Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > U zaměstna...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

U zaměstnance mám na záložce Daně a pojistné nastaven typ Bez odvodu zálohy na daň. Ve mzdě se mi správně nepočítá daň z příjmů. Pokud následně tisknu zaměstnanci sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech, nejsou na sestavě vyplněny hodnoty zdanitelného příjmu a základu daně z příjmů na řádku 1 a 8. Co mám špatně nastaveno?

odpověď

V agendě Personalistika/Pracovní poměry pravděpodobně u příslušného pracovního poměru máte odtrženou možnost Daň
z příjmů. Doporučujeme tedy pole Daň z příjmů zatrhnout a znovu vystavit mzdy. Ve vystavené mzdě nyní bude na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance v sekci Daň z příjmů vyčíslen zdanitelný příjem a základ daně. Pokud zaměstnanec
má v Personalistice na záložce Daně a pojistné uveden typ Bez odvodu daně z příjmů, nebude vypočtena daň z příjmů.

Do tiskové sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech se nyní již budou načítat správné hodnoty.
Pokud se tato situace vyskytla i v již zaúčtovaných mzdách, bylo by nutné mzdy zpětně upravit.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím