Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Proč není možné vystavit mzdu pro dohodu o provedení práce, resp. dohodu o pracovní činnosti s druhem mzdy bez úvazku?

odpověď

Od 1. října 2023 je nově povinností zaměstnavatele stanovit rozvrh pracovní doby pro zaměstnance pracující na dohody mimo pracovní poměr a seznámit je s ním nejpozději 3 dny předem, pokud se s nimi nedohodne na kratší době.

V agendě Personalistika/Pracovní poměry je nutné zaměstnancům s dohodami (DPP nebo DPČ) změnit druh mzdy bez úvazku na časovou, měsíční nebo úkolovou mzdu.
Dále je potřeba stanovit rozvrh pracovní doby. Zaměstnancům lze nastavit např. turnusové rozvržení pracovní doby, kdy je možné skutečně odpracované hodiny zadat individuálně až ve vystavené mzdě.
V případě, že evidujete rozvrh pracovní doby zaměstnanců pracujících na dohody mimo program PAMICA, můžete těmto zaměstnancům nastavit v poli Rozvrh pracovní doby Individuální. Pro tento rozvrh není vyžadováno zadat režim organizace ani sjednaný týdenní úvazek, zároveň není zaměstnanci rozvržena pracovní doba na jednotlivé směny. Zaměstnanci je možné směny rozvrhnout až ve vystavené mzdě na záložce Úvazek. Rozvržení směn je určující pro správnou evidenci překážek na straně zaměstnance, resp. zaměstnavatele. V případě, že evidenci pracovní doby máte vedenou mimo program PAMICA, rozvržení směn není nutné na záložce Úvazek uvádět.
Celkovou odpracovanou dobu zadáte pomocí složek mezd ve vystavené mzdě zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím