Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jak mohu do programu PAMICA načíst elektronické neschopenky?

odpověď

Pro načítání eNeschopenek máte tři možnosti získání údajů o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaprvé, zasílání notifikací do datové schránky; zadruhé, zasílání notifikací prostřednictvím služby Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN); zatřetí, využití online služby na ePortálu ČSSZ.
Při zasílání notifikací do datové schránky připravte složku v počítači, do které budete XML soubory z datové schránky stahovat a proveďte přesun XML souborů do této složky. Pro vložení eNeschopenky do programu otevřete agendu Mzdy/eNeschopenka. Zvolte povel Záznam/Import eNeschopenky a vyberete složku, ze které chcete provést import eNeschopenek. Můžete také nastavit složku pro přesun již naimportovaných souborů. 

Při využití služby DZDPN zvolíte v agendě eNeschopenka povel Záznam/Podání DZDPN, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání DZDPN. Nastavte období, na které se chcete dotázat a zvolte certifikát, který máte zřízený pro elektronické podání DZDPN. Pokračováním v průvodci dojde k vytvoření požadavku na zaslání notifikací za určité období. Zároveň dojde k vytvoření záznamu tohto požadavku v agendě Elektronická podání. Abyste mohli provést samotný import eNeschopenek, je nutné ověřit stav podání DZDPN. Ověření se provede buď automaticky pri importu eNeschopenek, nebo ručně prostřednictvím povelu Záznam/Zjistit stav podání v agendě Elektronická podání.
Dalším krokem je načtení staženého XML souboru do agendy eNeschopenka. Použijte povel Záznam/Import eNeschopenky. V agendě se vygeneruje jeden záznam pro každou eNeschopenku daného zaměstnance.  

Při využití online služby přes VREP získáte data o pracovních neschopnostech zaměstnanců ve formátu PDF. Tyto údaje je nutné vložit do složek nepřítomností ručně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím