Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Najdu v programu PAMICA sestavu, která obsahuje údaje potřebné pro vedení povinné evidence podle § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení?

odpověď

Ano, pro tyto účely můžete zobrazit sestavu Přehled krytí příjmů s vyloučenými dobami, kterou najdete v seznamu tiskových sestav v agendě Pracovní poměry. Zatržením volby Všechny roky v dialogovém okně Tisk u této sestavy si můžete zvolit, zda se mají na sestavě zobrazit údaje za všechny roky trvání pracovního poměru zaměstnance, nebo pouze za aktuálně vybraný rok.

Sestava obsahuje údaje o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění (tzv. omluvné důvody, výkon vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku), pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zaměstnanci zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení. Dále tato sestava obsahuje výši příjmu zúčtovaného v daném měsíci.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím