Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Jak progra...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak program PAMICA vypočte částku exekuční srážky?

odpověď

Program PAMICA postupuje v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu, srážky se provádějí z čisté mzdy, ve které není zahrnut případný daňový bonus. Stanoví se základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb.

Od 1. 1. 2023  tvoří základní nezabavitelnou částku dvě složky:
na osobu povinného 13 638 Kč
na každou vyživovanou osobu 3 409,50 Kč
Hranice, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení je pro rok 2023 od 1. 1.  stanovena na 30 685,50 Kč. Tvoří ji jedenapůlnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

Základní nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřitelnou v celých korunách. Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělí na třetiny. Přesahuje-li zbytek čisté mzdy hranici, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, dělí se na třetiny jen tato částka. Pro rok 2023 tedy činí maximální výše třetiny 
10 228 Kč. Uspokojování v rámci jednotlivých třetin probíhá takto:
III. třetina náleží zaměstnanci
II. třetina slouží k uspokojování pouze přednostních pohledávek
I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek
Zůstane-li ještě nějaká část z plně zabavitelné částky po uspokojení pohledávek z první a druhé třetiny, vyplatí se zaměstnanci.


Příklad č. 1 - nižší příjmová skupina zaměstnanců
Zaměstnanec má čistou mzdu 17 370 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč, sleva na poplatníka). Zaměstnanec platí výživné ve výši 
3 000 Kč na základě soudního rozhodnutí. 
Zaměstnanci zadáte srážku S01 na záložku Trvalé srážky v agendě Personalistika. Druh srážky bude běžné výživné. 
Výpočet jednotlivých třetin: 17 370 - 13 638 (základní nezabavitelná částka) =  3 732 Kč < 30 685,50 Kč
Třetina činí 3 732 / 3 = 1 244 Kč. 
III. třetina náleží zaměstnanci, II. třetina slouží k uspokojování přednostních pohledávek, použije se celá výše II. třetiny, což však nepokryje celou výši výživného. I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek, použije se ještě celá I. třetina 1 244 Kč. Přednostní pohledávka je uspokojena v celé výši 2 488 Kč. Zbytek do částky 3 000 Kč se bude v příštím měsíci evidovat jako dlužné výživné.
Zaměstnanci bude vyplaceno 13 638 Kč (základní nezabavitelná částka)  + 1 244 (III. třetina) = 14 882 Kč.
Kontrola 2 488 + 14 882 = 17 370 Kč (čistá mzda).

Příklad č. 2 - vyšší příjmová skupina zaměstnanců
Zaměstnanec má čistou mzdu 34 917 Kč (hrubá mzda 42 000 Kč, sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na 1 dítě). Zaměstnanec platí výživné ve výši 6 500 Kč na základě soudního rozhodnutí a nepřednostní srážku v celkové výši 50 000 Kč. Zaměstnanec má 1 vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka 13 638 + 3 409,50 se musí zaokrouhlit na celé koruny nahoru, vyjde 17 048 Kč.
Zaměstnanci zadáte složku srážky S01 pro výživné a S01a pro nepřednostní pohledávku na záložku Trvalé srážky v agendě Personalistika. U každé srážky určíte správně druh srážky (běžné výživné a nepřednostní pohledávka).
Výpočet jednotlivých třetin: 34 917 - 17 048 (základní nezabavitelná částka) = 17 869 Kč < 30 685,50 Kč
Třetina činí 17 869 / 3. Toto není částka dělitelná beze zbytku. 17 869 - 1 = 17 868 / 3 = 5 956 Kč.  Zbytek ve výši 1 Kč se připočte k základní nezabavitelné částce a vyplatí se zaměstnanci. 
III. třetina náleží zaměstnanci, II. třetina slouží k uspokojování přednostních pohledávek, použije se celá II. třetina, tedy částka 5 956 Kč.  I. třetina slouží k uspokojování přednostních i nepřednostních pohledávek. Pohledávka výživného ještě nebyla uspokojena. Použije se část I. třetiny ve výši 544 Kč. Výživné je tím uspokojeno v plné výši. Na nepřednostní pohledávku se použije zbytek I. třetiny 5 956 - 544 = 5 412 Kč. Splátka nepřednostní srážky je uspokojena pouze ve výši  5 412 Kč.
Zaměstnanci bude vyplaceno 17 048 (základní nezabavitelná částka) + 5 956 (III. třetina) + 1 (zaokrouhlení) = 23 005 Kč.
Kontrola 6 500 (výživné) + 5 412 (splátka nepřednostní srážky)  + 23 005 = 34 917 Kč (čistá mzda). 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím