Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Co je nutné v programu PAMICA nastavit, aby došlo u těchto osob k ponížení základu na zdravotní pojištění?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Nastavení zatrhnete volbu Nad 50 % invalidních zaměstnanců. Poté se u zaměstnanců, kteří mají na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika/Personalistika nastaveny typy Sleva - invalidita 1. nebo 2. stupně, resp. Sleva - invalidita 3. Stupně, ve vystavené mzdě sníží základ pro výpočet zdravotního pojištění o legislativní částku, která je uvedena v agendě Nastavení/Legislativa.

V případě, že si zaměstnanci se zdravotním postižením z nějakého důvodu slevy na dani neuplatňují, je i přesto nutné pro správný výpočet základu na zdravotní pojištění u těchto zaměstnanců slevu na invaliditu na záložku Daně a pojistné nastavit a do pole částka vyplnit nulu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím