Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Pomocí které složky mohu zadat srážku celkovou částkou, kdy není stanovena měsíční výše srážky, ale je určena pouze celková výše pohledávky, která se má zaměstnanci postupně srážet?

odpověď

Srážku, u které není stanovena měsíční výše srážky, ale je určena pouze celková výše pohledávky, která se má zaměstnanci postupně srážet, můžete zadat pomocí složky "S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce". Na záložce Trvalé srážky
v agendě Personalistika vyplňte ve složce srážky potřebné údaje, jako je například měsíc, od kterého se má srážka začít provádět, druh srážky, celkovou výši srážky a platební údaje. Program PAMICA v každém měsíci srazí maximální možnou částku, kterou je zaměstnanci dle platné legislativy možné srazit a zbytek srážky přenese automaticky do dalšího měsíce, dokud nebude srážka uspokojena v plné výši.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím