Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak mohu vytvořit závazek za úrazové pojištění?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Instituce 2 zadejte základní údaje pro úrazové pojištění zaměstnanců, především pojišťovnu, účet a sazbu. Sazbu zadejte v promile podle převažující činnosti v organizaci. Předkontace pro zaúčtování úrazového pojištění za zaměstnance nastavte v agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Zaúčt. - ostat. závazky. Po vystavení všech mezd za požadované čtvrtletí zvolte v agendě Personalistika/Pracovní poměry z nabídky Záznam povel Úrazové pojištění. Tato funkce provede výpočet a zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Úrazové pojištění na příslušné čtvrtletí se počítá z vystavených mezd předchozího čtvrtletí. Vygenerovaný závazek s textem Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu bude v případě nastaveného propojení v agendě Nastavení/Globální nastavení sekci XML komunikace přenesen do ekonomického systému POHODA, do agendy Ostatní závazky. Zároveň je tento doklad uložen v agendě Doklady/Doklady.

Výši základu, ze kterého bylo úrazové pojištění vypočteno, lze zjistit z tiskové sestavy Úrazové pojištění v agendě Personalistika/Pracovní poměry.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím