Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Potřebuji...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Potřebuji mzdu jednoho zaměstnance rozúčtovat na více zakázek. Jak to mohu udělat?

odpověď

Na výběr máte dva způsoby řešení:

1. Pokud je zaměstnanec odměňován časovou mzdou, ve mzdě je možné zadat více složek mzdy C01 - Časová mzda vždy s uvedením počtu hodin odpracovaných na jedné zakázce. Ve složce vyplňte pole Zakázka. Pokud má zaměstnanec měsíční mzdu, lze obdobně využít složku M07 - Základní mzda pro část měsíce. Ve složce uveďte počet hodin odpracovaných na jedné zakázce a celou měsíční sazbu. Mzda se vypočítá v poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku zaměstnance. Opět ve složce vyplňte pole Zakázka. 
Při zaúčtování mezd v Globálním nastavení v sekci Zaúčt. - interní doklady zatrhněte variantu Detailní zaúčtování.

2. Mzdu je možné rozúčtovat pomocí procentní tabulky. V Globálním nastavení v sekci Nastavení zatrhněte pole Rozúčtovat mzdu procentní tabulkou. Po zatržení pole se do agendy Pracovní poměry a do měsíčních mezd přidá záložka Rozúčtování, na které je možné uvést procentní podíl zakázek na mzdě nebo počet hodin odpracovaných na zakázkách.

Rozúčtování na zakázky bude použito nejen pro hrubé mzdy, ale také pro pojistné placené zaměstnavatelem. Při rozúčtování podle dalších členění, například středisek a činností budete postupovat stejně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím