Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2013

Novinky ve verzi Květen 2013

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2013, release 10400
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2013, release 10300
K dispozici od: 17. 5. 2013

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2013

Aktualizace k verzi


Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
QR kódyAdresářSklady
ÚčetnictvíMajetekProdejky a Kasa
HomebankingOstatníXML

QR kódy

Novinka Popularitu elektronických plateb pomocí takzvaných QR kódů jste mnozí jistě už zaznamenali. Teď je můžete využívat také v ekonomickém systému POHODA. A vytvářet si můžete i svoje vlastní QR kódy.

POHODA: Zobrazený QR kód pro elektronické platby na náhledu vydané faktury.

Zásady a pravidla pro sdílení platebních údajů v rámci tuzemského platebního styku v české měně prostřednictvím QR kódů stanovuje Česká bankovní asociace. QR kód (Quick Response Code, což v doslovném překladu znamená „kód pro rychlou odpověď“) je dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce, který v sobě nese internetovou adresu, kontaktní informace či údaje pro elektronickou fakturaci.

POHODA: V sekci Globální nastavení/Doklady je nová volba, která umožňuje zobrazení QR kódů na tiskových sestavách.

Díky QR kódům můžete především předávat platební údaje a zrychlit tak fakturaci. Při úhradách Vámi vystavených faktur odpadá odběratelům nutnost přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje. Stačí mít v chytrém telefonu nebo tabletu nainstalovanou aplikaci banky. QR kód se z přijaté faktury vyfotí chytrým telefonem, resp. tabletem, a platební příkaz se do bankovní aplikace vyplní automaticky. Vytvořený příkaz stačí zkontrolovat, potvrdit a odeslat do banky.

POHODA: Dialogové okno Vlastnosti objektu slouží k nadefinování vlastního QR kódu.

Aktuálně tento standard podporují následující banky: Raiffeisen Bank, Komerční banka, ČSOB, ERA, Air bank a Česká spořitelna. Více informací ke QR kódům najdete na adrese: http://qr-platba.cz.

Jak? V ekonomickém systému POHODA je QR kód nově doplněn na některé tiskové sestavy v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky. Najdete je například na tiskových sestavách Faktura, Faktura v cizí měně, Vydaná zálohová faktura atd. Tedy na dokladech, které vystavujete svým zákazníkům (odběratelům).

Jak? Na zmíněných tiskových sestavách zobrazí POHODA QR kód automaticky pouze za předpokladu, že je částka k likvidaci (úhradě) větší než nula, u bankovních údajů je zadaný IBAN a jako forma úhrady je uveden typ převod.

Jak? Nechcete-li na dokladech QR kód zobrazovat, zrušte zatržení volby Povolit zobrazení QR platby na sestavách v agendě Globální nastavení/Doklady.

POHODA dále umožňuje také vlastní vytváření QR kódů. Pomůže Vám s tím editor tiskových sestav Report Designer, který je součástí každé instalace systému POHODA. Vytvořený QR kód můžete přidávat na další tiskové sestavy.

Jak? V programu Report Designer zvolíte povel Vložit/QR kód. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti objektu, ve kterém na záložce Text vložíte požadovaná databázová pole, nebo zapíšete text ručně. Na záložce QR kód určíte další parametry vytvářeného QR kódu, jako třeba způsob zakódování, tichou zónu nebo rámeček.

nahoru

Adresář

Novinka Ztrácíte kvůli velkému množství adres přehled o jejich aktuálnosti? POHODA E1 má pro Vás novinku v podobě hromadného ověřování a aktualizace adres přes informační systém ARES, a to třeba i pro stovky vybraných záznamů najednou.

POHODA: V nejvyšší řadě POHODA E1 se nyní nachází nový povel pro hromadnou aktualizaci ekonomických subjektů prostřednictvím systému ARES.

Ověřování ekonomického subjektu prostřednictvím informačního systému ARES je v programu POHODA již zaběhnutou praxí. Zatím jste však mohli v jednom okamžiku ověřovat vždy jen jednu vybranou firmu. Teď už je to jinak.

Jak? V agendě Adresář je připraven nový povel Záznam/Aktualizovat dle ARES… (Než jej použijete, nezapomeňte vybrat záznamy, které si přejete zkontrolovat.) Kliknutím na povel zobrazíte průvodce, který Vám s hromadnou aktualizací pomůže.

POHODA: Dialogové okno pro hromadnou aktualizaci adres zobrazuje také informace o maximálním počtu dotazů, které lze přes systém ARES aktualizovat v denním či nočním čase.

Bude-li na základě zadaného IČ nalezen v programu POHODA záznam s rozdílnou adresou, dojde k automatické aktualizaci údajů podle informačního systému ARES. Výsledky aktualizace zobrazí průvodce na poslední straně. Díky tomuto výpisu jednoduše zjistíte, u jakých záznamů (IČ) byla adresa změněna, jaké IČ se nepodařilo ověřit nebo které je neplatné. Tento soubor bude automaticky uložen do složky LOG v datové složce systému POHODA.

Jak? Probíhající kontrolu a aktualizaci můžete kdykoliv přerušit, a to tlačítkem Zastavit. Tlačítkem Pokračovat můžete proces znovu spustit. Aktualizace naváže tam, kde jste ji předtím stopli.

Novinka Do agend Adresář a Příkazy k úhradě byla přidána funkce pro ověřování spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů v registru plátců DPH.

POHODA: S ověřováním spolehlivosti plátců DPH v agendě Příkazy k úhradě Vám pomůže nový povel.

Jak? V agendě Příkazy k úhradě je možné tyto údaje ověřovat buď ručně prostřednictvím povelu Záznam/Registr plátců DPH…, nebo automaticky při uložení příkazu. Automatickou kontrolu bude POHODA provádět jen v případě, že je zatržena volba Provádět kontrolu v registru plátců DPH po uložení dokladu v agendě Globální nastavení/CRM.

Jak? V agendě Adresář můžete provést pouze ruční ověření, a to povelem Registr plátců DPH…, který naleznete pod ikonou u příslušného DIČ.

Novinka Při přenosech dokladů do agend Přijaté faktury, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury se nově spolu s adresou vkládají z adresáře také předkontace, členění DPH a účet pro fakturaci, jsou-li takové údaje u adresy vyplněny.

nahoru

Sklady

Novinka Díky nové volbě se můžete rozhodnout, zda chcete do dokladu přenést položku, která není aktuálně na skladě nebo je rezervována.

POHODA: Program Vám toto okno zobrazí vždy, když budete chtít přenést z jednoho dokladu do druhého skladovou položku, která není momentálně na skladě, případně je zarezervována.

Jak? Zjistí-li POHODA při přenosu položek mezi doklady, že požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno, zobrazí dialogové okno Zásoba není skladem. Toto okno obsahuje novou volbu Nevytvářet položky s nulovým množstvím. Pokud ji zatrhnete, do vytvářeného dokladu se položka, která není na skladě, nepřenese.

Novinka Nabídka Sklady je bohatší o nové tiskové sestavy. Pomohou vám s kontrolou zboží prodaného pod váženou nákupní cenou. Snadněji zjistíte, kdy jste se dostali do záporného zisku.

POHODA: Dvě nové sestavy zobrazující zásoby prodané pod cenou (podle zásob a podle pohybů) se nachází v nabídce tiskových sestav agendy Pohyby.

Jak? Tiskové sestavy Zásoby prodané pod cenou (dle pohybů)Zásoby prodané pod cenou (dle zásob) najdete v nabídce tiskových sestav agend Sklady/Pohyby a Sklady/Zásoby.

Jak? V dialogovém okně Tisk si můžete vybrat období, za jaké chcete údaje na jedné z těchto sestav zobrazit, a uvést i možnou odchylku vážené nákupní ceny. Zadáním kladné hodnoty navýšíte váženou nákupní cenu o uvedené procento. Pokud bude prodejní cena vyšší než vypočtená vážená nákupní cena, hodnoty na tiskové sestavy vůbec nevstoupí.

Novinka Je-li při výdeji, rezervaci či vkládání skladových položek do skladové reklamace jejich stav pod minimálním limitem, POHODA Vás na to upozorní.

POHODA: Pokud si přejete, aby Vás POHODA upozorňovala na zásoby se stavem pod nastaveným minimálním limitem, zatrhněte tuto volbu.

Jak? POHODA toto upozornění zobrazí pouze za předpokladu, že máte nastaven minimální limit pro konkrétní skladovou položku v agendě Sklady/Zásoby v poli Limit. Aby se upozornění zobrazilo pokaždé, když k této situaci dojde, zatrhněte si novou volbu Upozornit na výdej zásob pod minimální limit v agendě Globální nastavení/Sklady 1.

POHODA: Upozornění, které účetní program POHODA zobrazí, když se stav skladové položky dostane pod svůj nastavený minimální limit.

Přehled skladových položek, u nichž je stav zásoby pod limitem, naleznete na tiskové sestavě Podlimitní zásoby. Nově se můžete před zobrazením této sestavy rozhodnout, zda se má stav zásoby snížit o množství zahrnuté v rezervaci či reklamaci.

Jak? V dialogovém okně Tisk stačí zatrhnout volby Včetně rezervaceVčetně reklamace.

POHODA: V levé části dialogového okna Tisk vidíte dvě nové volby Včetně rezervace a Včetně reklamace. Jejich zatržení ovlivní hodnoty na tiskové sestavě Podlimitní zásoby.

Na tuto tiskovou sestavu byla také doplněn sloupec K objednání. Hodnota v něm Vám vlastně doporučuje množství, které máte objednat, abyste stav skladové položky dostali na hodnotu stanoveného minimálního limitu.

Novinka I agenda Cenové skupiny rozšířila s květnovou verzí programu své možnosti. Bohatší je například o další způsoby výpočtu cen u výrobků.

Ceny skladové zásoby typu Výrobek byly vždy tvořeny buď součtem cen jeho položek, anebo tak, že jste je stanovili sami ručně. Oba způsoby zůstaly zachovány a navíc teď ještě můžete odvozovat nákupní cenu od cen položek výrobku a prodejní cenu upravovat ručně.

POHODA: V agendě Cenové skupiny najdete hned několik nově přidaných voleb pro práci s cenami či slevami.

Jak? V agendě Cenové skupiny v poli Ceny výrobku vyberte možnost Nákupní cenu odvozovat od cen položek. Na základě této volby bude nákupní cena zašedlá, tedy nepřístupná pro ruční zápis, a její hodnota bude vždy vypočtena z cen jednotlivých položek výrobku. Pokud máte zatrženu volbu Při změně nákupní ceny přepočítat základní prodejní cenu, bude pak prodejní cena vypočtena automaticky na základě zadané marže, resp. rabatu.

Jak? Díky nové volbě zachováte ceny skladových zásob i v případě, že změníte nastavení cenové skupiny. Hodit se Vám to bude například při importu ceníku.

Jak? Novou volbu Při změně cenové skupiny nepřepočítávat ceny můžete zatrhnout v agendě Cenové skupiny.

Novinka V programu POHODA už nějaký čas existuje možnost automatického přepočtu vedlejších cen při změně nákupní ceny. Dříve byla schovaná pod volbou pro automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny. Teď jsou od sebe tyto volby odděleny a každá vystupuje sama za sebe. Vaše práce s automatickými přepočty cen a slev tak bude přehlednější a jednodušší.

Jak? Díky volbě Automatický přepočet vedlejších cen při změně nákupní ceny určíte, zda chcete vedlejší ceny přepočítat bez ohledu na to, zda je, či není zatržena volba pro automatický přepočet slev. V řadě POHODA E1 má nová volba vliv i na přepočet slev odvozených z vedlejších prodejních cen.

Novinka Vybrané prodejní ceny přepočítat vždy – to je další nováček v programu POHODA.

POHODA: Pokud nechcete pokaždé přepočítávat prodejní ceny, tuto volbu nezatrhávejte.

Díky nově přidané volbě můžete určit, aby se slevy a vedlejší ceny přepočítávaly i v případě, že v agendě Cenové skupiny nejsou zatrženy volby Automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny a Automatický přepočet vedlejších cen při změně nákupní ceny.

Jak? Volbu Vybrané prodejní ceny přepočítat vždy najdete v dialogovém okně Přepočet prodejních cen vybraných zásob, které zobrazíte prostřednictvím povelu Záznam/Přecenění prodejních cen… v agendě Zásoby.

nahoru

Účetnictví

Novinka K bankovnímu dokladu můžete odteď najednou vybrat všechny doklady, které jsou v systému POHODA vedeny pod stejným variabilním symbolem. Tuto novinku oceníte zejména při spárování dokladů s již uloženým bankovním dokladem, resp. výpisem z účtu.

POHODA: Nový povel v agendě Banka Vám umožní spárovat záznamy, které jsou vedeny pod shodným variabilním symbolem.

Jak? Nový povel Přidat likvidaci výběrem VS -> máte k dispozici v agendě Banka. Zobrazíte jej pomocí místní nabídky na záložce Likvidace.

Jak? Povel zpřístupní agendu se seznamem neuhrazených dokladů, které obsahují stejný variabilní symbol, jako je na vybraném bankovním dokladu. V seznamu mohou být zobrazeny rovněž neuhrazené doklady s vyplněnou adresou, která má v poli Smlouva (resp. v poli Číslo v případě, že máte zatrženou volbu Číslování zákazníků v agendě Globální nastavení/Adresář) zadaný shodný variabilní symbol.

Novinka Při mazání záznamu v agendě vám POHODA nově nabídne také odstranění navázaného záznamu v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přenesení povinnosti.

POHODA: Tento dotaz položí POHODA nově v případě, že se rozhodnete smazat nějaký záznam v agendě Přiznání DPH.

Nemáte-li do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přenesení povinnosti potřebné přístupové oprávnění, nebo pokud je výpis z evidence pro daňové účely již elektronicky odeslán, zruší se pouze vazba na vytvořené přiznání k DPH.

Novinka Při podání dodatečného daňového přiznání můžete nově vyplnit i důvody, proč přiznání podáváte.

POHODA: Do agendy Přiznání DPH přibyl prostor, kam můžete rozepsat důvody, proč dodatečné daňové přiznání podáváte.

Jak? Nové textové pole naleznete u vystaveného dodatečného daňového přiznání na záložce Změna režimu, vyrovnání v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH. Vyplněné údaje se použijí při elektronickém podání.

Novinka Potřebujete vidět podklady pro účely daně z přidané hodnoty podle § 100a rozdělené podle jednotlivých zemí? Nová soupiska vám to poví.

POHODA: Mezi tiskovými sestavami agendy Přiznání DPH se nachází nová soupiska. Zobrazuje doklady, které vstoupily do evidence pro účely DPH podle §100a.

Nová tisková sestava Zvláštní evidence DPH podle § 100a je rozdělena podle členění DPH a kódů států odpovídajícím zvláštnímu ustanovení o evidenci DPH v § 100a odst. 1 a 3. Do soupisky vstupují pouze doklady s členěním typu D01 – Pořízení zboží z jiného státu EU, U09 – Zasílání zboží do jiného členského státu a U10 – Zasílání zboží do jiného členského státu – nezapočítat do koeficientu.

Jak? Soupisku naleznete v nabídce tiskových sestav agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH.

Novinka Nově je možné v agendě Účetnictví/Analýza použít stejný rozsah analytického členění účtů, jaký máte nadefinovaný v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování.

nahoru

Majetek

Novinka Podle účetního standardu č. 708 obecně platí, že mohou příspěvkové organizace při sestavování odpisového plánu stanovit hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení. Tuto hodnotu můžete nově zadat i přímo v programu POHODA.

POHODA: Nové pole umožňuje příspěvkovým organizacím zadat do programu POHODA hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku.

Nestanoví-li si příspěvková organizace jinak, je významná hranice ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku.

Jak? K zadání požadované hodnoty účetní zůstatkové ceny slouží v programu POHODA pole Účet. ZC v agendě Majetek/Majetek. Na základě zadaného odpisového plánu vypočítá POHODA účetní odpisy, ale pouze do hodnoty pořizovací ceny ponížené o hodnotu zadanou v poli Účet. ZC. Při vyřazení majetku je pak nutné neodepsanou účetní zůstatkovou cenu ručně zaúčtovat v agendě Interní doklady.

Novinka Byla provedena optimalizace výpočtu odpisů a zůstatkových cen u souboru hmotného majetku. Zároveň byly do agendy Majetek přidány i dvě nové tiskové sestavy.

POHODA: Nový inventurní soupis souboru majetku najdete v tiskových sestavách agendy Majetek.

Prostřednictvím tiskové sestavy Inventurní soupis souboru majetku zjistíte soupis účetních a daňových odpisů, oprávek a zůstatkových cen pro vybrané soubory majetku. Vyřazené předměty souboru hmotného majetku včetně data vyřazení a zůstatkových cen naleznete na tiskové sestavě Soupis vyřazených předmětů souboru HM.

Jak? Nové soupisky naleznete v seznamu tiskových sestav agendy Majetek/Majetek.

nahoru

Prodejky, Kasa a Kasa Offline

Novinka Prodejky teď také můžete zaúčtovat přímo z agendy Kasa.

Do zaúčtování vstoupí pouze nezaúčtované prodejky, které jsou vytvořené na dané kase. Nezáleží přitom, který uživatel prodejku vytvořil. Pokud budete chtít zaúčtování prodejek zrušit, můžete tak učinit pouze v agendě Prodejky.

POHODA: K zaúčtování prodejek z agendy Kasa můžete použít buď nový povel v nabídce Záznam, anebo dotykový displej.

Jak? Pro zaúčtování prodejek zvolte v agendě Kasa povel Záznam/Zaúčtovat prodejky... Jestliže používáte dotykový displej, najdete tento povel pod tlačítkem Funkce 2.

Jak? Pokud chcete některému uživateli agendy Kasa zamezit možnosti prodejky zaúčtovat, přejděte do agendy Přístupová práva, kde ve stromu práv Sklady/Prodejky/Ostatní zrušte zatržení u volby Zaúčtování prodejek.

Novinka Rozšířily se i možnosti pro zaúčtování dokladů typu Vklad a Výběr. Kromě agendy Prodejky je můžete zaúčtovat již také z agendy Kasa.

POHODA: Z agendy Kasa teď můžete zaúčtovat také doklady typu Vklad a Výběr.

Jak? Pro zaúčtování vkladů a výběrů slouží povel Záznam/Zaúčtovat vklady a výběry… Na dotykovém displeji Vaší kasy se tento povel nachází pod tlačítkem Funkce 2.

Jak? Pokud povel použijete, dialogové okno Zaúčtování vkladů a výběrů zobrazí informaci o tom, kolik dokladů je připraveno k zaúčtování. Dále uvidíte součty vkladů a výběrů, a to podle jednotlivých forem úhrad. Přímo v tomto dialogovém okně můžete upravit datum zaúčtování a zvolit pokladnu, do které se mají automaticky vytvořit doklady.

Jak? Tlačítkem Zaúčtovat vytvoříte pro každý záznam v agendě Prodejky samostatný pokladní doklad. Pro vklady půjde o příjmové pokladní doklady, u výběrů to budou výdajové pokladní doklady.

Jak? Jestliže si nepřejete, aby některý konkrétní doklad do zaúčtování vstoupil, označte jej nejprve příznakem Bez zaúčtování. Tento příznak se nabídne po použití povelu Neúčtovat v nabídce Záznam.

POHODA: Výběry a vklady, které nemají být v agendě Prodejky zahrnuty do zaúčtování, označte.

Jak? Všechny zaúčtované doklady jsou označeny datem zaúčtování a není možné je upravovat. Zrušení zaúčtování provedete opětovným vyvoláním dialogového okna Zaúčtování vkladů a výběrů, kde použijete tlačítko Odznačit. Pokladní doklady, které byly vytvořeny zaúčtováním, však musíte vymazat ručně.

Zaúčtování vkladů a výběrů či následné zrušení této operace může provést jedině uživatel, který má nastavené právo Zaúčtování vkladů a výběrů, resp. Zrušení zaúčt. vkladů a výběrů ve stromu práv Sklady/Prodejky/Ostatní v agendě Přístupová práva.

POHODA: Nezapomeňte v agendě Přístupová práva zatrhnout odpovídající volby, chcete-li, aby mohli uživatelé agendy Kasa zaúčtovávat prodejky, vklady a výběry.

Novinka Díky sloupci Zdroj dokladu v agendách Pokladna a Ostatní pohledávky můžete rychleji vyhledat doklady, které vznikly zaúčtováním tržeb nebo vkladů a výběrů

.

Jak? S chytrými dynamickými záložkami programu POHODA to jde opravdu snadno. Stačí, když sloupec Zdroj dokladu označíte kliknutím myši na jeho záhlaví a kliknete buď na dynamickou záložku Prodejky – tržba, nebo na Prodejky – vklady a výběry.

nahoru

Novinka POHODA dříve automaticky předpokládala, že po zaúčtování prodejek následoval fyzický odvod tržeb v hotovosti do vybrané pokladny. Proto pokaždé, když jste prodejky zaúčtovali, byla aktualizována tisková sestava Stav hotovosti a cenin, a to bez ohledu na to, zda k fyzickému odvodu skutečně došlo. Program v tomto směru pozměnil své chování a tiskovou sestavu nově zaktualizuje i v případě, že odvod tržby uděláte prostřednictvím dokladu typu Výběr.

Jak? Pokud chcete tržby z prodeje odvádět do pokladny prostřednictvím dokladu typu Výběr, zrušte zatržení volby Zaúčtováním prodejek se odvádí tržba v hotovosti v agendě Globální nastavení/Prodejky. Teprve poté bude tisková sestava Stav hotovosti a cenin obsahovat aktuální údaje.

POHODA: Pokud odvádíte tržby prostřednictvím dokladu typu Výběr, zrušte zatržení u této volby.

Novinka Další novinka se tentokrát snaží o to, abyste si mohli nastavit pracovní prostředí kasy tak, jak vám to bude nejlépe vyhovovat. Nově si proto můžete určit vlastní pořadí polí ve formuláři této agendy.

V sekci Nová položka dokladu v agendě Kasa bylo doposud jako první zobrazeno vždy pole Množství. Teď si můžete pořadí polí změnit a na prvním místě mít třeba kód.

POHODA: Pořadí polí zobrazovaných ve vystavované prodejce si můžete navolit podle svých potřeb.

Jak? Pořadí polí Množství, Kód, PLU a EAN změníte v dialogovém okně Nastavení formuláře agendy Kasa. Zobrazíte si jej přímo z agendy Kasa, když použijete povel Nastavení/Nastavení formuláře…

Toto dialogové okno disponuje také volbou Uzamknout rozvržení agendy. Pokud ji zatrhnete, nebude možné jakkoliv dále upravovat vzhled agendy.

Novinka Kasa má pro vás připraven daleko komfortnější způsob, jak vložit do dokladu skladovou položku, která má více měrných jednotek.

Praxe byla doposud taková, že jste museli skladovou položku obsahující více měrných jednotek upravovat ručně poté, co jste ji přenesli do dokladu. Nyní stačí, když před vložením skladové položky do dokladu použijete novou funkci pro změnu měrné jednotky.

POHODA: Dialogové okno usnadňuje práci při vkládání položky do dokladu, která je evidována s více měrnými jednotkami.

Jak? Pomocí této ikony se nejprve přepnete do režimu změny měrné jednotky. Teprve ve chvíli, kdy vyberete skladovou zásobu, Vám POHODA zobrazí pomocníka v podobě dialogového okna Výběr měrné jednotky zásoby. Zde si můžete vybrat měrnou jednotku, kterou požadujete.

Jak? Měrnou jednotku můžete změnit i  z dotykového displeje.

Novinka Zúžený seznam s používanými formami úhrad, který se definuje v agendě Nastavení/Kasy/Kasy, sloužil dříve v situacích, kdy se prodej skládal z více způsobů úhrady. Nově se bude nabízet i při prodeji, za který vám zákazník platí například jen kartou.

POHODA: Sekce Formy úhrad umožňuje nadefinovat používané způsoby úhrad.

Jak? V agendě Kasy v sekci Formy úhrad zatrhněte volbu Nabízet pouze vybrané formy úhrady. Díky této volbě Vám dialogové okno Vyúčtování prodeje nabídne výběr z předem nastavených způsobů úhrad, i když bude prodej hrazen jen jednou formou úhrady.

Novinka Pokud si u formy úhrady v cizí měně zatrhnete volbu Nastavit kurz automaticky, nemusíte již otevírat agendu Formy úhrad, aby se kurz automaticky načetl. Nově se bude kurz z kurzového lístku načítat při prvním otevření účetní jednotky.

Jak? Volbu naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad.

Jak? Pokud otevřete účetní jednotku až po 14:30 hod., tedy poté, co dojde k aktualizaci kurzového lístku ze strany České národní banky, a chcete, aby se načetl kurz z předešlého dne, zatrhněte volbu Použít včerejší kurz.

POHODA: Načítání kurzu z předešlého dne umožňuje nová volba v seznamové agendě Formy úhrad.

nahoru

Homebanking

Novinka Pokud se POHODA pokusí spárovat doklady pomocí čísla smlouvy, nebude již kontrolovat uvedený protiúčet a částku na dokladu.

Při párování dokladů, kde nesouhlasil načítaný variabilní symbol s tím, který byl uveden na dokladu, se POHODA v minulosti pokusila ještě ověřit, zda údaj (načítaný variabilní symbol) náhodou nesouhlasí s číslem uvedeným v poli Smlouva, resp. Číslo zákazníka v agendě Adresář. Pokud takový záznam našla a souhlasily rovněž uvedený protiúčet a částka dokladu, došlo ke spárování platby s dokladem. Nově už kontrolu protiúčtu a částky dokladu neprovádí.

Novinka U tuzemského příkazu k úhradě můžete nově vyplnit upřesňující zprávu určenou pro příjemce dané platby.

POHODA: Pokud chcete v příkazu k úhradě upřesnit důvod platby, můžete tak učinit v poli Zpráva pro příjemce.

Pole Zpráva pro příjemce se nachází na záložce Položky příkazu v agendě Příkazy k úhradě. Text, který zde zapíšete, vstoupí do těchto formátů elektronického bankovnictví: KB Best, KB Data, ČS a ČSOB – formát ABO a Multicash.

Novinka Do programu POHODA byla přidána podpora pro ING banku.

Novinka Při načítání bankovních výpisů do agendy Banka se teď můžete rozhodnout, zda chcete či nechcete importované bankovní doklady automaticky spárovat s jednotlivými pohledávkami a závazky.

POHODA: POHODA nebude automatickou likvidaci provádět, pokud nezatrhnete tuto možnost v průvodci importem bankovních výpisů.

Jak? Prostřednictvím povelu Záznam/Načtení výpisů… zobrazíte Průvodce importem bankovních výpisů, ve kterém je nová volba Aut. likvidace. Tato volba je zatržena jako výchozí a POHODA se tak pokaždé automaticky pokusí o spárování pohledávek a závazků. Pokud si automatické spárování nepřejete a raději si jej uděláte sami, zrušte zatržení u této volby.

nahoru

Ostatní

Novinka POHODA Komplet má pro Vás připravenu rychlejší variantu pro převod databáze. Tuto novinku doporučujeme především účetním jednotkám, které mají opravdu velké množství dat.

Pokud je databáze účetní jednotky vytvořena ve starší verzi programu POHODA, zobrazuje se standardně při otevření účetní jednotky dialogové okno pro převod dat do novější verze. Dříve se data převáděla vždy do úplně nové databáze. U nového způsobu převodu se však nová databáze nevytváří, upraví se pouze schéma původní databáze a zároveň se před převodem vytvoří vždy záloha původní databáze.

POHODA: Rychlejší převod databáze bez obnovy pomůže účetním jednotkám, které mají velké množství dat.

Jak? Chcete-li používat nový a rychlejší převod dat, pak v dialogovém okně, které se po aktualizaci programu zobrazí při otevření účetní jednotky, vyberte možnost Převod bez obnovy databáze.

Jak? Nový způsob převodu databáze byl doplněn i do průvodce správou databází, který otevřete prostřednictvím povelu Správa databází… v nabídce Databáze v agendě Účetní jednotky. Na první straně průvodce zatrhněte volbu Údržba databáze. Na další straně si můžete u volby Převod databáze vybrat ze dvou nabízených způsobů převodu, a sice S obnovou databáze (převede data do nové databáze) nebo Bez obnovy databáze (upraví schéma původní databáze).

POHODA: S možností rychlejšího převodu databáze se setkáte také v průvodci správou databáze.

Novinka Při odesílání e-mailu prostřednictvím SMTP klienta můžete nově vyplňovat příjemce i do polí Kopie a Skrytá kopie.

POHODA: V e-mailu, který chcete odeslat z programu POHODA, můžete vyplnit příjemce i do polí Kopie a Skrytá.

Novinka Tiskopis Přehled o výši pojistného typu oprava nebo storno můžete na ČSSZ elektronicky podat také přes svoji datovou schránku.

Jak? Pokud chcete vytvořit XML soubor pro ruční odeslání přes datovou schránku, zvolte v průvodci pro podání přehledu volbu Podat elektronicky pomocí datové schránky. Pak jen vyberte typ přehledu a na poslední straně průvodce zadejte složku, do které se má XML soubor uložit. Při tomto způsobu podání není nutné podepsat data certifikátem.

POHODA: Přehled o výši pojistného můžete elektronicky podat také přes datovou schránku.

Jak? Při vybrání typu přehledu Opravný nebo Storno se zpřístupní pole ID podání. Jedná se o ID původního podání, které zjistíte ve své datové schránce.

Jak? XML soubor vytvoříte tlačítkem Export, které naleznete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Přehled o výši pojistného v agendě mzdy daného měsíce. Vytvořený soubor poté odešlete do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk).

Novinka Nově vám dává POHODA na výběr, zda chcete po aktualizaci programu používat i nadále svoje tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu, anebo zda chcete použít originální tiskovou sestavu. Tuto možnost dostanete pokaždé, kdy se v aktualizaci programu POHODA objeví novější verze originální tiskové sestavy.

Standardně platí, že po aktualizaci programu POHODA zůstávají tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu beze změn. Pokud však nová aktualizace systému POHODA obsahuje novější verzi originální tiskové sestavy, než je verze, z níž jste si vytvořili uživatelskou náhradu originálu, je zapotřebí se rozhodnout, jakou verzi tiskové sestavy chcete používat.

POHODA: Toto dialogové okno se otevře při náhledu na tiskovou sestavu v případě, že instalace nové aktualizace programu POHODA obsahuje novější verzi originální tiskové sestavy.

Jak? Při prvním otevření tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu se zobrazí dialogové okno Aktualizace sestavy. Toto dialogové okno se zobrazí pouze v případě, že jste si nainstalovali novou aktualizaci programu POHODA, která obsahovala novější verzi vybrané tiskové sestavy. V něm si zvolíte, jakou verzi tiskové sestavy chcete nadále používat. Tedy zda aktualizovaný originál tiskové sestavy, anebo svoji uživatelskou kopii.

Jak? Pokud zvolíte první možnost, dojde k vložení aktualizované originální předlohy sestavy a vámi upravenou tiskovou sestavu (uživatelskou náhradu originálu) převede na běžnou uživatelskou sestavu. Ta bude automaticky navázána na aktualizovaný originál sestavy. Výhodou této varianty je, že nepřijdete o svoje úpravy a budete mít zároveň k dispozici originální předlohu sestavy. Druhá možnost neprovede aktualizaci originální předlohy a POHODA vždy zobrazí jen vaši upravenou tiskovou sestavu.

Novinka Historii změn a úprav můžete sledovat v mnoha dalších polích programu POHODA.

Jak? Historii úprav v záznamech, které uživatelé v programu POHODA udělali, můžete nyní sledovat také u polí Předkontace, Členění DPH, Středisko, Činnost, Zakázka a mnoho dalších. Pokud založíte novou účetní jednotku, bude sledování historie probíhat automaticky. Ve své stávající účetní jednotce si musíte sledování historie nastavit. Nastavení proveďte v agendě Globální nastavení v sekci Historie.

POHODA: Ukázka sledování historie změn v agendě Vydané faktury.

Novinka V programu POHODA byl aktualizován číselník zemí a konstantních symbolů.

nahoru

XML

Novinka XML komunikace byla rozšířena o sekci pro tisk záznamů z programu POHODA. Vytisknout můžete právě importovaný doklad nebo již existující doklad v programu POHODA.

Jak? Pro tisk právě importovaného dokladu stačí do XML souboru přidat sekci , ve které definujete ID požadované tiskové sestavy a parametry tisku, například počet kopií a tiskárnu.

POHODA: Vzorové schéma ukazuje příklad tisku již existujícího dokladu z agendy Prodejky.

Jak? Pro tisk již existujícího dokladu v programu POHODA musíte vytvořit nový XML požadavek, který bude také obsahovat sekci . V tomto případě je nutné definovat ID dokladu, který chcete vytisknout, zdrojovou agendu a ID tiskové sestavy. Uvést můžete i parametry tisku.

Jak? ID sestavy zjistíte v dialogovém okně Tisk, když si u vybrané tiskové sestavy zobrazíte její vlastnosti. Povel pro jejich zobrazení najdete v místní nabídce, kterou rozbalíte kliknutím pravého tlačítka myši.

Novinka Formát XML je rozšířeným formátem pro předávání informací v elektronické podobě. Lze jej využít například pro přenos dat nejen mezi různými účetními jednotkami, ale i mezi různými aplikacemi. Z tohoto důvodu jsme se snažili XML export dat ještě více usnadnit a zrychlit. Můžete například na pobočce vyexportovat vydané faktury a na centrále je poté naimportovat také jako vydané faktury.

Jak? V jakékoliv agendě stačí vybrat požadované záznamy pro export a zvolit povel Export do XML…, který najdete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Otevře se průvodce Uživatelský XML export, kde první strana slouží pro zadání složky a názvu souboru a druhá pro výběr typu exportu.

Jak? V průvodci si také zvolte, zda je vyexportujete do formátu XML, vytvoříte XML pro zpětný import do programu POHODA nebo použijete vlastní formát exportu přes XSLT šablonu.

Novinka Pokud má skladová položka v agendě Zásoby přiřazenou svázanou zásobu, můžete se nově při importu dokladu rozhodnout, zda ji chcete do dokladu také vložit.

Import dokladu byl rozšířen o parametr . Pokud ho ve svém XML uvedete, můžete dále nastavit, jestli se skladová položka importuje včetně svázaných položek.

Novinka Byla přidána podpora XML exportu agend Účetní deník a Banka.

nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503307 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout