Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Zahrnuje se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění i 1% z ceny automobilu poskytnutého i pro soukromé použití?

odpověď

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podléhá zdanění podle § 6 odst. 6 ZDP. Jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (minimálně však 1 000 Kč). 

Od roku 2008 se zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění i nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému používání pro služební a soukromé účely.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím