Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Upozorní PAMICA na nutnost odeslání některých tiskopisů, třeba odhlášky zaměstnance od zdravotního a sociálního pojištění při ukončení pracovního poměru?

odpověď

Pokud je v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekci Upomínky aktivováno použití evidence upomínek, program PAMICA upozorňuje na blížící se termíny automaticky. V agendě Personalistika/Definice upomínek můžete zkontrolovat, případně upravit originální definice. Můžete zde vytvořit i vlastní definice upomínek. Pokud nastane událost, například ukončení pracovního poměru, která vyvolá vytvoření upomínky, upomínky na nesplněné akce najdete v agendě Personalistika/Upomínky. U upomínek můžete zaznamenat datum splnění úkolu.   

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím