Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Jak progra...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak program PAMICA vypočte částku exekuční srážky?

odpověď

Program PAMICA postupuje v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu, srážky se provádějí z čisté mzdy, ve které není zahrnut případný daňový bonus. Stanoví se základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb.

Od 1. 4. 2022  tvoří základní nezabavitelnou částku dvě složky:
na osobu povinného 8 298,75 Kč
na každou vyživovanou osobu 2 766,25 Kč
Hranice, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení je pro rok 2022 od 1. 4.  stanovena na 22 130 Kč. Tvoří ji dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. PAMICA aktuálně nepočítá se zvýšením normativních nákladů na bydlení o 1 120 Kč.

Základní nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřitelnou v celých korunách. Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělí na třetiny. Přesahuje-li zbytek čisté mzdy hranici, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, dělí se na třetiny jen tato částka. Pro rok 2022 tedy činí maximální výše třetiny 7 376 Kč. Uspokojování v rámci jednotlivých třetin probíhá takto:
III. třetina náleží zaměstnanci
II. třetina slouží k uspokojování pouze přednostních pohledávek
I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek
Zůstane-li ještě nějaká část z plně zabavitelné částky po uspokojení pohledávek z první a druhé třetiny, vyplatí se zaměstnanci.


Příklad č. 1 - nižší příjmová skupina zaměstnanců
Zaměstnanec má čistou mzdu 17 370 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč, sleva na poplatníka). Zaměstnanec platí výživné ve výši 
4 000 Kč na základě soudního rozhodnutí. 
Zaměstnanci zadáte srážku S01 na záložku Trvalé srážky v agendě Personalistika. Druh srážky bude běžné výživné. 
Výpočet jednotlivých třetin: 17 370 - 8 299 (základní nezabavitelná částka) =  9 071 Kč < 22 130 Kč
Třetina činí 9 071/ 3 = 3 023 Kč. Částka 9 071 se zaokrouhlí na 9 069, aby třetina byla celé číslo. Zbytek 2 Kč se připočte k základní nezabavitelné částce a vyplatí se zaměstnanci. 
III. třetina náleží zaměstnanci, II. třetina slouží k uspokojování přednostních pohledávek, použije se celá výše II. třetiny, což však nepokryje celou výši výživného. I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek, použije se ještě část I. třetiny 977 Kč. Přednostní pohledávka je uspokojena v celé výši 4 000 Kč.
Zaměstnanci bude vyplaceno 8 301 Kč (základní nezabavitelná částka)  + 3 023 (III. třetina) + 2 046 (zbytek I. třetiny) = 13 370 Kč.
Kontrola 4 000 + 13 370 = 17 370 Kč (čistá mzda).

Příklad č. 2 - vyšší příjmová skupina zaměstnanců
Zaměstnanec má čistou mzdu 34 917 Kč (hrubá mzda 42 000 Kč, sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na 1 dítě). Zaměstnanec platí výživné ve výši 6 500 Kč na základě soudního rozhodnutí a nepřednostní srážku v celkové výši 50 000 Kč. Zaměstnanec má 1 vyživovanou osobu.
Zaměstnanci zadáte složku srážky S01 pro výživné a S01a pro nepřednostní pohledávku na záložku Trvalé srážky v agendě Personalistika. U každé srážky určíte správně druh srážky (běžné výživné a nepřednostní pohledávka).
Výpočet jednotlivých třetin: 34 917 - 11 065 (základní nezabavitelná částka) = 23 852 Kč > 22 130 Kč
23 852 - 22 130  = 1 722 Kč je plně zabavitelná část
Třetina činí 22 130 / 3 = 7 376 Kč. Částka 22 130 se zaokrouhlí na 22 128, aby třetina byla celé číslo. Zbytek 2 Kč se připočte k základní nezabavitelné částce a vyplatí se zaměstnanci. 
III. třetina náleží zaměstnanci, II. třetina slouží k uspokojování přednostních pohledávek, použije se část výše II. třetiny, tedy částka 6 500 Kč. Zbytek z II. třetiny 876 Kč se vrací zaměstnanci. Výživné je uspokojeno v plné výši. I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek, použije se celá I. třetina 7 376 Kč + plně zabavitelná část 1 722 Kč. Splátka nepřednostní srážky je uspokojena pouze ve výši  9 098 Kč (7 376 + 1 722).
Zaměstnanci bude vyplaceno 11 065 (základní nezabavitelná částka) + 2 Kč zaokrouhlení  + 7 376 (III. třetina) + 876 (zůstatek ze II. třetiny) = 19 319 Kč.
Kontrola 6 500 (výživné) + 9 098 (splátka nepřednostní srážky)  + 19 319 = 34 917 Kč (čistá mzda). 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím