Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Zaměstnanci mají turnusově rozvrženou pracovní dobu. Jak mohu nastavit tento rozvrh?

odpověď

V agendě Personalistika/Pracovní poměry v oddíle Režim organizace nastavíte v poli Režim běžnou pracovní dobu v organizaci, např. 8h denně, 40h týdně. Toto nastavení je důležité pro kontrolní výpočet minimálního průměrného výdělku a kontrolu pracovní doby zaměstnance. 

Samotný rozvrh pracovní doby zaměstnance nastavíte v oddíle Rozvrh pracovní doby. Z výklopného seznamu vyberete rozvrh Turnusový režim. Pro turnusové rozvržení pracovní doby lze přednastavit šablony turnusu pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu nebo rozvrh importovat z docházkového systému. Turnusový úvazek je zároveň režimem organizace. Počet takto rozvrhnutých hodin v daném měsíci dle stanoveného turnusu je zároveň individuálním fondem pracovní doby. Zaměstnanci je nutné nastavit turnus a délku období, které bude určující pro provádění opakování tohoto turnusu. Šablonu turnusu nastavíte v agendě Nastavení/Šablony turnusu.

Příklad:
Šablona turnusu je stanovena na 10 dní takto:
1. den 12h, 2. den 0h, 3. den 12h, 4. den 12h, 5. den 0h, 6. den 0h, 7. den 0h, 8. den 12h, 9. den 12h a 10. den 0h. Na základě této šablony se opakováním turnusu provede sestavení úvazku zaměstnance na celý měsíc.

Stanovení rozvrhu pracovní doby je určující pro výpočet výše mzdy zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím