Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Je možné v programu PAMICA vytvořit potvrzení příjmů zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen zaslat formou datové zprávy na základě výzvy od Úřadu práce ČR?

odpověď

Ano, pokud jste obdrželi výzvu k doložení příjmů zaměstnance, můžete přiložený XML soubor naimportovat do programu PAMICA. Načtení provedete v agendě Podání/Potvrzení příjmů pomocí volby Záznam/Import Potvrzení příjmů.

V otevřeném průvodci nastavíte složku, ve které je XML soubor s potvrzením příjmů uložen. Dále můžete nastavit i složku, do které se mají již naimportované XML soubory přesunout. Po zvolení tlačítka Další vyberete konkrétní XML soubory, které si přejete naimportovat.

Po dokončení průvodce se v agendě Potvrzení příjmů vygeneruje záznam s potvrzením příjmů příslušného zaměstnance. Pokud dojde na základě shodného rodného čísla ke spárování potvrzení příjmů se zaměstnancem z agendy Personalistika, automaticky se do tohoto potvrzení na záložku Příjmy načtou příjmy za požadované období.
V případě, že nebude k záznamu s potvrzením příjmů připojený žádný zaměstnanec, může to být z důvodu rozdílnosti rodného čísla. K takovému potvrzení příjmů je nutné připojit příslušného zaměstnance ručně, a to prostřednictvím povelu Připojit zaměstnance z místní nabídky, kterou vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši v tabulce.
Příjmy do potvrzení příjmů následně můžete načíst pomocí povelu Záznam/Načtení příjmů. Příjmy zaměstnance za rozhodné období se vyplní na záložce Příjmy. Uvedené příjmy můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Potvrzení příjmů odešlete elektronicky ve formátu XML do datové schránky Úřadu práce ČR prostřednictvím povelu Záznam/Odeslání Potvrzení příjmů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím