Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Mzdy > Chtěla byc...

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Chtěla bych si usnadnit práci se zadáváním složek mezd, například prémií. Je možné vložit zaměstnancům složky mzdy hromadně?

odpověď

Ano, tuto možnost najdete ve vystavených měsíčních mzdách pomocí povelu Záznam/Vložit složky. V okně pro hromadné vložení vpravo nahoře vyberte příslušnou složku. Hromadně je možné vkládat složky ze skupin Prémie a odměny, Jednorázové náhrady a dávky, Příplatky a doplatky a Naturální mzda. 
Do sloupce Kč vložte zaměstnanci částku pro vybranou složku mzdy. Pokud částka není vložena všem zaměstnancům, zatrhněte pole Negenerovat do mzdy složky s nulovou hodnotou. Po stisku tlačítka Vložit se do mezd hromadně vloží vybraná složka s částkou.
Soubor pro hromadné vložení je možné připravit předem ve formátu CSV. Pro jeho vytvoření použijte tlačítko Uložit. Částky prémií mohou do souboru vyplnit vedoucí oddělení v programu Excel a předat ho mzdové účetní. Pro nahrání údajů z CSV souboru do programu PAMICA slouží tlačítko Načíst.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím