Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na další nákup nebo 50% slevu na 1. hodinu individuálních služeb

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak postupovat v programu PAMICA při ročním zúčtování záloh DzP zaměstnanců?

odpověď

Zaměstnancům, kteří o roční zúčtování záloh DzP požádají a předloží potřebné doklady, zatrhnete v agendě Personalistika/Personalistika na záložce Zaměstnanec volbu Roční zúčtování záloh. Roční zúčtování proveďte až po vystavení mezd za měsíc prosinec.
Roční zúčtování záloh DzP zaměstnanců spustíte prostřednictvím povelu Roční zúčtování záloh DzP z nabídky Záznam v agendě Personalistika/Personalistika. Ve zobrazeném dialogovém okně vyberete měsíc, ve kterém mají být přeplatky vráceny.  Přeplatky nad stanovenou hranici se vracejí  prostřednictvím mzdy za zvolený měsíc. Povel vytvoří záznam do agendy Podání/Roční zúčtování. Pomocí pravého tlačítka myši otevřete sekce ročního zúčtování a vyplňte rozhodné skutečnosti pro výpočet ročního zúčtování. V sekci Příjmy můžete vložit příjmy, pojistné, daň a daňový bonus od jiného zaměstnavatele. V sekci Odpočty a slevy uplatníte další druhy slev jako jsou sleva za umístění dítěte, Odečet úroků a další. Mzdy za vybraný měsíc je nutné vystavit teprve až po provedení výpočtu ročního zúčtování. Výpočet ročního zúčtování záloh DzP lze vytisknout pomocí tiskové sestavy Výpočet daně z příjmů v agendě Podání/Roční zúčtování.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím