Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2015

Update POHODA, rel. 11004

K dispozici od: 17. 8. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2015, rel. 11000, (resp. 11001, 11002, 11003).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 11003.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11004 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Fakturace a Sklady

 • Pokud přenášíte zálohovou fakturu v cizí měně, která byla vytvořena v loňském roce, do konečné zúčtovací faktury až po datové uzávěrce, nezobrazí se již při přenosu chybové hlášení.
 • Je-li v přenosové agendě na panelu členění vybrán konkrétní sklad, pak po přenosu zásoby s evidenčním číslem a návratu zpět do agendy je již kurzor na stejné zásobě.
 • Již nedojde k zobrazení chybového hlášení v případě, že je zatržena volba Zachovat předešlý výběr při vložení zásoby v agendě Globální nastavení/Sklady 1 a v průběhu vkládání více zásob do dokladu dochází k opakovanému přepínání mezi přenosovou agendou, dokladem a agendou zásob.
 • V řadě POHODA E1 dojde ke správnému vyjádření procenta slevy při vložení zásoby do dokladu i v případě, že je v agendě Globální nastavení/Pohledávky zatržena volba V položkách faktury uvádět slevu v procentech, základní prodejní cena zásoby je nulová a na dialogu Vložení zásoby se změní typ ceny na slevu počítanou z vedlejší prodejní ceny.

Komunikace s aplikací mPOHODA

 • Nově lze naimportovat do aplikace mPOHODA skladové zásoby zadané v programu POHODA a zpět do účetnictví faktury se skladovými položkami vystavené v aplikaci mPOHODA.

  Pokud si chcete přenést některé skladové položky z agendy Zásoby programu POHODA do ceníku v aplikaci mPOHODA, zvolte u vybrané zásoby povel Záznam/Synchronizováno s mPOHODA. Povel není přístupný u zásob typu Souprava a Komplet. Do exportu jsou vždy zahrnuty pouze ty zásoby, na které má aktuálně přihlášený uživatel právo.

  Importem faktur z aplikace mPOHODA do programu POHODA, obsahujících skladové položky, dojde k vyskladnění daných zásob ze skladu.

XML

 • XML komunikace pro agendu Výdejky byla rozšířena o přenos formy úhrady.
 • Byl upraven import dokladů obsahující skladovou položku s historickou sazbou DPH. 

Ostatní

 • U firem, které vedou daňovou evidenci, bylo upraveno načítání avíza pro ČSOB.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import z ISDOC… je možné správně naimportovat položky s evidenčními čísly.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2015, rel. 11003 ze dne 26. 6. 2015:

Fakturace a sklady

 • Bylo upraveno zobrazování názvů skladů v panelu členění. Pokud má uživatel nastaveno právo ke konkrétní účetní jednotce, zobrazí se pouze názvy skladů, na které má právo. V sestavené inventuře pro jeden sklad se již v panelu členění správně zobrazují členění pouze z tohoto skladu.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Pohledávky zatržena volba V položkách faktury uvádět slevu v procentech, základní prodejní cena je zadaná včetně DPH a z ní vypočtená sleva ve výši 0 % bez DPH, vloží se již do dokladu přes dialog Vložení zásoby správná jednotková cena zásoby.
 • Při naskladnění zásoby je na dialogovém okně Vložení zásoby správný popisek u prodejní ceny s DPH i v případě, kdy je základní prodejní cena včetně DPH nulová.
 • Tiskové sestavy Přehled denních tržeb a Denní tržba (více forem úhrad) byly rozšířeny o zobrazení množství cizí měny a počtu stravenek.
 • V agendě Sklady v polích Dolní mez a Horní mez pro zadání rozsahu PLU je možné zadat 6 znaků.

Homebanking

 • Bylo upraveno generování zahraničního příkazu k úhradě ve formátu Multicash pro Raiffeisenbank a Equa bank.
 • Pro bankovní službu InternetBanking u GE Money Bank bylo upraveno generování příkazu k úhradě.

Ostatní

 • Pro příspěvkové organizace bylo upraveno generování výkazu Schvalování účetní závěrky do XML. Do pole Datum výkazu se již generuje správný údaj.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2015, rel. 11002 ze dne 9. 6. 2015:

Fakturace a Sklady

 • Pokud je na dokladu uvedena textová položka, dochází již ke správné aktualizaci cen nabídky a přijaté objednávky. Při aktualizaci cen se správně přepočítává sleva jednotlivých položek.
 • Při vyskladnění zásoby typu Komplet v ceně typu Sleva se respektují ceny jednotlivých položek nastavené u kompletu.
 • Je-li v agendě Globální nastavení/Sklady 1 zatržena volba Zachovat předešlý výběr při vložení zásoby a v přenosové agendě jsou vyfiltrovány záznamy pomocí panelu členění, zůstává výběr zachován i po zavření přenosové agendy.
 • V řadách POHODA SQL a E1 se při vložení zásoby do dokladu již hned aktualizuje hodnota ve sloupci Stav zásoby.
 • Při prodeji zásoby v cenové akci s cenou včetně daně je při editaci položky v agenda Kasa správně nastaven příznak, že cena je včetně daně.
 • V agendě Prodejky je již možné přes nabídku Záznam/Zaúčtovat vklady a výběry zvolit povel Odznačit i v případě, že jsou veškeré vklady a výběry zaúčtované.

 Ostatní

 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Adresář zatržena volba Inteligentní zápis adres dokladů, lze již založit novou adresu také z agendy Výdejky.
 • Byl opraven výpočet odpracovaných dnů u dohod o provedení práce.
 • Při XML importu dokladů se skladovou zásobou typu Komplet se k této položce vkládá nulová cena i v případě, že je cena položky kompletu ve vstupním XML uvedena.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2015, rel. 11001 ze dne 26. 5. 2015:

Kasa a Kasa Offline

 • Bylo upraveno hledání z polí Kód a EAN v sekci Nová položka dokladu. 

Sklady

 • Ve stromu kategorií na záložce Internet jsou již správně označeny všechny nastavené podkategorie k dané zásobě.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503307 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout