záznamů, kterou otevřete přes nabídku Nastavení\Seznamy. Už v základu jsou v agendě připravené výchozí barvy štítků, lehce v ní však vytvoříte štítky nové či upravíte ty stávající. Výchozí barvy štítků doporučujeme přejmenovat, abyste si lépe zapamatovali, k čemu je jaká barva určená. Štítky pak můžete snadno přiřadit jednotlivým dokladům.

Třídění záznamů Vám půjde zase o něco snáz díky agendě Štítky záznamů. Seznam dokladů s přiřazenými štítky se zobrazí v záložce Vazby.

Jak?Štítky je možné přednastavit pro všechny dokladové agendy, Adresář a Zásoby. Pokud je chcete používat ve všech uvedených agendách, vyberte v poli Agenda typ Pro všechny agendy.

Existuje několik způsobů, jak připravené štítky v agendách používat. Jednak jsou přístupné z místní nabídky vyvolané nad sloupcem Štítky. Tento sloupec si však musíte v uvedených agendách přidat. Další cestou, jak Seznam štítků vyvolat, je z nabídky Záznam\Označení. Štítky je taky možné k jednotlivým záznamům přiřadit přímo z dané nabídky nebo přenosem z agendy Štítky záznamů, do které se přepnete pomocí povelu Štítky záznamů -> ze stejné nabídky.Je několik způsobů, jak štítky v agendách používat. Jedním z nich je přes místní nabídku vyvolanou nad sloupcem Štítky.

Posledním způsobem je hromadné vložení štítků k jednotlivým záznamům. V tomto případě stačí vybrat požadované záznamy a zvolit povel Upravit štítky záznamů... z nabídky Záznam/Editace. Pomocí této funkce můžete hromadně vybrané štítky jak odebrat, tak i přidat (vybrané štítky se přidají pouze k těm záznamům, u kterých zatím nejsou přiřazeny), anebo nastavit (vybrané štítky se přidají ke všem záznamům bez ohledu na stávající obsah).

 

Štítky záznamů můžete upravovat také hromadně.

Díky použití štítků bude vaše práce v programu POHODA daleko přehlednější. Pomocí dynamických záložek sloupce Štítky si totiž záznamy můžete také jednoduše filtrovat a dále s nimi pracovat. K jednotlivým záznamům je však možné vložit maximálně 10 štítků.

Pomocí tiskové sestavy Soupiska dokladů se štítkem záznamu snadno zjistíte všechny doklady, u kterých jste příslušný štítek použili.

NovinkaVyřazený majetek přes nabídku Záznam/Vyřazení… je označen v horní části formuláře datem vyřazení. Na stejném místě se nyní zobrazuje i procento uplatněného odpisu v roce vyřazení.

Procento uplatněného odpisu v roce vyřazení majetku najdete v horní části formuláře.

Nově toto procento najdete i na tiskové sestavě Daňové odpisy dlouhodobého majetku.

NovinkaPokud jste uživateli programu POHODA E1, nově můžete volitelný parametr datového typu Seznam navázat na agendu Sklady.

Po nastavení daného parametru můžete v agendě Adresář přiřazovat konkrétní Sklad.

Tuto novinku využijete například v agendě Adresář, kde můžete k odběrateli přiřadit konkrétní komisní sklad, který je definován v agendě Sklady.

NovinkaUživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele jsme zase o něco rozšířili. Rozrostlo se o nastavení číselných řad pro agendu Přijaté a Vydané objednávky.

NovinkaPro každou účetní jednotku můžete založit vlastní složku pro ukládání všech dokumentů. Nově máte možnost do dané složky ukládat i soubory týkající se elektronického podání, exportu dat a tiskových sestav.

Do složky dokumentů firmy můžete ukládat vytvářené soubory pro elektronická podání a exporty dat.

V agendě Globální nastavení nově vznikla sekce Dokumenty, která dříve byla součástí sekce Adresář. Zatržením přidané volby Nabízet složku pro export dat určíte, že vytvářené soubory pro elektronická podání a exporty dat se budou nově ukládat do složky dokumentů firmy. Do té jsme vytvořili tyto podsložky: ELvykazy (pro jednotlivé podání například DPH, ELDP, PVPOJ, Intrastat), Tisk (pro export tiskových sestav do programu Microsoft Excel nebo HTML), ExportAgendy (pro export agendy nebo tabulky agendy do programu Microsoft Excel), ISDOC, PDF a XMLexport.

NovinkaSložku LOG, která například obsahuje záznamy o průběhu importu, jsme rozšířili o podsložku Mzdy (pro ukládání logů z agend Personalistika a Mzdy) a HB (pro ukládání logů při načítání výpisů a export příkazů přes homebanking).

NovinkaVe variantě Účetní\Klient v režimu pobočkové zpracování dat nově můžete na jednotce typu Klient upravovat, vytvářet, ale i mazat kategorie a parametry internetových obchodů.

Nic už tak nebrání provozu a správě internetového obchodu z programu POHODA i v případě, že provozujete účetní jednotku typu Klient.

NovinkaPro elektronickou fakturaci ISDOC byla doplněna verze 6.0.1.

Pro export dat do formátu ISDOC můžete nově používat verzi 6.0.1.

NovinkaPro odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP klienta jsme upravili proměnnou <CisloDokladu>. Nově tato proměnná neobsahuje text „č.“. Změna se projevila i v šablonách e-mailů.

NovinkaV agendě Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily můžete pomocí dvojkliku v poli Přílohy otevřít daný soubor.

NovinkaAktualizovali jsme seznam zemí v agendě Země.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout