Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Mohu provázat program PAMICA s ekonomickým systémem POHODA?

odpověď
Otevřete účetní jednotku a v ní agendu NASTAVENÍ/GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ, vyberte sekci XML komunikace. 
Zde musí být použitá volba: 
Napojit program PAMICA na ES POHODA. 
 
V poli instalační adresář musí být zadaná cesta k aplikační složce POHODY:
Tuto cestu naleznete jednoduše v programu POHODA.
Použijte v Pohodě povel NÁPOVĚDA/O APLIKACI, v otevřeném okně klikněte na Informace o systému a najděte řádek Aplikační složka:
Celou cestu, která začíná písmenem (např. C:\POHODA\) nebo dvěma zpětnými lomítky (např. \\SERVER\POHODA) označte a zkopírujte si ji do schránky (Ctrl+C).
Vraťte se zpět do Pamici a cestu vložte do příslušného pole.
 
Přihlašovací jméno je jméno (nebo iniciála) nějakého uživatele v POHODĚ, pod kterým bude zaúčtování provedeno.
Uživatel musí mít příslušná oprávnění pro zápis dokladů do agend Ostatní závazky, Ostatní pohledávky a Interní doklady a čtení pro používané seznamové agendy (Číselné řady, Předkontace, Střediska apod.) a také XMl komunikaci.
V poli Heslo musí být zadané aktuální heslo uživatele POHODY (pokud nějaké používá).
 
V poli Databázový soubor, kam zaúčtovat je na začátku pole Trojtečka. 
Kliknutím na toto tlačítko se načte seznam jednotek v POHODĚ. 
Pomocí šipky na právě straně tohoto pole potom vyberete správnou jednotku. 
 
Pokud již došlo v POHODĚ k ukončení roku pomocí datové uzávěrky, vyberete rok 2022. (Toto je nejčastější příčina).
Jestliže ještě pracujete na přelomu období, vyberete soubor roku 2021, toto pole je nutné přepnout po každé datové uzávěrce jednotky POHODY. 
Aby se vše zaúčtovalo se správnými číselnými řadami, musí být uživatel v POHODĚ, pod kterým je zaúčtování provedeno, přepnut do přechodného období (ÚČETNICTNÍ/UZÁVĚRKA/ÚČTOVÁNÍ NA PŘELOMU OBDOBÍ). 
 
Následně změny uložte (Ctrl + Enter).
 
Dále ještě doporučím přejít do sekce XML seznamy a pomocí tlačítka Aktualizovat seznamy nyní stáhnout číselné řady a další seznamy z nového roku. 
Změny poté znovu uložte. 
 
Nyní budou mzdy zaúčtovány do nové jednotky/se správnými číselnými řadami. 
 
Pokud používáte programy na vzdálené ploše/hostingu doporučujeme před zaúčtováním z Pamici nejprve ukončit program POHODA, kvůli limitu počtu zakoupených licencí.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím