Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Jak mohu v...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak mohu v programu PAMICA řešit zvýšení osvobozené části stravenkového paušálu, ke kterému došlo v průběhu srpna 2022?

odpověď

Od 20.8.2022 platí nová výše tuzemského stravného pro pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin, a to ve výši 142 Kč. Tato částka má vliv na osvobozenou část stravenkového paušálu. Od uvedeného data je stravenkový paušál osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu.

Upozornění ke stravenkovému paušálu za měsíc srpen 2022

Program PAMICA automaticky počítá pro celý srpen s osvobozeným limitem 82,60 Kč. V případě, že poskytujete svým zaměstnancům paušál nad uvedený limit, je nutné ve mzdách za srpen upravit (snížit) částku, kterou program vypočte v poli „z toho nad limit“ v části Vyúčtování na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance. Pro úpravu doporučujeme využít složku T02 Naturální mzda s pojištěním.  Snížení nadlimitní částky za odpracované směny od 20.8.2022 je nutné dopočítat a zadat ji do mzdy záporně pomocí uvedené složky. Částka sníží základ pro sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Příklad: Poskytujete-li stravenkový paušál ve výši 100 Kč za odpracovanou směnu, do 19.8.2022 uplatníte nadlimitní částku 17,40 Kč (100 – 82,60), od 20.8.2022 pak nově nadlimitní částku pouze 0,60 Kč (100 – 99,40).
Zaměstnanec v srpnu odpracoval do 19.8. 15 směn a od 20.8. 6 směn, denní paušál 100 Kč  

Výpočet v programu PAMICA
100 x 21 směn = 2 100 Kč
z toho nad limit 2 100 – (21 x 82,6) = 2 100 – 1734 = 366

Výpočet podle nové legislativy

Do 19.8.2022
100 x 15 směn = 1 500 Kč
82,60 x 15 = 1 239 Kč
z toho nad limit 1 500 – 1 239 = 261 Kč

Od 20.8.2022
100 x 6 směn = 600 Kč
99,40 x 6 = 596,40
z toho nad limit 600 – 596 = 4 Kč

Celkem nad limit 261 + 4 = 265 Kč
Rozdíl nadlimitní částky 366 – 265 = 101 Kč

101 Kč je třeba zadat pomocí složky T02 Naturální mzda s pojištěním záporně.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím