Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Jakým způs...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jakým způsobem lze zadat zaměstnanecké benefity s osvobozením do poloviny průměrné mzdy?

odpověď

Zaměstnanecké benefity zadáte složkou mzdy Z23 Zaměstnanecké benefity, která sleduje limit pro osvobození do poloviny průměrné mzdy, tj. v roce 2024 do částky 21 983 Kč. Částky nad tento limit budou podléhat odvodu sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů a automaticky o ně budou tyto základy navýšeny. Hodnota benefitu neovlivní výši mzdy, protože se jedná o osvobozené nepeněžní příjmy na straně zaměstnance.

V agendě Pracovní poměry je možné zaměstnancům přednastavit zaměstnanecké benefity jako trvalou složku mzdy na záložce Trvalé složky mzdy.

Složku je také možné hromadně vložit do vystavených mezd za jednotlivé měsíce pomocí povelu Záznam/Vložit složky mezd. Po zvolení povelu se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, kde zvolíte Skupinu Mimomzdové prostředky a složku mzdy Z23. Do tabulky pak můžete zadat výši benefitů. Po zvolení povelu Vložit bude vybraným zaměstnancům vložena složka mzdy Z23 Zaměstnanecké benefity. Pro načtení dat z externího csv souboru je v dialogovém okně Hromadné vložení složek mezd určen povel Načíst.

Na dialogu složky mzdy je pole Korekce, do kterého můžete uvést součet již poskytnutých benefitů evidovaných pomocí jiných složek mezd, u kterých není sledován limit pro osvobození. Hodnota zadaná do pole Korekce neovlivní celkovou částku ve složce mzdy Z23, ale bude započtena do limitu pro osvobození. Pole Korekce je možné využít i v případě přechodu z jiného mzdového systému.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím