Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jakým způsobem zadat zaměstnanci paušální náhradu nákladů za práci na dálku?

odpověď

U zaměstnanců, kterým poskytujete paušální náhradu nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce, je možné v agendě Personalistika/Pracovní poměry přednastavit na záložku Trvalé složky mzdy složku Z22 Paušál za práci na dálku. U složky můžete přednastavit hodinovou výši paušální náhrady nákladů.

Ve vystavené mzdě následně doplníte u složky Z22 do pole Odpracováno počet hodin, které zaměstnanec odpracoval na dálku. V případě, že se rozhodnete poskytovat hodinovou výši paušální náhrady nákladů vyšší, než je stanovena vyhláškou č. 299/2023 Sb., program automaticky vypočítá nadlimitní část paušální náhrady a po zadání počtu hodin odpracovaných na dálku o tuto nadlimitní část automaticky navýší základ sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů.

V agendě Mzdy/Definice složek mezd můžete u složky Z22 Paušál za práci na dálku zvolit, zda o něm budete účtovat. V poli Zaúčtování vyberte z možností Zaúčtovat, resp. Neúčtovat. Toto nastavení můžete provést i na dialogu složky mzdy ve vystavené mzdě daného zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím