Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2014

Novinky ve verzi Květen 2014

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2014, release 10700
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2014, release 10600
K dispozici od: 20. 5. 2014

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2014
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 10706 - k dispozici od 10. 9. 2014.
 

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Informační plochaDatová komunikace
Účetnictví a fakturaceHomebanking
SkladyXML
Personalistika a mzdyOstatní 

Informační plocha

NovinkaPOHODA si pro vás připravila jednu designovou novinku. Nyní si můžete zvolit, jakou barvu informační plochy chcete používat.

POHODA 10700: Vyberte si vzhled programu POHODA, který se Vám líbí nejvíce. Stačí na informační ploše rozkliknout pravým tlačítkem myši nabídku a rozhodnout se pro jednu ze čtyř možností barevného schématu.

Jak?Barevné schéma můžete přepnout přímo na informační ploše, a to stiskem pravého tlačítka myši, kde vyberte možnost Barevné schéma. Můžete volit z těchto možností: Moderní, Světlé (výchozí), Šedé a Tmavé.

Další možností je uživatelské schéma, které můžete vytvořit pomocí vlastního souboru CSS stylu. Vytvoření vlastního stylu je podrobněji popsáno v nápovědě programu POHODA.

NovinkaPokud máte v systému POHODA zapnutou podrobnou informační plochu se záložkami, uvidíte, že nově přibyly údaje o počtu nevyřízených přijatých objednávek, reklamací a vystavených nabídek.

V sekci Ostatní na záložce Ekonomické údaje najdete informace o celkovém počtu nevyřízených objednávek rozdělených do několika kategorií: Vyřídit dnes, Vyřídit do 7 dnů a Ostatní nevyřízené. Informační plocha vám také ukáže množství nevyřízených reklamací a nevyřízených nabídek.

nahoru

Účetnictví a fakturace

NovinkaÚčtujete-li v daňové evidenci, má pro vás POHODA novou funkci pro práci s přeplatky. Možná, že ji už znáte z účetních jednotek typu účetnictví, kde tato funkce uživatelům programu POHODA už nějaký čas pomáhá.

Pokud chcete v účetní jednotce typu daňová evidence pracovat s přeplatky, zatrhněte novou volbu Automatizovat práci s přeplatky v agendě Globální nastavení/Přeplatky. Zatrhnutí umožní evidenci přeplatků v české měně v agendě Banka.

POHODA 10700: Chcete v daňové evidenci pracovat s přeplatky? Pak zatrhněte volbu Automatizovat 
práci s přeplatky. Najdete ji v globálním nastavení

Jak?Při likvidaci pohledávek a závazků pak POHODA umožní provést úhradu ve vyšší hodnotě, než je zadaná faktura. Rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou je evidován v agendě Banka na záložce Položky dokladu jako přeplatek. Na hodnotu velkého přeplatku se automaticky vytvoří ostatní závazek, resp. pohledávka.

Jak?Zaúčtování přeplatků se provede podle předkontací nastavených v agendě Globální nastavení/Přeplatky.

NovinkaPracujete se zakázkami a nechcete, aby se již uzavřená zakázka přenesla datovou uzávěrkou do dalšího roku? POHODA má pro vás řešení v podobě nové volby.

Jak?Nová volba Uzavřené zakázky nepřevádět datovou uzávěrkou je implicitně zatržena v agendě Globální nastavení v sekci Doklady. Necháte-li ji tak, veškeré zakázky, které mají uveden stav uzavřená, se po datové uzávěrce nepřenesou do následujícího účetního období. Jedinou výjimkou je přenos uzavřených zakázek, které jsou zadány na dokladu a datovou uzávěrkou překlopeny do dalšího období (jde například o neuhrazené doklady).

POHODA 10700: Pokud zatrhnete v agendě Globální nastavení tuto volbu, budete vědět, že se již uzavřená zakázka nepřenese datovou uzávěrkou do příštího roku.

Pokud bude například v agendě Uživatelské nastavení v části Ostatní doplněna uzavřená zakázka a uděláte datovou uzávěrku, při které se nepřenese žádný doklad do dalšího roku, tak v následujícím roce v tomto poli POHODA údaj odstraní. Stejně to funguje i v agendách Adresář a Události a u vytvořených šablon přenesených do dalšího roku.

NovinkaZajímavou novinku přináší POHODA pro vás, kdo členíte své doklady na zakázky a potřebujete vyhodnotit bez čekání jejich ziskovost. Jistě přivítáte novou záložku, která toto umí.

Jak?Nová záložka Vyhodnocení zakázky se nachází v agendě Zakázky. Po otevření záložky se zobrazí seznam dokladů, resp. položek, které obsahují konkrétní zakázku v hlavičce nebo položkách dokladu. Načtené položky jsou seřazeny podle zdrojových agend, a to v pořadí nejprve podle výnosů a poté podle nákladů. Zda je zakázka zisková, nebo naopak prodělečná, rychle zjistíte ze stavového řádku, kde vidíte celkový součet výnosů, nákladů a vypočtený zisk.

POHODA 10700: Zjistit, jestli je moje zakázka zisková, nikdy nebylo snazší. Umožní Vám to nová záložka v agendě Zakázky.

Do výnosů se načítají doklady z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Prodejky a Pokladna (Příjem). Prodejní cena (výnos) se načítá přímo z formuláře, případně ze záložky dokladu ze sloupce Částka. Do nákladů se načítají doklady z agend Přijaté faktury, Ostatní závazky a Pokladna (Výdaj). Nákupní cena (náklad) se u textových položek převezme také z dokladu stejně jako prodejní cena. Z přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů se vylučují skladové položky a textové položky s vazbou na agendu Příjemky. Do nákladů také vstupují skladové výdeje ve vážené nákupní ceně.

Jak?Jednotlivé doklady otevřete dvojklikem myší na zobrazené řádky nebo pomocí povelu Otevřít, který se objeví po stisku pravého tlačítka myši.

NovinkaDalší novinka reaguje na novou záložku Vyhodnocení zakázky. Do agendy Zakázky jsme připravili nové soupisky, díky kterým získáte kompletní přehled o ziskovosti všech evidovaných zakázek.

POHODA 10700: V agendě Zakázky přibyly nové tiskové sestavy, se kterými budete mít přehled o ziskovosti všech svých zakázek.

Tiskové sestavy Vyhodnocení zakázek položkově a Přehled ziskovosti zakázek reagují na výběr záznamů v tabulce agendy. Můžete si tak vytisknout pouze zakázky, které vás zajímají. Tiskové sestavy je možné volitelně seřadit od nejziskovější zakázky, a to využitím volby Seřadit dle zisku.

Jak?Celkový výsledek všech evidovaných zakázek po položkách z jednotlivých dokladů získáte prostřednictvím soupisky Vyhodnocení zakázek položkově. Doklady, resp. položky, jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých agend v podobném uspořádání, jako má záložka Vyhodnocení zakázky. Na konci soupisky naleznete celkové výnosy a náklady a celkový výsledek zakázky včetně vyjádřeného podílu zisku z výnosů.

POHODA 10700: Pokud zvolíte tiskovou sestavu Vyhodnocení zakázek položkově, uvidíte na konci soupisky celkové výnosy a náklady. Podíl zisku z výnosů je zde uveden procentuálně.

Jak?Soupiska Přehled ziskovosti zakázek uvádí výsledné hodnoty, a to celkové součty výnosů a nákladů za každou zakázku. Rychle dostanete přehled o hospodárnosti všech zakázek.

NovinkaDo agend Výdejky a Ostatní pohledávky jsme doplnili poštovní tiskové sestavy.

Tyto sestavy jste již mohli dříve využívat především v agendě Vydané faktury. Jedná se například o štítky adres, seznam dobírkových balíků PPL, balík do ruky atd.

NovinkaDo některých agend byla přidána nová tisková sestava Zaúčtování dokladu (košilka) pouze pro jeden aktuální záznam.

POHODA 10700: Tisková sestava Zaúčtování dokladu (košilka) přibyla například do agend Přijaté faktury, Vydané faktury, Banka nebo třeba Interní doklady.

Jak?Tiskovou sestavu najdete mezi kontrolními sestavami např. v agendách Přijaté faktury, Vydané faktury, Banka a Interní doklady. V agendách Příjemky, Výdejky a Prodejky se zobrazí pouze v případě, že vedete sklady způsobem A.

Jak?V daňové evidenci je tisková sestava zapracována v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady.

NovinkaV programu POHODA bylo pole Číslo ve všech dokladových agendách rozšířeno až na 32 znaků.

Dosud jste do pole Číslo mohli zadat maximálně 10 znaků. Ve všech dokladových agendách jsme toto pole rozšířili na 32 znaků, což uvítáte v případě, že budete do programu POHODA zadávat doklad, který byl vystaven v jiném systému, který svým uživatelům umožňuje zadat delší číslo dokladu než je 10 znaků. Úprava se netýká agend Personalistika a Zakázky.

Tato změna se promítne pouze do některých tiskových sestav programu POHODA (těch nejčastěji používaných), proto doporučujeme, abyste doklady vystavené v programu POHODA i nadále číslovali v rozsahu 10 znaků.

NovinkaPOHODA nově umožňuje sledovat historii záznamu také v agendě Příkazy k úhradě. Tato novinka se týká základní řady programu POHODA a řady POHODA SQL.

POHODA 10700: Sledovat historii v agendě Příkazy k úhradě můžete nyní v základní řadě POHODA a v řadě POHODA SQL, v nejvyšší řadě POHODA E1 je toto umožněno již z dřívějška.

Jak?Sledování historie nastavíte zatržením volby Zapnuto v agendě Globální nastavení/Historie. Úpravy a smazané záznamy můžete sledovat přímo v agendě Příkazy k úhradě pomocí záložky Historie záznamu, ve které jsou barevně odlišeny prováděné změny. Díky této záložce budete mít přehled o změnách provedených jednotlivými uživateli u konkrétního záznamu.

NovinkaNěkolika drobných změn se dočkala agenda Časové rozlišení, a tak vám je postupně představíme. První novinka značně urychluje práci v programu. Ptáte se jak?

POHODA 10700: V Průvodci zavedením časového rozlišení máte na výběr ze všech předkontací, které jsou určené pro agendu Časové rozlišení.

Jak?Při zadávání časového rozlišení přes nabídku Záznam/Časové rozlišení… můžete již nyní zadat v průvodci zavedením časového rozlišení předkontaci. Vyplníte ji na druhé straně průvodce pomocí stejnojmenného pole. Nabízet se budou všechny předkontace určené pro agendu Časové rozlišení.

NovinkaV agendě Časové rozlišení teď ve formuláři u pole Zdrojový doklad uvidíte navíc název zdrojové agendy, ze které časové rozlišení vzniklo.

NovinkaJiž dříve jste měli možnost přepnout se z agendy Časové rozlišení na zdrojový doklad povelem Zdrojový doklad, který se nachází v místní nabídce. Nyní se můžete také přepnout ze zdrojového dokladu na záznam časového rozlišení přes záložku Doklady.

nahoru

Sklady

NovinkaVýpočet cen zásob se v programu POHODA provádí na základě prodejních cen a cenových skupin. Jak ale na libovolné zásobě nastavit, aby u prodejní ceny zůstala stejná částka a u jiné zásoby naopak pevná marže nebo procentní sleva? POHODA to vyřešila novou funkcí pro fixaci prodejních cen.

POHODA 10700: Nová funkce pro fixaci cen vám zajistí , že se u prodejních cen částka, marže nebo procento slevy nebude měnit. Až se příště změní nákupní cena, na zafixovanou hodnotu to nebude mít vliv.

Jak?Do agendy Zásoby jsme dali nové volby, pomocí kterých je možné zafixovat u prodejních cen buď částku, nebo marži, resp. procento slevy na záložce Slevy. Zafixovat lze pro každou cenu vždy jednu z hodnot, druhá se automaticky dopočítá. Volby naleznete ve formuláři agendy u základní prodejní ceny a marže. Pro další prodejní ceny pak na záložce Slevy. Pokud následně dojde ke změně nákupní ceny nebo k hromadnému přepočtu, zafixovaná hodnota se nezmění.

Pokud ručně změníte některou z nezafixovaných hodnot, dojde k jejímu zafixování automaticky. Při zrušení fixace se hodnota nastaví podle cenové skupiny.

Fixaci cen lze měnit i hromadně pro více zásob. Můžete tak pro libovolnou skupinu zásob odfixovat hodnoty u vybraných cen, nebo si naopak vybrat ceny a hodnoty, které si přejete zafixovat.

Jak?Hromadnou změnu nastavení fixací prodejních cen provedete v agendě Zásoby pomocí průvodce Nastavení fixace cen, kterého vyvoláte z nabídky Záznam/Fixace cen… V něm vyberete, zda chcete provést zafixování, nebo odfixování, označíte požadované ceny, a v případě fixace i hodnoty, které se mají zafixovat.

POHODA 10700: Hromadnou změnu nastavení fixací prodejních cen provedete v agendě Zásoby prostřednictvím nabídky Záznam/Fixace cen…

NovinkaDo tabulky agendy Zásoby byl přidán sloupec Marže. Dále se na záložce Slevy nově zobrazuje informace o marži a rabatu i u ceny typu Sleva.

POHODA 10700: V tabulce v agendě Zásoby přibyl sloupec Marže.

NovinkaPotřebujete u jednotlivých zásob evidovat krátké poznámky s informacemi, na které je třeba pamatovat při manipulaci se zásobami? Nově si můžete ke každé zásobě připsat zprávu, která se zobrazí při jejím vložení do dokladu, a to zvlášť pro příjem a pro výdej.

POHODA 10700: Jednou z praktických novinek je i možnost připsat si ke každé zásobě krátké poznámky
s informacemi, které souvisí ať už s příjmem zásoby, nebo jejím výdejem.

Jak?Texty zadáte v agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje v sekci Zprávy. Při vložení zásoby do dokladu se v dialogovém okně zobrazí zadaná zpráva. Přenášíte-li zásobu mezi doklady, zobrazí se zprávy pro všechny přenášené zásoby v jednom dialogovém okně. Z něho je možné si poznámky vytisknout nebo otevřít v textovém souboru.

NovinkaPOHODA vás nově upozorňuje na záporný stav zásoby po editaci či smazání dokladu i tehdy, pokud v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 2 není zatržena volba Automatický přepočet vážené nákupní ceny. Pro zobrazení nového upozornění je potřeba, abyste zatrhli volbu Automatický přepočet stavu zásob ve stejné sekci.

nahoru

Personalistika a mzdy

NovinkaPOHODA obsahuje nové pole, do kterého můžete zadat proplacenou dovolenou.

POHODA 10700: Nové pole pro zadání proplacené dovolené se zpřístupní až od měsíce, ve kterém zaměstnanec ukončil pracovní poměr.

Jak?Ve vystavených mzdách na záložku Hrubá mzda jsme doplnili nové pole Proplac. dovolená. Můžete do něj ručně zadat počet dnů nevyčerpané dovolené, kterou chcete zaměstnanci při skončení pracovního poměru proplatit. Počet dnů proplacené dovolené se přičte do pole Čerpáno v agendě Personalistika, o tyto dny bude zároveň ponížena zbývající dovolená.

Nové pole je přístupné pouze v měsíci, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr, resp. v měsících po skončení pracovního poměru.

NovinkaNabídka tiskových sestav v agendě Personalistika byla rozšířena o sestavu Nezdanitelné částky základu daně (příloha mzdového listu), která obsahuje přehled nezdanitelných částek uplatněných zaměstnancem při výpočtu ročního zúčtování daně z příjmů. Částky jsou na sestavě podrobně rozepsány podle položek uvedených v tabulce Daně a pojistné.

NovinkaPOHODA nově umožňuje odevzdávat Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky.

POHODA 10700: Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele můžete nyní jednoduše odevzdávat i v elektronické podobě.

Jak?Datový soubor pro elektronické podání Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele ve formátu, který požadují jednotlivé zdravotní pojišťovny, vytvoříte v programu POHODA pomocí Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Průvodce otevřete tlačítkem Export v dialogovém okně Tisk u tohoto formuláře (tiskové sestavy).

POHODA 10700: V Průvodci exportem dat pro zdravotní pojišťovny si zvolte složku, do které chcete uložit data s exportovanými údaji, a uveďte datum splatnosti.

Jak?Na první straně průvodce zvolte tlačítkem Procházet… složku, do které mají být soubory pro jednotlivé zdravotní pojišťovny uloženy. Automaticky je přednastavena cesta ke složce Export\Txt v datovém adresáři programu POHODA.

Jak?Při generování souboru pro Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele je nutné v průvodci vyplnit datum splatnosti pojistného, příp. datum opravy, pokud je exportován opravný přehled. Po stisku tlačítka Další POHODA vyexportuje do uvedené složky patřičné soubory.

Jak?Na druhé straně průvodce se zobrazí informace o dokončení exportu dat pro zdravotní pojišťovny a cesta, kde jsou data uložena. Vyexportované soubory poté stačí už jen podat prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven. Název souboru doporučujeme neměnit, protože je vytvořen podle požadavků zdravotních pojišťoven.

NovinkaV případě, že máte u zaměstnanců vyplněna střediska v agendě Personalistika, bude na ně nově rozúčtována nejen hrubá mzda, ale i náhrady za nemoc, které vyplácí zaměstnavatel.

Jak?Poté, co zaúčtujete mzdy, dojde k vytvoření interního dokladu na výplatu náhrad za nemoc, ve kterém budou na záložce Položky dokladu uvedeny položky s náhradami za nemoc rozúčtované na jednotlivá střediska.

POHODA 10700: Všimněte si, že se na interním dokladu na záložce Položky dokladu vytvořily položky
s náhradami za nemoc, které jsou navíc rozúčtované na střediska.

Jak?U firem, které platí vyšší sociální pojistné, bude v interním dokladu na příslušné středisko rozúčtována pouze polovina náhrady za nemoc, kterou platí zaměstnavatel ze svého. O druhou polovinu náhrad si zaměstnavatel ponižuje odvod pojistného na sociální zabezpečení. Na případné zaokrouhlení se vytvoří samostatná položka bez uvedení střediska.

NovinkaS kontrolou odvodů zálohové a srážkové daně vám pomůže nová tisková sestava Soupis o dani z příjmů. Najdete ji v nabídce tiskových sestav v agendách mezd příslušného měsíce.

nahoru

Datová komunikace

NovinkaKomunikace programu POHODA s datovými schránkami byla rozšířena o možnost odesílat elektronická podání přímo do schránek úřadů.

POHODA 10700: Kdo chce zasílat elektronická podání přímo do datových schránek úřadů, musí také vyplnit v globálním nastavení údaje k těmto schránkám.

Datovou schránku jste pro svoji účetní jednotku již mohli aktivovat ve starších verzích programu POHODA, a to v agendě Uživatelské nastavení/Datová komunikace.

Jak?Jestli chcete využívat nové možnosti pro zasílání elektronických podání do datových schránek úřadů, je dalším krokem to, že doplníte údaje datových schránek úřadů do sekcí Daně 2, Mzdy 1 a Intrastat v agendě Globální nastavení. V těchto sekcích se nachází nové pole Dat. schránka, které slouží pro spuštění průvodce k vyhledání datové schránky.

POHODA 10700: Nezapomeňte zaškrtnout v průvodci volbu Odeslat do Datové schránky úřadu. Po dokončení uvidíte přehled s předpřipravenými informacemi a připojenou přílohou. Pokud je vše v pořádku, můžete už jenom kliknout na tlačítko Odeslat.

Jak?Možnost odeslání do datové schránky je vždy obsažena v příslušném průvodci pro elektronické podání prostřednictvím volby Odeslat do Datové schránky úřadu. Po dokončení průvodce se zobrazí dialog pro odeslání podání do datové schránky úřadu. Toto podání již obsahuje předpřipravené údaje a přílohy pro samotné odeslání.

Odeslání do datových schránek je evidováno v agendě Odeslané datové zprávy. Agenda je přístupná z nabídky Soubor/Datová komunikace.

nahoru

Homebanking

NovinkaZpracování elektronických výpisů a vytváření tuzemských/zahraničních příkazů v obecném formátu Multicash se rozšířilo pro další banky, a to pro Equa bank a Oberbank.

NovinkaPřidali jsme také podporu generování zahraničních příkazů k úhradě pro tyto banky: Raiffeisenbank, Citibank, Sberbank, LBBW Bank a HSBC Bank.

NovinkaVe starších verzích programu POHODA již můžete v příkazu k úhradě vyplňovat zprávu pro příjemce. Generování zprávy pro příjemce do příkazu k úhradě podporujeme pro další banky: Citibank, Equa bank, Raiffeisenbank, Oberbank, ING Bank, FIO banka, Sberbank, LBBW Bank a HSBC Bank.

NovinkaDo programu POHODA jsme přidali podporu generování SEPA plateb pro Citibank.

POHODA 10700: V této agendě si můžete nastavit internetové bankovnictví se Citibank.

nahoru

XML

NovinkaV nové verzi programu POHODA byla provedena změna při validaci výstupního XML dokumentu. Nyní se validace výstupního XML dokumentu provádí až po uložení souboru.

NovinkaUživatelský export dat z programu POHODA do XML byl rozšířen o možnost použít transformační šablony výstupního souboru typu *.xslt. Formát je možné použít u typu exportu Vlastní formát XML.

NovinkaXML import/export dokladu pro přijaté a vydané faktury byl rozšířen o položku dokladu typu Ruční odpočet zálohy.

POHODA 10700: Vzorové schéma zobrazuje položku dokladu typu Ruční odpočet zálohy.

NovinkaV agendě XML log bylo zrychleno smazání velkého počtu záznamů prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Smazat vše.

NovinkaXML import/export dokladu pro agendu Prodejky byl rozšířen o přenos pole Typ dokladu. Nově je možné při XML importu dokladu nastavit typ dokladu Prodejka, Vklad a Výběr.

nahoru

Ostatní

NovinkaPoužíváte číslování zákazníků v agendě Adresář a nechcete, aby se číselná řada automaticky měnila s přechodem na nový rok? POHODA je tu s novým polem, které vám toto zajistí.

POHODA 10700: Nové pole Období v agendě Číselné řady je tu od toho, abyste si nastavili, jak chcete mít dlouhé období platnosti číselné řady.

Do agendy Číselné řady jsme přidali nové pole Období, které slouží k tomu, abyste si nastavili období platnosti číselné řady. Na výběr máte trvalou, či roční platnost. Aktuálně je možné provést toto nastavení pouze pro agendu Adresář.

Pomocí nové možnosti Trvalá si tedy nastavíte vybranou číselnou řadu pro více let. Po datové uzávěrce nebo při práci na přelomu období se nebude vytvářet nová číselná řada pro další rok, ale bude použita stávající číselná řada.

NovinkaAgenda Globální nastavení má nový vzhled, jehož cílem je větší přehlednost. Mezi jednotlivými částmi se můžete pohodlně přepínat myší, šipkami pod standardní lištou nebo klávesami Page Up a Page Down.

NovinkaDo agendy Přístupová práva do sekce Administrátorské funkce/Složky programu byla přidána možnost nastavit práva na datovou a aplikační složku programu POHODA. Právo ke složkám nastavíte pomocí nových voleb Otevřít datovou složku a Otevřít aplikační složku.

POHODA 10700: Zatrhněte si tyto dvě nové volby a budete mít možnost nastavit si přístupová práva na datovou a aplikační složku programu POHODA.

NovinkaExport pro aplikaci Podání online České pošty je nyní dostupný i z agendy Výdejky.

Export z agendy Výdejky byl rozšířen o typ souboru, který lze importovat v aplikaci Podání online na stránkách společnosti Česká pošta. Tento soubor slouží ke zpracování a tisku podacích archů.

Jak?Volba je dostupná z nabídky Soubor/Datová komunikace/Export agendy…. V průvodci Export databáze stačí pouze vybrat typ exportu Česká pošta a na další straně zvolte Export podacích archů, nebo Export adres.

NovinkaDo agend Prodejky a Kasa přibyla nová tisková sestava pro grafický tisk prodejky.

Tisková sestava Daňový doklad – paragon (graficky) je určena pro standardní typy tiskáren s předvolbou odpovídajícího formátu papíru 99 x 210 mm, což odpovídá 1/3 formátu A4 horizontálně. Sestavu je možné odesílat i do paragonových termo tiskáren, jejichž ovladače dokáží přizpůsobit velikost šířce pásky. Tisk se provádí v grafickém režimu. Formát tisku lze upravit pomocí editoru tiskových sestav REPORT Designer. Je možné zobrazovat i procento slevy a ceny s DPH.

POHODA 10700: V agendách Prodejky a Kasa je nově možný i grafický tisk prodejek. Tuto novou tiskovou sestavu můžete odesílat i do paragonových termo tiskáren.

NovinkaPři hromadném převodu databází ze základní řady POHODA do vyšších řad POHODA SQL a POHODA E1, kdy se přenáší i práva uživatelů, budou nově přeneseny i úkoly na ně navázané.

NovinkaV agendách Převod a Výroba můžete definovat volitelné parametry i do položek agend.

NovinkaV programu POHODA byly rozšířeny vlastnosti nainstalovaných osobních podpisových certifikátů.

Jak?Do dialogového okna Nainstalované osobní certifikáty byly přidány další atributy o vlastnostech certifikátu, konkrétně se jedná o údaje Sériové číslo a Subjekt.

NovinkaPokud používáte pro odeslání pošty e-mailového klienta programu POHODA, jistě oceníte rozšíření funkčnosti volby Vložit proměnnou…

POHODA 10700: Proměnné hodnoty můžete nově vložit přes kontextové menu, které vyvoláte tlačítkem Vložit proměnnou…

Jak?V dialogovém okně Odeslání e-mailu byla rozšířena funkčnost volby Vložit proměnnou... Při použití tlačítka se nově zobrazí kontextové menu pro výběr konkrétní proměnné.

V souvislosti s touto novinkou také upozorňujeme na přidání nové proměnné EmailDokladu2, která zastupuje e-mail dodací adresy dokladu.

NovinkaV editoru tiskových sestav REPORT Designer můžete nově určit otočení čárového kódu. Lépe tak využijete volného místa při tvorbě tiskových sestav.

Jak?Při přidání objektu typu Čárový kód v dialogovém okně Vlastnosti objektu přibyla volba Orientace. Zde je možné určit otočení čárového kódu umístěného v tiskové sestavě.

NovinkaKomunikace s platebními terminály byla rozšířena o hardwarové zařízení typu Ingenico dodávanébankou UniCredit Bank. Terminál nastavíte v nabídce Nastavení/Hardware, kde zvolíte Platební terminál Ingenico a protokol UniCredit.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499250 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout