Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Rádi bycho...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Rádi bychom zaměstnancům poskytovali benefit ve formě tzv. "sick days", zdravotního volna. Je to v programu PAMICA možné?

odpověď

Práci s benefitem sick days můžete nastavit u jednotlivých zaměstnanců v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená zatržením pole Nárok na sick days. Hodnotu ročního nároku zdravotního volna ve dnech nastavíte v Uživatelském nastavení. Další úpravy nároku, včetně sledování čerpání tohoto volna najdete u zaměstnanců na záložce Dovolená v agendě Pracovní poměry.
V definicích složek mezd najdete složky V18 Sick days, V18a Sick days - v hodinové sazbě a V18b Sick days - celkovou částkou. U složky V18 nastavte výši sazby náhrady v procentech, výchozí hodnota je 0%. Náhrada za zdravotní volno bude vypočtena z částky průměrného výdělku a zadaného procenta. U složky V18a nastavte sazbu náhrady. Náhrada se vypočte z hodin volna a zadaného hodinového výdělku a bude vynásobena zadanou procentní sazbou náhrady. Při použití složky V18b se celková náhrada za zdravotní volno zadává ve vystavené mzdě.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím